Raymond Johansen advarer mot å tro på skatteekspertene

Arbeiderpartiet var forberedt på at Høyre ville mobilisere skatteeksperter i kampen mot eiendomsskatt, sier Raymond Johansen.

-Jeg legger hodet på blokka, sier Raymond Johansen om eiendomsskatten som skal finansiere eldreomsorg og barnehager. Politisk redaktør Trine Eilertsen kjørte ham hardt om skatteforslaget.

Torsdag morgen våknet Aps listetopp i Oslo Raymond Johansen til nyhetsmeldinger på Dagsnytt om at eiendomsskatten han kjemper for også vil ramme 3000 husstander med mindre enn 400.000 kroner i årlig inntekt. Beregningene er gjort av Menon Business Economics på vegne av Høyre.

Tidligere har jurister hevdet at profilen på Arbeiderpartiets forslag kan være i strid med loven.

I programmet «Stanghelle & Eilertsen: 2 mot 1» på Aftenposten-TV blir Johansen spurt om alle ekspertenes advarsler gjør inntrykk.

— Ikke i det hele tatt, 355 kommuner har eiendomsskatt, andelen øker hele tiden, svarte han.

  • Betaler du eiendomsskatt, sjekk din kommune her
    Da Harald Stanghelle spurte om velgerne trygt kan se bort fra ekspertenes uttalelser, svarte byrådslederkandidaten:

— Ja, det kan vi se bort fra.

Høyres strategi

Han føyde til at Ap var forberedt på angrepene.

— Høyres valgkamp har dreid seg om en ting og det har vært eiendomsskatt. Vi har forutsett at de kom til å marsjere ut med ulike advokater som prøver å problematisere opp og ned og i mente for å holde debatten om eiendomsskatt levende. Så dette var en del av strategien jeg var veldig godt forberedt på. Jeg er helt rolig, vi skal innføre vår eiendomsskatt, med bunnfradrag på 4 millioner.

Prisfall på bolig?

Et av Høyres angrep på skatten bygger på forventningen om at ligningsverdien på boliger vil øke, derfor vil flere måtte betale skatten mot slutten av valgperioden. Johansen tar ikke det heller på alvor.

— Jeg kan ikke spå, i Stavanger har prisene gått ned og mange spår også at det samme vil skje i Oslo. Vi tar utgangspunkt i de siste tilgjengelige ligningsverdiene.

Samtidig er han enig i at "noen flere" må betale dersom boligprisene fortsetter å stige. Arbeiderpartiet mener at det viktigste er å få inntekter som gjør det mulig å bruke 1,2 milliarder for å bedre eldreomsorgen og 1,4 milliarder for å gjøre noe med barnehagekøene.

Fortsatt er det flertall mot eiendomsskatt i Oslo

Barnehage for skatt

Politisk redaktør Trine Eilertsen spurte hva han vil gjøre for familier som har lånt maksimalt av hva de tåler, og så får skatten på toppen av boutgiftene.

— Blant annet ved å gi dem en barnehageplass. Det er sånn at vi har gått inn for å gjennomføre en moderat eiendomsskatt, det er den mest moderate i Norge med fire millioner i bunnfradrag, svarte Johansen.

Han lovet å føre et nøye regnskap med hvordan pengene blir brukt

— Jeg har forpliktet meg overfor velgerne, og er tydelig på det, og forhåpentligvis ta æren for at jeg greier å levere på valgløfter, hvilket jeg synes politikere bør, sa han.