Nye krisetiltak: Kutt i arbeidsgiveravgift og penger til studenter, men ikke begrensning på utbytter i bedriftene

Det var misnøye og frustrasjon med Frp blant resten av opposisjonen etter forhandlinger natt til torsdag om den andre delen av regjeringens økonomiske krisepakke.

Hadia Tajik (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la etter tur frem nye tiltak. Det samme gjorde representanter fra de andre større partiene.

Første del ble lagt frem mandag.

Rødt og MDG er blitt holdt utenfor forhandlingene denne gangen, noe begge partier reagerer kraftig på.

De sju andre partiene satt torsdag morgen i et siste møte om pakken. I 10-tiden la de den frem på en pressekonferanse.

Svein Harberg (H) kalte det politikerne nå driver med «å skyte på bevegelige mål». I likhet med de andre til stede, understreket han at det vil komme flere tiltak. De første presenteres allerede fredag.

For norske bedrifter var det viktigste nye tiltaket at arbeidsgiveravgiften reduseres.

– Kutt i arbeidsgiveravgiften sikrer at de ikke behøver å permittere og at det er bedrifter å komme tilbake til, sa Sylvi Listhaug (Frp).

Det er bred enighet om svært mye:

  • Førstelinjetjenestene får det de trenger: Nav, Helsevesenet og kommunene får det de trenger for å fungere nå.
  • Arbeidsgiveravgiften reduseres de to neste månedene med 4 prosentpoeng.
  • Staten skal kunne kjøpe seg opp i enkeltselskaper for å sikre seg mot nedleggelse av viktige bedrifter.
  • Studenter som har et bortfall av inntekt, skal sikres hjelp. Det må løses via Lånekassen for å ikke belaste Nav enda mer. Trolig innføres en ny, midlertidig stipendordning.
  • Widerøe skal kompenseres for å holde rutenettet langs kysten i Norge i gang. Lufthavnavgiftene fjernes.
  • Ferjeprisene på de såkalte riksveiferjene reduseres.
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter for kultursektoren, idretten og frivilligheten – som varslet onsdag.

... men ikke alt:

Både Ap, Sp, SV og Rødt har vært opptatt av at krisehjelp ikke skal gå til selskaper som tar ut utbytte eller betaler ut bonuser.

– Vi kan ikke sosialisere tap og privatisere gevinst, sa Hadia Tajik (Ap) på pressekonferansen.

Aps finanspolitiske talsperson sier at Ap ønsker at bedrifter skal frasi seg retten til å betale utbytte og bonuser når de ber om kriselån.

– Vi kan ikke bruke statlige midler til privat berikelse, sa Kari Elisabeth Kaski (SV).

De fikk ikke regjeringspartiene med på det.

Les også

Lippestad reagerer på regjeringens kriselov, kaller den «galskap»

Ba om krisehjelp – planlegger utbytte

I forhandlingene var Frp en stund med på dette forslaget, men skiftet helt på tampen side. Det skjer selv om Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug for få dager siden rykket ut i Klassekampen og signaliserte det motsatte.

«Utbytte fra konsernet og/eller datterselskap i konsernet som går ut av selve konsernet, vil (...) være en indikator på at selskapets likviditet ikke er så presset at de trenger statlig støtte, og derfor bør den heller ikke innvilges», uttalte Listhaug til avisen.

Til Aftenposten torsdag avviser hun at Frp har skiftet standpunkt.

– Hvorfor har Frp snudd om å begrense utbytte og bonuser i bedrifter som får krisestøtte?

– Vi har ikke snudd. Vi har fra første stund støttet intensjonen i forslaget. Vi forventer at man ikke tar ut store utbytter om man får kriselån eller garantier fra staten, svar Listhaug.

Frp mener at dette i praksis ikke blir noe stort problem, fordi de fleste norske bedrifter kjemper en kamp for å overleve og at bankene ikke vil gi kriselån til bedrifter som deler ut store utbytter, ifølge Listhaug.

Frp har snudd om utbyttebegrensning. Torsdag morgen møtte Sylvi Listhaug (Frp) finanspolitikere fra de andre partiene for å sluttføre forhandlingene.

Problemstillingen ble aktualisert av det børsnoterte storselskapet Aker, der styret har foreslått å utbetale 1,7 milliarder kroner i utbytte, ifølge en artikkel i DN.

Aker-sjef Øyvind Eriksen skrev nylig et brev til NHO, gjengitt i VG, der han lister opp forslag til en rekke statlige tiltak for norsk olje- og gassindustri, samt leverandørindustrien.

Les også

Klimaeffekten merkes allerede, og de fleste blir friske. Her er ni lyspunkter i koronakrisen.

Åpner for at staten kan kjøpe bedrifter

Stortinget vil også kutte arbeidsgiveravgiften midlertidig med 4 prosentpoeng de to neste månedene.

Flere kilder forteller til Aftenposten at dette var et rødgrønt forslag, som Frp tok med seg til regjeringspartiene i løpet av natten. Dette har også skapt frustrasjon.

Journalistene satt spredt, på hver sin stol, da pressekonferansen pågikk.

Også rammene for luftfarten sto på agendaen. Både i SAS og i Norwegian henger en konkurstrussel over selskapene nå.

– Det er viktig å sikre at vi har en fungerende luftfart i hele Norge. Det er ikke minst viktig for helsevesenet, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da han gikk inn på møtet torsdag morgen.

På bordet kom penger til å sikre smårutene til flyselskapene langs hele kysten, samt fjerning av lufthavnavgiftene.

– Hovedpunktene er vi fullt enige om i dag. Så får vi rydde unna de små uenighetene og konsentrere oss om det viktige. Regjeringen vet at det er holdningen vår, sa Vedum på pressekonferansen.