Ansettelsesprosessen rundt ny sentralbanksjef blir mat for Stortingets kontrollkomité

– Min ambisjon er et brev med spørsmål fra en samlet komité, sier lederen av Stortingets kontrollkomité Peter C. Frølich fra Høyre.

Peter C. Frølich er leder av Stortingets kontrollkomité.

Fredag utnevnes ny sentralbanksjef. Det skjer formelt i Kongen i statsråd, altså av regjeringen.

Det står mellom Natos generalsekretær og tidligere Ap-leder Jens Stoltenberg og dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Uansett hvem det blir, vil prosessen bli mat for Stortingets kontroll og konstitusjonskomité.

– Min ambisjon er et brev med spørsmål fra en samlet komité, sier komiteens leder Høyres Peter C. Frølich til Aftenposten.

Han understreker at det ikke må forstås som en form for mistillit eller anklage.

– Jeg mistenker ikke urent trav. Det er viktig å understreke.

At han likevel mener det er helt naturlig at komiteen tar for seg utnevnelsen, skyldes stillingens betydning og den offentlige interessen og debatten rundt den.

– Da er mitt utgangspunkt som komitéleder at det er helt nødvendig at kontrollkomiteen får besvart de spørsmål og bekymringer komiteens medlemmer måtte ha. Det helt naturlig at vi sender noen spørsmål til regjeringen om prosessen.

– Vil du stille spørsmål selv?

– Det er naturlig, ja.

Frølich vil ikke si noe om hvilke spørsmål regjeringen må svare på.

– Jeg har ikke tenkt å stille de i forkant, sier han.

Venstre vil også ha svar

Venstre er på samme linje som Høyre. Partiets mann i komiteen, Grunde Almeland, viser til at regjeringen har varslet en pressekonferanse om utnevnelsen fredag.

– Regjeringen har da en ypperlig anledning til å besvare mange av de åpenbare spørsmålene som har kommet i mediene i den siste tiden. Gjør de ikke det, så kommer vi til å ta initiativ i kontrollkomiteen til å få besvart de spørsmålene som gjenstår, sier han til Aftenposten.

Heller ikke han vil si stort om hvilke åpenbare spørsmål han sikter til.

– Det handler om ting som omhandler prosessen og eventuelle bindinger. Men jeg vil gi regjeringen anledningen til å redegjøre for dette først. Så får vi ta en oppsummering etterpå.

Han understreker:

– Dette er uavhengig av hvem som får jobben. Jeg tror det er viktig for stillingens legitimitet at det ikke står igjen ubesvarte spørsmål etter en sånn prosess.

Frp og Rødt bekrefter også overfor VG at de kan komme til å sende spørsmål om prosessen innen kort tid.

Frps Carl I. Hagen sier til avisen at han også tror at det kan bli opprettet en kontrollsak om utnevnelsen.

– Jeg tror at komiteen kommer til å sende en del spørsmål, uavhengig av hvem som blir utnevnt. Sjansen for at dette også blir en kontrollsak er stor, sier Hagen.

Kontrollkomiteens jobb er å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. Det gjør den ved å stillte spørsmål til regjeringen eller ved å opprette en kontrollsak.

I en kontrollsak kan det avholdes en åpen høring for å finne ut hva som har skjedd. Det er nok at en tredjedel av komiteen, altså fire medlemmer, ønsker å opprette sak.

To middager hos Brundtland

Debatten om ny sentralbanksjef har preget den politiske vinteren.

Aftenposten omtalte 9. januar at Jens Stoltenberg deltok på en privat middag 3. januar i fjor hjemme hos Knut Brundtland, hvor sentralbanksjef-stillingen var tema.

«Stillingen som sjef i Norges Bank ble nevnt på middagen den 3. januar», skrev Stoltenbergs rådgiver Sissel Kruse Larsen i en SMS til Aftenposten.

Meglertoppen Brundtland er sønn av tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtland, og er en nær venn av både Stoltenberg og Støre.

På middagen deltok også oljefondssjef Nicolai Tangen. Fondet han leder, ligger under Norges Bank, og sentralbanksjefen er fondets styreleder. Tangen er en venn av Brundtland.

10. januar omtalte TV 2 nok en middag hjemme hos Brundtland. Denne var tilbake i mai i fjor. Her deltok Tangen og Støre, men ikke Stoltenberg.

«Jeg ble i mai i fjor invitert hjem til Knut Brundtland til en uformell middag med Nicolai Tangen. I samtalen kom temaet om eventuell ny sentralbanksjef opp, og Stoltenbergs navn ble nevnt av Tangen, men ikke diskutert. Jeg sa da ifra at hvis Arbeiderpartiet vant valget og vi kom i regjeringsposisjon, ville jeg i så fall være inhabil om Stoltenberg skulle være aktuell. Deretter ble det ikke snakket mer om», skrev Støre i en e-post til TV 2.

Begge middagene skjedde flere måneder før Øystein Olsen offisielt varslet sin avgang som sentralbanksjef.

Er Stoltenberg uavhengig?

Stoltenbergs kandidatur har møtt både applaus og skepsis. De positive pekte på erfaringen fra en rekke toppjobber, samt utdannelsen innen samfunnsøkonomi.

De kritiske minnet om hans tette bånd til Arbeiderpartiet. Han er en av de mest markante lederne i partiets lange historie. Han er også en nær venn av statsminister Jonas Gahr Støre. Stoltenberg var sentral i å løfte Støre til topps i Ap.

I sentralbankloven er det understreket at Norges Bank skal være helt uavhengig. Dette gjelder fra både regjering og storting.