Nå blir det lik arbeidstid hjemme og i bedriften. Men mange spørsmål står ubesvart.

Ny forskrift kom fredag. Men det er ingen svar om skatt, forsikring og utgifter til hjemmekontor.

Arbeidsminister Marte Mjøs Persen foreslår lik arbeidstid på hjemmekontor og arbeidsplassen. Men flere spørsmål står fortsatt ubesvart.

Fredag vedtok regjeringen ny forskrift for hjemmekontor. Der fjernes de spesielle bestemmelsene som har åpnet for en mer ubekvem arbeidstid på hjemmekontor.

– Arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Vi mener behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemme enn arbeid fra kontoret. Forskning tyder tvert imot på det motsatte, skriver arbeidsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

Flere har også på pekt på at det er urimelig at arbeidstiden på hjemmekontor kan være ulik og mer belastende enn i bedriftens lokaler.

Det kommer av spesielle regler for hjemmearbeid, som lå igjen fra den gamle forskriften. De ga arbeidsgiveren større mulighet til å pålegge arbeid på ubekvemme tidspunkter, som kveld og helg.

– Det er bra at regjeringen har lyttet til Unio i denne saken. For Unio er det et viktig prinsipp at man skal ha like arbeidstidsregler uavhengig av hvor man jobber fra, sier advokat Henrik Dahle i Unio.

Han sier at det fortsatt er «uklart hvilke arbeidstidsregler som gjelder når man jobber fra hytta».

– Det fremgår her at arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser her skal gjelde «så langt det passer», sier Dahle.

Får ikke svar

Arbeidstagerorganisasjonene LO, YS, Akademikerne og Unio har alle bedt om endringer.

De har også bedt om svar på spørsmål, som om folk er forsikret dersom det skjer en ulykke på hjemmekontoret. Eller om hvem som skal dekke utgiftene til hjemmekontoret.

Disse og flere spørsmål står fremdeles ubesvart. I stedet skyver regjeringen dem foran seg til nye drøftinger med organisasjonene.

– Mange forhold rundt dette må løses i samarbeid mellom partene på arbeidsplassen, skriver statsråd Mjøs Persen.

For ett år siden kritiserte LO og Akademikerne Solberg-regjeringen for at det var «puslete».

– Vi er overrasket over at regjeringen følger i Solberg-regjeringens fotspor og lar være å ta tak i reglene for dekning av arbeidsutstyr på hjemmekontor. Regelverket er viktig fordi trolig flere hundre tusen arbeidstagere vil jobbe helt eller delvis hjemmefra også etter koronakrisen, svarer konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg.

Hjemmekontor skal ikke være et tapsprosjekt for de ansatte, sier konstituert leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

– Skal ikke være tapsprosjekt

Hun sier at «hjemmekontor skal ikke være et tapsprosjekt for de ansatte».

– De må få dekket det som er nødvendig for å få jobben gjort. Vår nyeste undersøkelse viser at det fortsatt er så mange som hver tredje arbeidstager som ikke får noe som helst dekket. Selv etter to år med helt eller delvis pålagt hjemmekontor. Verst er det i offentlig sektor der over halvparten ikke har fått noe dekket, sier hun.

Akademikerne er misfornøyd med at regjeringen ikke avklarer og fjerner usikkerheten om yrkesskadeforsikring gjelder ved hjemmekontor.

– I tillegg er det på høy tid å få gjort skattereglene nøytrale, slik at de er uavhengig av om man jobber fra kontoret eller hjemme. Dette har vi påpekt siden pandemien begynnelse. Det haster med å sette i gang arbeidet, sier Lyngsnes Randeberg.

Gjelder fra 1. juli

Forskriften trer i kraft fra 1. juli. Den innebærer at man kan forholde seg til de samme arbeidstidsreglene selv om arbeidet vekselvis utføres hjemmefra og på arbeidsplassen.

Forskriften slår for øvrig fast at:

  • Forhold knyttet til hjemmearbeidet må avtales skriftlig.
  • Kravene til arbeidsmiljøet er også tilpasset arbeid i arbeidstagerens hjem.