Ut mot feil skattepraksis på Stortinget

Stortingets egne advokater slår fast at politikere skulle ha skattet av flere goder. Nå blir det gjort innstramminger.

Stortingets egne advokater kom med ny rapport tirsdag om politikernes bruk av økonomiske goder.

For ett år siden satte Grette advokatfirma langt på vei et godkjent-stempel for sin kunde: Stortinget hadde i hovedsak skattet korrekt av politikernes goder. Også pendlerboliger.

Men Skatteetaten var uenig. I november godtok Stortingets presidentskap kravet om ekstraskatt. Flere politikere har også fått straffeskatt.

Nå har Grette advokatfirma gjort en vurdering av Stortingets oppfølging av skatterevisjonen. Der har advokatene vurdert goder de mener at Stortinget burde ha skattet av eller muligens er feil:

 • Stortingets biltjeneste.
 • Dekning av kostnader til ledsager ved tjenestereise.
 • Dekning av tjenestereiser før 1. juli 2019 uten tjenesterelatert hovedformål.
 • Dekning av kostnader til barnepass/-tilsyn.
 • Bruk av bonuspoeng opptjent ved reiser dekket av Stortinget.
 • Bestilling av private reiser gjennom Stortinget.
 • Refusjon av kostnader fra Stortingets idrettslag for deltagelse på idrettsarrangementer.
 • Dekning av kostnader til gravferd.
 • Rabatter i Stortingsbutikken.
 • Stortingskantinen.
 • Dekning av språkkurs i utlandet.

Biltjeneste brukt privat

Politikere som har brukt Stortingets biltjeneste til privatreiser, skal skatte av det, slår advokatene fast.

Stortingets administrasjon er i gang med å gå gjennom dette og vil betale arbeidsgiveravgift for denne fordelen i saker der biltjenesten er brukt privat, står det i notatet fra advokatfirmaet.

Stortinget har ikke skattet av fordelen der en politiker tar med ledsager på tjenestereise. Advokatene mener det er korrekt, men at det er en risiko for at Skatteetaten vil være uenig. Derfor oppfordrer de administrasjonen til å rapportere om disse tilfellene til Skatteetaten for å være på den sikre siden.

Når det gjelder dekningen av tjenestereiser, der hovedformålet har vært mer av privat art, mener advokatene at det er en risiko for at «reiser som skulle ha vært behandlet som en skattepliktig fordel, er blitt behandlet feil skattemessig».

Ryddejobb

Partner Anders Nordli hos Grette advokatfirma mener Stortinget har tatt nødvendige grep:

«Vår vurdering er at Stortinget har gjort nødvendige endringer fremover i tid, og i den grad det er praktisk mulig har gjort eller opplyst at det vil gjøres nødvendige endringer bakover i tid (...)», heter det i notatet.

Kyrre Grimstad, konstituert direktør på Stortinget, sier de har gjort en omfattende ryddejobb:

– Vi har gjort et grundig arbeid for å justere deler av regelverk og praksis på de punktene hvor Grette påpekte at det kan ha vært skattemessige feil, sier Grimstad til Aftenposten. Han viser til at det er satt i gang en rekke prosesser for å rydde opp i regelverket.

Det blir blant annet slutt på følgende ordninger:

 • Private reiser som går via Stortingets reisekontor.
 • Representantene vil ikke lenger kunne leie Stortingets møterom til private arrangementer.
 • Det blir gjort ytterligere innstramminger i Stortingets biltjenester.

På spørsmål om hvordan dette vil påvirke Stortingets rykte, mener Grimstad at de har håndtert saken på en måte som bør styrke folks tillit til Stortinget som institusjon.

– Jeg mener at opprydningsjobben Stortinget har gjort, viser med tydelighet at vi har gjort vårt ytterste for å rette opp i egne feil. Det bør styrke folks tillit til Stortinget, ikke svekke den, avslutter Grimstad.

Flere undersøkelser på vei

Granskningen av politikernes goder er langt fra over. I løpet av neste år vil det komme mer: