Innbyrdes Viken-strid i Ap

Bør Viken oppløses? Svaret splitter Ap lokalt i det store fylket. Partiets fylkesstyre i Buskerud har konkludert stikk i strid med fylkesstyret i Akershus.

Aps fylkesstyrer i Akershus og Buskerud står langt fra hverandre i synet på oppsplitting av Viken.
  • Solveig Ruud

– Viken bør oppløses.

Det mener Aps fylkespolitikere i Buskerud med fylkesleder Martin Kolberg i spissen.

– Det er få argumenter for oppløsning.

Det mener Aps fylkespolitikere i Akershus. Blant dem statsrådene Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna.

Denne striden vil kulminere på Viken Aps fylkesårsmøte i februar.

Buskerud Ap: Må holde det vi lover

– Det er etter Buskerud Arbeiderpartis mening av stor viktighet at vi holder det vi lover i møte med velgerne.

Det mener fylkesstyret i Buskerud Ap, som mandag kveld behandlet forslaget om oppløsning av Viken. Vedtaket skal senere behandles på et representantskapsmøte i fylkespartiet 18. januar.

Vedtaket ble fattet mot én stemme. Det skjer uken etter at et enstemmig fylkesstyre i Akershus Ap gikk inn for det motsatte: Å beholde Viken.

Har hatt konsekvent budskap

I sin uttalelse viser styret i Buskerud Ap til at partiets politikere over en lengre periode – både utad og innad – har gått inn for å løse opp Viken.

– Vi gikk til valg i fjor på at vi skulle oppløse Viken, og etter valget er regjeringsplattformen tydelig på at Viken får anledning til å oppløses på bakgrunn av en utredning og et vedtak i fylkestinget i Viken, sies det i vedtaket.

Ellers legges det stor vekt på at de mener storfylket Viken fører til negative konsekvensene for lokaldemokratiet og negative konsekvenser i form av sentralisering av makt og beslutninger.

Mener samarbeid kan få ned kostnadene

En utredning fra Viken selv viser at det kan bli kostbart å oppløse fylket – og gjenopprette Akershus, Østfold og Buskerud. Kostnadene kan bli på mellom 310 og 440 millioner kroner.

Utredningen ble sendt på høring like før jul.

Fylkesstyret i Buskerud antar at kostnadene ved oppsplitting kan bli lavere enn det høyeste anslaget.

– Ved å gå for et interfylkeskommunalt samarbeid på IKT vil denne kostnaden ligge i den nederste delen av intervallet, sies det i vedtaket.

Fylkespolitikerne i Buskerud Ap mener det likevel er grunn til å være bekymret over de økonomiske fremskrivningene som beskrives i rapporten.

– Samtidig vil Buskerud Arbeiderparti peke på at det er klare signaler fra finansministeren som skaper ro rundt de utgiftene knyttet til oppløsningen, sies det.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har flere ganger uttalt at staten vil være med på å betale regningen.

Akershus: Få argumenter for oppsplitting

Styret i Akershus Ap har en helt annen tilnærming til saken. Da et enstemmig styre gikk inn for å beholde Viken, ble det understreket at det er få argumenter for oppløsning:

«En fylkesdeling vil være tidkrevende og kostbart, både av økonomiske og menneskelige ressurser. Det vil kunne påvirke tjenestene og samfunnsutviklingen i vårt fylke,» sies det i uttalelsen.

Fylkesstyret i Akershus fikk tirsdag kveld støtte fra representantskapet. 53 stemte for å beholde Viken, mens 15 stemte for å løse opp fylket.

Førte til uro hos regjeringspartner

Mange i Sp mener vedtaket fra Akershus Ap er i strid med regjeringens politikk. I regjeringsplattformen sies det at det i løpet av 2021 skal «settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken.»

Ekstra pikant for regjeringssamarbeidet er det at to av Aps statsråder sitter i styret i Akershus Ap. Foruten utenriksminister Anniken Huitfeldt og kunnskapsminister Tonje Brenna sitter også statssekretær i næringsdepartementet Halvard Ingebrigtsen i styret.

Saken må avgjøres før mars

5. februar skal Viken Ap ta stilling til saken. Og før den tid skal saken altså behandles i partilagene i de gamle fylkene, som fortsatt er valgkretser.

Standpunktet til Viken Ap kan få avgjørende betydning for utfallet i fylkestinget. Det skal stemme over sin egen skjebne 23.–24. februar.

Regjeringen har fremskyndet den opprinnelige fristen de sammenslåtte fylkene har fått for å søke om oppløsning. Fristen var opprinnelig 1. mars i år. Den er nå utsatt til 8. mars.