Per Sandberg langer ut mot Karantenemnda: – Fikk yrkesforbud og mistet kontrakt

Tidligere Frp-statsråd Per Sandberg fikk 680.000 kroner i etterlønn da han fikk karantene, men mener at behandlingen av saken gjorde at han ble betraktet som «kriminell».

Frps to tidligere statsråder Tor Mikkel Wara (t.v.) og Per Sandberg fikk begge karantene og etterlønn etter avskjeden med politikken.

Aftenposten skrev fredag at regjeringen nå ønsker å stramme inn på praksisen med å gi avgåtte regjeringspolitikere etterlønn, og at de vil sette ned et utvalg som skal gjennomgå den såkalte karanteneloven.

Dette er et lovverk som er ment å hindre at tilliten til forvaltningen svekkes ved at politikere går rett inn i jobber der de kan utnytte unik kunnskap de har fått i regjeringsapparatet.

Dette er Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen.

– Jeg fikk et rent yrkesforbud

Nemnda konkluderte høsten 2018 med at Per Sandberg brøt karantenen da han reiste til Iran og hadde flere møter med representanter for myndigheter og næringsliv.

– Jeg fikk et rent yrkesforbud, sier Sandberg. Samtaler med andre eks-politikere viser ifølge Sandberg at flere har følt lignende ubehag i møte med Karantenenemnda.

– Jeg var bare millimeter unna kontrakter som ville gitt meg inntekter. Men da nemnda konkluderte, sprang de og gjemte seg, sier han.

Som Aftenposten har omtalt, har flere avgåtte politikere opprettet konsulentselskaper som har gitt interessekonflikter og på den måten karantene med full etterlønn. Dette har også Sandberg gjort, og dette medførte at han ble tildelt 680.000 kroner i etterlønn.

Fra 2014 til 2019 har gjennomtrekken i Solberg-regjeringen ført til over 20 millioner i etterlønnsutbetalinger.

– Plikt til å sjekke grunnlaget for karantene

Sandberg sier at han er for karantene hvis det er behov for karantene.

– Men da er det deres fordømte plikt å sjekke grunnlaget for karantene. Og hva konsekvensen ville blitt om du ikke pålegges karantene. Det jeg fikk karantene for, kvotesystemet, kunne jeg sittet på konferanser og pub og snakket om. Det er fortsatt ikke ferdig.

– Hvis det hadde dreid seg om saker som kunne påvirke børs og investeringer, er karantene logisk. Men da sakene jeg fikk karantene om var det full offentlig debatt og h øringer om, sier han.

Høsten 2018 brevvekslet Sandberg og nemnda hyppig. Han sier at den var «håpløs å forholde seg til.»

– Jeg gjorde ingen verdens ting feil. Men det var helt umulig for meg å nå frem. Til slutt ga jeg opp. Uansett hva jeg skrev, forklarte eller utdypet, så lå konklusjonen og vedtaket fast.

– Hørte ikke nemnda på deg?

– Overhodet ikke. De drev ingen etterforskning, gjorde ingen undersøkelser. De bare konkluderte. Det er ingen tvil om at nemnda opptrådte på et meget tynt juridisk grunnlag. Ingen av nemndas argumenter ville holdt mål i en domstol.

Karantenenemnda ledes av tidligere Ap-nestleder Hill-Marta Solberg.

– Sakene som jeg ble ilagt karantene for var ikke berørt i det hele tatt. Men det nyttet det ikke å forklare nemnda. De sa bare «at vi har lest i avisen».

Karantenenemndas leder ønsker ikke å kommentere Sandbergs kritikk.

– Jeg kommer ikke til å kommentere Per Sandbergs meninger. Vi har gitt ham en korrekt og grundig behandling i tråd med regelverket, sier Hill-Marta Solberg, leder i Karantenenemnda.

– Skremte alle jeg var i kontakt med

Den tidligere fiskeriministeren antyder at han var klar for å ta saken til rettssystemet.

– Hadde jeg hatt mer overskudd og energi skulle fulgt opp juridisk. Det som ble sagt av nemnda offentlig gjorde at jeg ble sett på som kriminell.

– Hva sikter du til?

– Det fremsto som at det jeg hadde gjort var helt uholdbart, langt over streken. Dramatisk. De truet med å trekke meg for ventelønn.

Han mener at bildet utad var at han «ga blaffen i karantene.

– Hadde det ikke vært for karantenenemnda, så hadde jeg vært fri for etterlønn. Måten den opptrådte på, skremte alle jeg hadde vært i kontakt med, eller skulle ta kontakt med. Det ble helt stille. Både fra norsk og internasjonalt næringsliv og organisasjoner.

Det finnes ikke offentlig tilgjengelige regnskaper for de to selskapene Sandberg har opprettet. Sandberg vil ikke gi noe anslag på hva han har tapt på karantenen, men sier at han « gikk glipp av minst en kontrakt i hvert fall».

– Men det har tatt seg opp litt nå, sier Sandberg, som er i gang med å skaffe seg drosjeløyve og et prosjekt innenfor «hotell, restaurant og bar» i Halden.

– Hvilket råd vil du gi når loven nå skal revideres?

– Det er ikke sikkert at loven trenger å endres. Det handler om hvordan nemnda balanserer sine beslutninger.