Politikk

Regjeringen vil hindre dominans i dagligvaremarkedet

I en ny stortingsmelding som legges frem før sommeren, foreslår regjeringen å innføre tiltak som kan begrense de største aktørenes tilgang til butikklokaler.

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier målet med den nye stortingsmeldingen er å få god og sunn konkurranse i markedet og sikre at forbrukerne får best mulig utvalg til lavest mulig pris.
  • NTB

Tilgangen til attraktive lokaler er trukket frem som en av de viktigste konkurransehindringene i dagligvaremarkedet, skriver Dagens Næringsliv.

Norgesgruppen, landets største aktør innen dagligvarehandel, har det siste året styrket sin posisjon og har nå 44 prosent av markedet.

Kartlegging og konkurransetest

Begrensningen til butikklokaler kan for eksempel gjøres ved at det brukes klausuler som forbyr detaljhandel innen dagligvare på eiendommen, også når eiendommen er solgt videre, skriver DN.

– Det overordnede målet er å få god og sunn konkurranse i markedet og sikre at forbrukerne får best mulig utvalg til lavest mulig pris, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Regjeringens vurderer også om konkurransehensyn skal tas inn som en del av vurderingene i plan- og bygningsloven. Det blir gjort i Sverige, Danmark og Finland.

En annet tiltak er en standardisert konkurransetest som skal avdekke markedskonsentrasjonen mellom ulike aktører i et visst område når det etableres en ny butikk.

Permanent kontroll

Nybø sier til E24 at hun vil sørge for ordninger som blant annet gjør at dagligvarebransjen kontrolleres nøyere. Konkurransetilsynets gruppe «prosjekt dagligvare» skal gjøres permanent, og ikke lenger vært et prosjekt.

– Dette er et av de aller viktigste enkelttiltakene vi gjør i dette.

Hun sier kartleggingen av priser vil være viktig fremover.

– Vi legger også inn i stortingsmeldingen at det skal være årlig rapportering på innkjøpspriser, og dette vil jo være et viktig verktøy for den økte innsatsen som nå kommer fra Konkurransetilsynets side.

Les mer om

  1. Dagligvarebransjen
  2. Iselin Nybø