Politikk

Mobbefritt papir

Regjeringen skryter av den forrige regjeringen. I kampen mot mobbing er det ingen grunn til å kaste stein på hverandre.

Statsminister Jens Stoltenberg signerte i går et manifest mot mobbing sammen med kunnskapsminister Øystein Djupedal (helt t.h.). Til høyre for Stoltenberg er de andre underskriverne - leder i Foreldreutvalget for grunnskolen, Loveleen Rihel Brenna, KS-leder Halvdan Skard, og seksjonsleder i Utdanningsforbundet, Haldis Holst.
  • Forf>
  • <forf>halvor Hegtun <

— Jeg vil berømme den forrige regjeringen som gjorde et solid og skikkelig arbeid på dette området, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i går satte navnet sitt under et nytt manifest mot mobbing. Manifestet knytter seg til en detaljert og toårig tiltaksplan som skal følges opp av tre departementer og flere tunge organisasjoner. Mobbing via Internett og mobiltelefon er viet særlig oppmerksomhet.

Mobbet Bondevik.

Forgjengeren Kjell Magne Bondevik måtte tåle en viss raljering, grensende til mobbing, da han for fire år siden gikk inn for å avskaffe mobbing i norsk skole i løpet av en toårsperiode. Det måtte da være grenser for hva en statsminister kunne tro at han kunne bestemme, mente kritikerne. Etterpå kom den like ambisiøse kampanjen mot mobbing på arbeidsplassene. Men Stoltenberg er enig med Bondevik i at man er nødt til å sette seg djerve mål. - Ett tilfelle av mobbing er ett for mye. Alternativet er jo å akseptere at det er mye eller en viss mobbing, og det vil vi ikke, sa Stoltenberg. Hans egen kunnskapsminister Øystein Djupedal supplerte med et sitat fra tidligere president John F. Kennedy: - Vi går ikke løs på dette arbeidet fordi det er enkelt, men fordi det er vanskelig.

Tiltak virker.

13 000 elever, eller 4,5 prosent av dem som deltok i Elevundersøkelsen 2006 i vår, oppga at de blir mobbet én eller flere ganger i uken, melder Utdanningsdirektoratet. Undersøkelsen er obligatorisk for elever på syvende og tiende trinn, samt på grunnkurs i videregående skole.Evalueringen av tidligere tiltaksplaner mot mobbing, viser at det nytter.- Det er mange tusen barn som ikke lenger gruer seg til skoledagen, sier Kjell Magne Bondevik. Han har skrevet en hel del om mobbing i boken han utgir på Aschehoug om noen uker.

Menneskeverd.

— Kampen mot mobbing er for meg en kamp for menneskeverdet. Jeg var med på å starte en anti-mobbekampanje som kirke- og undervisningsminister på 1980-tallet, og fortsatte med det som statsminister. Det er godt at arbeidet blir fulgt opp av den nye regjeringen. Men det hadde jeg jo også regnet med, sier Bondevik. "Vi, regjeringen Stoltenberg, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen, forplikter oss til å arbeide for at alle barn og unge skal ha et godt fysisk og profesjonelt miljø i barnehagen, på skolen, i skolefritidsordningen og andre organiserte fritidsaktiviteter. Vi vil arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering eller utestengning", heter det i det nye manifestet som har en løpetid til 2008. Men de underskrivende parter var alle opptatt av å få frem at arbeidet må sees i et lengre perspektiv enn som så.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk