Politikk

Senterpartiet vil ha Norge ut av Schengen-avtalen

Senterungdommen har fått gjennomslag for Schengen-syn og kjønnsnøytral verneplikt.

afp000505561-4jpl9vmjYG.jpg
  • Marie Melgård

Landsmøtet til Senterpartiet vedtok i dag at man går for at Norge skal meldes ut av Schengen-avtalen.

Senterungdommens leder, Sandra Borch og justispolitisk talskvinne Jenny Klinge har kjempet for å få dette igjennom.

Nå har de seiret.

Nestleder Trygve Slagsvold Vedum og Ola Borten Moe, som ønsket en annen formulering, har ikke fått gjennomslag for sitt syn.

Slagsvold Vedum har ledet an arbeidet med et nytt partiprogram og kjempet igjennom en endring av Senterpartiets standpunkt: De ønsket å utrede en britisk løsning istedenfor et Schengen-samarbeid.

Senterungdommen har villet endre dette til at man aktivt skal jobb for å melde Norge ut av Schengen-avtalen. Forslaget ble avvist av sentralstyret i Sp. Nå har Senterungdommen fått gjennomslag for sitt syn.

Spisse politikken

Borch og Klinge har fått stor oppmerksomhet rundt sine utspill om å stenge grensene. De har brukt landsmøte til å mobilisere.

— Det er en sammenheng mellom manglende passkontroll og økende mobil kriminalitet, og at det gått fra 10 prosent til 30 prosent utlendinger i norske fengsler. Spørsmålet er om det er så ille å vise passet kontra det å slippe problemer som vinnings- og narkotikakriminalitet, sier Klinge.

Borch sier Sp må vedta Sp-politikk – ikke andres.

— For at Sp skal spisse sin politikk, er det viktig at vi går inn for at Norge sier opp avtalen, sier Borch.

Ikke olje-boring

Senterpartiets landsmøte har også vedtatt av man ikke skal åpne for petroleumsvirksomhet i Lofoten, Vesterålen (Nordland 6, Nordlan 7, og Troms 2) utenfor Senja og på Møreblokkene.

Vedtaket høstet applaus.

Ola Borten Moe og programkomiteen foreslo i utkast til partiprogram at man kunne åpne for oljeboring i Nordland 6. Seks personer tok dissens i programkomiteen. Nå har de fått gjennomslag.

Borten Moe erkjente allerede før landsmøtet at han kom til å tape denne saken.

Skolemat

Senterpartiet vil også øke fribeløpet i arveavgiften.

Etter en jevnt avstemning ble det klart at partiet vil innføre fradrag i skatt (ROT) for den som engasjerer noen til å utføre rehabilitering, oppussing eller tilbygg på boligen.

Nestleder Trygve Slagsvold Vedum hadde tatt dissens i spørsmålet - men tapte på landsmøtet.

Senterpartiet har også vedtatt av man vil trappe ned rentefradraget i husholdningene og bruke midlene til sparestimulerende tiltak.

Landsmøtet stemte også for å ha to årlige barnehageopptak.

Senterpartiet vil også innføre skolemåltid.

Parkerte konfliktsaker

I går parkerte landsmøtet to konfliktsaker: EØS ogarbeidsinnvandring.

Sentralstyret la frem to kompromisforslag som ble vedtatt avlandsmøtet.

Senterpartiet ønsker at man skal ha en folkeavstemning omutmeldelse av EØS-avtalen på sikt.

I tillegg valgte man å fjerne en omstridt setning om atSenterpartiet var i mot arbeidsinnvandringer. Sistnevnte har vært en sak OlaBorten Moe har vært veldig opptatt av.

— Det er ingen tvilom at Sp er for arbeidsinnvandring, sa han til Aftenposten i går.

Aftenposten.no følger den videre utviklingen på Sps landsmøte

Les også

  1. Senterpartiet vil ikke åpne for oljeboring i Lofoten

  2. Borten Moe: - Ingen tvil om at Sp er for arbeidsinnvandring

Les mer om

  1. Politikk