Imdi ber kommunene bosette 38.000 flyktninger i år – 3000 flere enn tidligere anslått

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har sendt ut en justert anmodning til norske kommuner og ber om bosetting av 38.000 flyktninger i løpet av året.

– Kommunene har gjort en enorm innsats så langt. Jeg håper vi kan fortsette å holde trykket oppe, og at kommunene svarer positivt på å ta imot flere enn det de har gjort vedtak om til nå, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet opplyser at det er behov for å bosette flere enn de 35.000 som Imdi opprinnelig anmodet om for 2023. Nå bes det om at kommunene bosetter 38.000 flyktninger.

Det er 7000 flere enn de 31.000 plassene som allerede er vedtatt av kommunene.

Situasjonen kan endre seg

Konstituert direktør Lisbeth Fransplass Røren i Imdi sier prognosene for bosettingsbehovet har økt siden anmodningen i fjor høst.

– Situasjonen kan endre seg gjennom året. Det endelige behovet for bosetting i 2023 kan både bli høyere og lavere enn det vi har kjennskap til noe, sier Imdi-direktøren.

Siden krigen i Ukraina brøt ut, har 37.032 fordrevne ukrainere blitt bosatt i Norge av til sammen 354 kommuner over hele landet. Mange kom først til Nasjonalt mottakssenter i Råde, der dette bildet ble tatt i mars i fjor.

– Kommunene har gjort en enorm innsats så langt. Jeg håper vi kan fortsette å holde trykket oppe, og at kommunene svarer positivt på å ta imot flere enn det de har gjort vedtak om til nå. Jeg forstår at dette er krevende, samtidig er det noe av det viktigste vi gjør nå, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Kommuner får mer penger

I revidert nasjonalbudsjett i mai fremmet regjeringen en rekke forslag som skal bidra til å bosette flere og sørge for at flyktninger kommer ut i arbeid og aktivitet.

– Vi ønsker å imøtekomme kommunenes behov. Derfor foreslår vi blant annet å gi mer til kommuner som bosetter flere flyktninger enn de ble anmodet om før jul, mer penger til norskopplæringen og midlertidig gjeninnføring av tilskudd til kommunale utleieboliger, sier Mjøs Persen.

Forslagene inngår i de 6 milliardene ekstra til ukrainske flyktninger som fremmes i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.