Utvalgsleder: Mener kontrollen med pendlerboligene har vært for svak

– Jeg synes ikke ordningene i seg selv er så rause. Men praksis og kontroll har ikke vært tilstrekkelig, sier Therese Johnsen til Aftenposten.

Therese Johnsen leder utvalget som vurderer stortingspolitikernes økonomiske goder. Hun var tidligere ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen.

Etter Aftenpostens avsløringer av politikere som hadde fått pendlerbolig på sviktende grunnlag, satte Stortinget ned et utvalg som skulle gå gjennom politikernes økonomiske goder. Tirsdag kom første del av rapporten.

Den sier blant annet følgende:

  • Foreslår å fjerne smutthullet med å være folkeregistrert på gutterommet, noe som ga blant andre Kjell Ingolf Ropstad rett på pendlerbolig.
  • Antyder at Stortinget i dag dekker for mange boutgifter for dem med pendlerbolig.
  • Vil vurdere om venner og voksne barn skal få bo gratis i pendlerboligen.
  • Vil ikke lenger dekke matutgiftene til politikerne når de bor i pendlerboligen.
  • Foreslår at retten til pendlerbolig blir lovfestet.

Vil styrke kontrollen

Utvalget ledes av Therese Johnsen. Innen utgangen av januar neste år skal de levere en endelig rapport om nye regler.

Stortingets presidentskap tar sikte på å behandle forslaget i Stortinget før sommerferien.

– Jeg synes ikke ordningene i seg selv er så rause. Men praksis og kontroll har ikke vært tilstrekkelig, sier Johnsen til Aftenposten.

– Vi forslår en styrking av internkontrollen.

Stortingspresidenten sier seg enig:

– Det tror jeg vi alle kan signere på. Åpenhet om ordningene og kontrollen har ikke vært god nok, sier Masud Gharahkhani (Ap).

Nå vurderer utvalget å tette smutthullet som gjorde det mulig for KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad å få gratis pendlerbolig fra Stortinget, fordi han var folkeregistrert på gutterommet på Sørlandet.

– Noen av kriteriene for pendlerbolig har vært litt for kompliserte. Vi foreslår at dette med folkeregistrert bostedsadresse faller ut som kriterium. Vi mener det skal være faktisk bosted som avgjør, sier utvalgsleder Therese Johnsen.

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ser på forslaget fra utvalget som en innstramning av dagens goder. –De foreslår ikke mer sjenerøse ordninger. Noen ordninger har vært for rause, slik som feriepenger, sier han.

Vil ha klarere sanksjoner

Utvalget peker på at administrasjonen på Stortinget i dag har få muligheter for å kunne sanksjonere politikere som bryter reglene.

Aftenposten avdekket i høst flere eksempler på politikere som hadde pendlerbolig, til tross for at de hadde egen leilighet i Oslo. Administrasjonen mente de ikke hadde krav på pendlerbolig.

«Dersom enkeltrepresentanter får tildelt ytelser eller nyte godt av ordninger de ikke skulle hatt, må det føre til reaksjoner», skriver utvalget.

Administrasjonen har i dag ikke hjemmel til å sanksjonere alle typer lovbrudd.

Utvalget mener kravet om å betale tilbake noe man ikke hadde krav på må være det samme for politikere som ellers i samfunnet.

Vil gi pendlerbolig til politikere med Oslo-bolig

Et av punktene det var knyttet spenning til, er hva utvalget ville anbefale politikere som allerede eier en bolig i Oslo når de søker pendlerbolig.

Utvalget mener politikere som leier ut sin egen Oslo-bolig, fortsatt bør få pendlerbolig. De ser at dette kan «oppfattes som urimelig», men anbefaler likevel en videreføring av ordningen.

De mener at politikere på lik linje med alle andre må få lov til å investere i boligmarkedet:

«Å eventuelt forby stortingsrepresentanter med pendlerbolig å leie ut boliger de eier i Oslo-området, ville frata disse en investeringsmulighet, mens de fortsatt kunne investere i eiendom ellers i landet», skriver utvalget.

De kan «ikke se at utleie av egen bolig bør avskjære retten til pendlerbolig enten utleieboligen ligger i Oslo-området eller et annet sted i landet».

Vil vurdere hvem som kan bo i pendlerboligen

Aftenposten avdekket i fjor at flere politikere har latt andre enn nær familie bo i pendlerboligen sin. En politiker lot venninnene bo gratis med henne i stortingsboligen, andre lot voksne voksne barn eller barnebarn bo der gratis.

Nå tar utvalget til orde for at denne åpningen i regelverket bør vurderes og kanskje strammes ytterligere:

«Utvalget mener derfor det bør vurderes nærmere regler om andre uten nær familie- eller samlivstilknytning til stortingsrepresentantene, skal ha anledning til å bo i pendlerboligene og eventuelt i hvor stor utstrekning».

Utvalget antyder også at Stortinget i dag dekker i overkant mange boutgifter i pendlerboligene. I dag får politikerne gratis strøm, oppvarming, offentlige avgifter, internett, TV, trappe- og gangvask, snømåking og strøing. Utvalget vil vurdere om politikerne bør dekke noen av disse bokostnader selv.

«At Stortinget fullt dekker kostnader til strøm og oppvarming gir svake incentiver til energisparing i pendlerboligene», påpeker de.

Vil ha hjelp fra publikum

I dag må politikere være bosatt eller folkeregistrert mer enn 40 kilometer fra Stortinget for å kunne få pendlerbolig.

Utvalget tar til nå orde for at Stortinget fremover bør informere aktivt om hvilke politikere som har fått pendlerbolig og hvorfor. Tanken er at publikum kan hjelpe til med å avdekke eventuell misbruk av ordningen:

«Offentlig tilgjengelig informasjon som publikum kan vurdere ut fra egne observasjoner, kan derfor bidra til å avdekke misbruk av ordningen», skriver utvalget.

Utvalget anbefaler at Stortinget offentliggjør oversikter over hvilke stortingsrepresentanter som har pendlerbolig og hvilken bostedskommune de har.

– Stortinget er demokratiets hjerte, og er valgt av folket. Det skal være åpenhet om hvilke ordninger vi har. Det handler om å gjenvinne tilliten til Stortinget, uttaler stortingspresident Masud Gharahkhani til TV2 Nyhetskanalen.