Politikk

Hovedsykehuset på Helgeland til Sandnessjøen – Mo i Rana beholder akuttsykehuset

Helgeland får beholde to akuttsykehus, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) mandag. Hovedsykehuset legges til Sandnessjøen eller omegn.

Oslo 20200127. Helseminister Bent Høie på foretaksmøte der han presenterer fastsettelsen av ny sykehusstruktur på Helgeland. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
  • NTB-Anne Marjatta Gøystdal

Helseministeren landet dermed på samme konklusjon som styret i Helse nord kom til da det behandlet saken like før jul i fjor.

Høie vedgikk at det har vært en vanskelig beslutning.

– Det finnes argumenter for alle løsninger, dette har ikke vært rett fram. Vi må gjøre en avveining om hva en synes vil tjene befolkningen på Helgeland best, sa han.

Det har vært strid i en årrekke om plassering og funksjonsfordeling av sykehus på Helgeland.

I dag har regionen tre sykehus som ligger i henholdsvis Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. Det har vært bred enighet om at dagens struktur ikke lenger fungerer.

Men det har vært sterk uenighet om hva alternativet skulle være. Om Helgeland i fremtiden skal ha ett eller to sykehus, og ikke minst hvor dette eller disse skal ligge. Engasjementet har vært svært høyt, med Facebook-grupper, underskriftskampanjer og fakkeltog, og tonen i debatten har til tider vært svært skarp.

– Knalltøft

Høie erkjente at det har vært harde fronter.

– Dette er knalltøft. Det er mye tøffere for dem som bor og jobber på Helgeland enn det er for meg. Jeg har stor respekt for dem som har stått i denne diskusjonen i lang tid, sa Høie.

– Men jeg tror at mange vil trekke et lettelsens sukk over at det endelig er tatt en beslutning. Nå må vi legge bak oss den striden som har vært, la han til.

Argumenterte for ett sykehus

Mange i fagmiljøene har ønsket at man skulle gå videre med kun ett sykehus fordi det ville gjøre rekruttering lettere og styrke fagmiljøene. Mange har pekt på at Mo i Rana er den største byen i regionen, og at man vil kunne bygge videre på et sykehus som allerede er der, mens i Sandnessjøen-regionen må man bygge nytt.

Samtidig er mange opptatt av at Helgeland er en spredtbygd region, og at reiseveien til sykehuset vil bli lang for mange.

– Dette er en anbefaling som står seg godt. I det videre arbeidet må man sørge for å kompensere for ulempene, sa Høie.

Enstemmig styre

I desember gikk et enstemmig styre i Helse nord inn for en løsning med to sykehus. Også fylkestinget i Nordland har kommet til et lignende standpunkt.

Styrets vedtak gikk ut på at det skal bygges et nytt hovedsykehuset med administrasjon i Sandnessjøen, at sykehuset i Mo i Rana skal bestå og det skal være et distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund. Begrunnelsen var at en slik løsning ville gi best tilgjengelighet for befolkningen på Helgeland.

Styret har definert «omegn» til å bety maksimalt 20 minutters kjøretur fra rådhuset i Sandnessjøen. Høie sier kommuner nå kan spille inn aktuelle tomter, og at disse vil bli vurdert i den videre konseptfasen.

Les også

  1. De håper på mirakler fra Bjørnar Moxnes

  2. Var kritisk til sykehusplanene for Oslo. Nå blir han ny toppsjef for Oslos sykehus.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Bent Høie
  3. Sandnessjøen
  4. Rana