Carl I. Hagen: Ønsker gjenvalg til Stortinget

Carl I. Hagen (76) avlyser pensjonisttilværelsen og stiller til gjenvalg til Stortinget neste år. – Viktig for meg å få Frp over valgresultatet fra 2017, sier Hagen på telefon fra Spania.

– Jeg må ha en posisjon enten som stortingsrepresentant eller første vara, sier Frp-veteran Carl I. Hagen som satser på en ny karriere i politikken. Her sammen med Aps Espen Barth Eide på Oslo-benken.

Han stiller som kandidat til tredjeplassen på Oslo Frps liste og sier at «dersom Siv Jensen gjenvelges som partileder på landsmøtet i oktober er det vel naturlig at hun får førsteplassen».

Hagen ønsker at Christian Tybring-Gjedde skal beholde annenplassen på listen.

Frp har i dag to stortingsrepresentanter fra Oslo der partiet i 2017 fikk 9,5 prosent av stemmene. Partiet fikk ved siste stortingsvalg 15,2 prosent av stemmene i på landsbasis.

– Jeg ønsker fortsatt å prøve å påvirke Frp til å gjøre gode valg og få innflytelse i det norske samfunnet. Da må vi finne tilbake til den formen vi hadde da vi lå på godt over 20 prosent. Vi må bli klarere, tydeligere og mye mindre kompromissvennlige.

– Var mot å gå i regjering

– Jeg var imot å gå inn i regjering, men lot være å si noe for å unngå få skylden for at det gikk dårlig. Prisen for kompromissene vi ble tvunget inn i ble for høy, sier Hagen.

Han møtte i Stortinget første gang i 1974 og gikk av som partiformann i 2006.

Han lister opp en rekke, velkjente saker han vil kjempe for, som strengere innvandring, kamp mot «klimahysteriet», øksehugg i bistanden og øke pensjonene etter flere år med redusert kjøpekraft for pensjonistene ved blant annet å fjerne trekket på 0,75 prosent ved reguleringen.

– Innvandring skal skje på norske premisser: De skal tilpasse seg norske lover, regler, skikk og bruk og vi vil ha hijabforbud for piker under 18 år, sier han, og fortsetter:

– Hvis det blir forhandlinger om budsjettet for neste år, må vi kreve null kvoteflyktninger. Hvis vi ikke får kravet innfridd, er det ingen grunn til å forhandle, sier han.

– Må få slutt på klimahysteriet

Vel vitende om at det vil bli oppfattet som en provokasjon i spesielt KrF, krever han også stans i mye av bistanden til verdens fattigste.

– Vi må kreve en dramatisk reduksjon i bistanden. Vi bruker 40 milliarder kroner i andre land, i diktaturer som bryter mennesrettighetene og er gjennomsyret av korrupsjon. Disse midlene kan brukes til å finansiere påplussing av helsevesen og eldreomsorg.

Mindre bastant er han ikke i synet på klimakrisen.

– Vi må få slutt på klimahysteriet og stoppe alle bevilgninger til å redusere den livgivende gassen CO2. Det er fullstendig bortkastet og fullstendig meningsløst. Skal jeg kunne kjempe for disse sakene, må jeg ha en posisjon enten som stortingsrepresentant eller første vara, sier han.

Hagen stemte i motsetning til partileder Siv Jensen for den kontroversielle resolusjonen fra årsmøtet i Oslo Frp i vår om at Norge bør bli et «patriotisk fyrtårn».

– Vi skal være et nasjonalliberalistisk parti. I økonomisk politikk skal vi være liberalister, men ellers sette Norge og Norges befolkning først. Vi skal ikke løse verdens problemer, men løse problemene for det norske folk, sier han.

33 prosent oppslutning under Hagen

Hagen vil ikke svare direkte på spørsmål om han ønsker en ny partiledelse:

– Da jeg gikk av som partiformann hadde vi 33 prosent i oppslutning og nå ligger vi rundt 10. Den politikken partiet ble kjent for i opposisjon var veldig populær, mens den politikken vi valgte fordi partiet heller ønsket plass i regjeringen, ikke var populær, sier han.

– Tror du partileder Siv Jensen ønsker deg tilbake?

– Jeg håper hun er glad for at jeg vil kjempe for Frp tilbake den oppslutningen vi hadde før regjeringsdeltagelsen. Å styrke Frp er en felles målsetting. Da må vi markedsføre Frps politikk og ikke kompromissene.

Carl I. Hagen sto i spissen for bompengeopprøret under Frps landsmøte i fjor. Her orienterer han partileder Siv Jensen om resolusjonen som påførte henne et stort nederlag.

Kona Eli Engum Hagen har gjort det klinkende klart at hun er imot gjenvalg:

– Han er 76 år og burde skjønt at det er slutt. Men han er bedre å være i hus med når han driver med politikk, sa hun til Aftenposten i juni.

Partileder Siv Jensen skriver i en SMS at «hun ikke kommenterer nominasjoner.» Christian Tybring-Gjedde synes Hagen budskap er «positivt for partiet og Oslo Frp.»

– Mange vil sikkert mene at hans tid er over. Jeg mener Carl I. Hagen har mye å bidra med fortsatt. Han skjønner hvordan politikk virker, sier Tybring-Gjedde.