Politikk

Stortinget slår på bremsene for regjeringens forslag til kriselov

Justisminister Monica Mæland mener at kriseloven ikke bør virke lenger enn det er behov for. Men hvor lenge det er, står det strid om i Stortinget.

SV-leder Audun Lysbakken varsler at SV ikke kan stemme for kriseloven, slik den er foreslått. Ap-leder Jonas Gahr Støre jobber med endringer av loven. Foto: OLAV OLSEN

 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask

Stortinget vurderer om kriseloven skal gjelde i tre måneder og ikke seks som regjeringen har foreslått. Dette er et av de heteste temaene i Stortingets behandling av den kriseloven som regjeringen har lagt frem. Lørdag formiddag skal Stortinget hastebehandle loven.

Aps leder Jonas Gahr Støre er saksordfører for kriseloven, og den som leder arbeidet med den i Stortinget. Han sier at lovens varighet er et tema i behandlingen som for alvor startet fredag og vil pågå frem til avgivelse lørdag formiddag.

– Vi har begynt diskusjonene. Jeg opplever at partiene har felles holdning og stiller grundige og kritiske spørsmål til loven, sier Støre og la til:

– Loven må strammes inn og presiseres.

Juridiske eksperter har vært meget kritiske til regjeringens forslag til kriselov som gir den fullmakter ingen annen norsk regjering har fått i fredstid.

Advokatforeningen mener den kan true rettssikkerheten.

SV: Ikke for forslaget

SVs leder Audun Lysbakken varsler at partiet ikke kan stemme for loven, slik regjeringen har foreslått den. Han sa etter de innledende komitébehandlingen at det fra SVs side var to temaer som er viktig: Hvor lenge loven skal virke og hvordan Stortinget kan kontrollere anvendelsen av den.

Ifølge Støre er spørsmålet om hvordan loven eventuelt kan forlenges, og hvordan det skal skje et viktig tema.

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget. Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen er «svært skeptisk til at Stortinget skal vedta en fullmaktslov som i realiteten avvikler vår konstitusjon og gir regjeringen ubegrenset makt,» skriver han på Facebook.

Mæland: Skal ikke vare lenger enn nødvendig

Justisminister Monica Mæland møtte koronakomiteen i Stortinget fredag, og hun sa dette til mediene etter møtet.

– Om Stortinget vil stramme inn, så er det opp til Stortinget å gjøre det. Denne loven skal ikke vare lenger enn den må, sier hun.

Hun karakteriserte det som en sunn refleks i et demokratisk samfunn at det er en debatt om denne loven.

– Ingen av oss ønsker denne type lovgivning, men landet er i krise, sa hun og la til at regjeringen lever godt med de endringene som Stortinget vedtar.

Loven er blitt til i ekspressfart. Vanligvis tar det flere år å lage en ny lov, men nå går det unna på få dager.

– Vi vil jobbe med innspill fra partiene. Siktemålet er å avgi innstilling lørdag morgen og behandle den i Stortinget klokken 12 lørdag, opplyser Støre.

Les også

Jurister: Ny kriselov svekker rettssikkerheten

Hva som må endres utdyper Støre slik:

– Det er behov for å utdype og presisere virkemåten mot Stortinget. Den sikkerhetsventilen som er viktig, er at en tredjedel i Stortinget kan sette ned foten for lovendringer fra regjeringen.

– Det må klargjøres at dette gjelder enhver beslutning regjeringen tar med hjemmel i denne loven. Stortinget må operativt gjøre det på en måte som ikke er komplisert, og det må være en informasjonsflyt som gjør det mulig, sier Støre.

Ifølge forslaget kan et mindretall på en tredjedel oppheve vedtak som regjeringen har gjort og som opphever norske lover vedtatt av Stortinget. Men hvordan dette skal organiseres i praksis, er blant de ting som nå avklares i Stortinget.

Les også

Aftenposten mener: Loven er prinsipielt problematisk

Les også

Vanligvis tar det måneder eller år å behandle en ny lov. Nå tok det noen få dager. Hva skjedde?

Kritiske innspill

Rødts leder Bjørnar Moxnes sier til Aftenposten at partiet vurderer å si nei til fullmaktsloven. Han mener loven undergraver demokratiet og at det ikke er veien å gå i kampen mot en pandemi.

– Loven må avgrenses slik at regjeringen bare kan gå utenfor Stortinget om det dreier seg om å hindre alvorlige skadevirkninger, sier han.

– I vårt parti er det sterk skepsis. Både fordi det er uklart hvor bredt loven kan bli tatt i bruk, og fordi Stortingets mulighet for løpende kontroll er for svak, sier SV leder Audun Lysbakken, som sier de ikke kan stemme for forslaget slik det foreligger.

– Blant tingene vi diskuterer er hvordan vi kan sørge for at bruken av loven begrenses til de tilfellene hvor det er absolutt nødvendig, og hvor lenge den skal vare, sier han.

Ingen tid til bred høring

Det har ikke vært tid til brede høringer i denne saken. Men Stortinget har bedt om innspill om innretning, virkeområde og mekanismer fra en gruppe juseksperter og fra organisasjoner.

De Stortinget har bedt om råd og innspill fra er:

 • Professor Hans Petter Graver
 • Professor Eivind Smith
 • Professor Eirik Holmøyvik
 • Professor Terje Einarsen
 • Advokatforeningen v/generalsekretær Merete Smith
 • Dommerforeningen v/leder Wiggo Storhaug Larssen
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) v/leder Adele Matheson Mestad.

Støre sier at disse innspillene vil komiteen legger vekt på i sin behandling av saken som altså skal være klar lørdag formiddag og behandles i Stortinget klokken 12.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Tile
 3. Aftenposten
 4. Koronaviruset