Politikk

KrF fjerner kravet om kristentro

Kristelig Folkeparti vedtok sent fredag kveld å fjerne kravet om at tillitsvalgte må være personlig kristne med med 151 mot 27 stemmer. Det holder¨å være enig i partiprogrammet.

afp000517655-Ti2vi_ANv4.jpg
  • Rolf Lie
  • Robert Gjerde
    Journalist

— Dette handler mer om tillitt enn ord. Den nye paragrafen er en garanti for at vi står på Bibelens ord. Det er ikke snakk om å avvikle vår tro, sa veteranen Hans Olav Tungesvik og høstet kveldens lengste applaus.

Mange var engstelige for at partiet vil miste sin kristne troverdighet. Men alle motstanderne understreket at de vill jobbe for fullt for partiet i valgkampen.

Partileder Knut Arild Hareide understreket i sitt innlegg at dette var en viktg endring.

— Dette tydeliggjør hvem vi er, verdiene våre og er en mulighet for fornyelse.

Men Arvid Nilssen fra Hordland var engstelig for at "en endrig er et sporskifte ogkan oppfattes som en ny politisk kurs".

«Kristendemokratisk politikk»

Tilhengerne pekte på at den nye paragrafen, der det heter at KrFs formål er å fremme en kristendemokratisk politikk bygget på det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret, er en garanti or at alle tillitsvalgte jobber for partiets verdisyn.

Les også

Er du en ekte KrF-er?

Gunvor Sønnesyn fra Hordaland uttrykte flertallets syn på denne måten:

— Vi endrer ikke vårt verdigrunnlag, men uttrykker et på en annen måte. Dette er egentlig en sterkere forankring i de kristne grunnverdier.

Verdier viktigere enn tro

På forhånd var det flere i KrFU som var motstandere av endringen, men de fikk ikke støtte av sine delegater på landsmøtet.

— Vi har stor respekt for motstanderne av endringen. Bekjennelsesparagrafen er et veldig personlig spørsmål, men vi mener det er riktig å endre bekjennelsesparagrafen, slik at tillitsvalgte er forpliktet på og skal arbeide for partiets verdigrunnlag, sier Rode Margrethe Skullerud og Ida Lindtveit som begge sitter i sentralstyret i KrFU.

Les også

- KrFs nye partiprogram er uansvarlig

— Det viktigste er jo at folk er lojale til våre verdier. Å være kristen betyr ikke automatisk at man deler KrFs verdier, understreker Skullerud.

- Er dette et forsøk på å lage et bredere parti?

— Dette vil gjøre at en kristen tro ikke er et krav for å kunne være tillitsvalgt i partiet, så på den måten vil det bli et bredere parti.

Flere enn kristne

— KrF er bygget på verdier flere enn bare kristne er enige i og vil jobbe aktivt for. Det er fult mulig å stemme KrF og være medlem i KrF, uten å være kristen. Derfor mener vi det er viktig at tillitsvalgte forplikter seg til å arbeide for våre verdier og politikk, ikke en kristen tro, understreker Rode Margrethe Skullerud og Ida Lindtveit.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk