Politikk

SV vil forkorte Stortingets sommerferie

SVs Freddy André Øvstegård (t.v.) og partileder Audun Lysbakken fremmer fredag et grunnlovsforslag om kortere møtefri på Stortinget.

For bedre å kunne holde regjeringen i ørene foreslår SV nå å kutte ned Stortingets møtefrie periode om sommeren med én måned.

  • NTB-Kristian Skårdalsmo

SV fremmer grunnlovsforslaget fredag, på Stortingets siste dag i denne sesjonen.

– Koronakrisen og regjeringens utstrakte bruk av hastelover og forskrifter viser svakheten med den altfor lange perioden med møtefri for stortingsrepresentantene, sier SVs Freddy André Øvstegård.

– I nesten 15 uker møtes ikke Stortinget for å drive kontroll med regjeringen eller behandle saker som haster, konstaterer han.

– Svakhet

Øvstegård mener den lange møtefrie perioden er en svakhet ved det norske parlamentariske systemet.

Adgangen i Grunnloven til å kalle sammen Stortinget ekstraordinært i den møtefrie perioden er i praksis vanskelig å bruke, og den løpende kontrollen med regjeringen forsvinner uansett, mener SV-politikeren.

– Stortinget bør samles igjen i starten av september, ikke oktober som i dag. Det vil gjøre Stortinget bedre rustet til å møte regjeringen med politisk debatt og kontroll på likere fot, sier Øvstegård, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

I tillegg til kontrollfunksjonen mener han dagens system skaper utfordringer med å få til nødvendig stortingsbehandling av saker som haster.

Les også

14 måneder siden anmeldelse: Politiet kan ikke svare på når de er ferdige med etterforskning av Ap-stortingsrepresentant

I beredskap

Utbruddet av koronasmitte i Norge i vår aktualiserte problemstillinger rundt Stortingets kontrollfunksjon og evne til å agere raskt. En egen koronalov under krisehåndteringen ga regjeringen utvidede fullmakter, men brakte samtidig opp spørsmål om Stortingets rolle og møtefri.

Det har vært diskutert å forlenge vårsesjonen på grunn av koronakrisen, men det ble ikke noe av. Den avsluttes fredag, men Stortinget vil tre sammen om nødvendig.

– Det vil være en beredskap gjennom hele sommeren for å møte hvis det er behov. Da vil representantene bli kalt inn på noen dagers varsel, sa stortingspresident Tone W. Trøen til NTB i mai.

Grunnlovsforslag må fremmes innen 30. september året før et stortingsvalg og vil først bli behandlet av det kommende storting, altså i dette tilfellet det som blir valgt for perioden 2021–2025.

Kortere sommerferie for de folkevalgte ligger dermed uansett noen år frem i tid.

Les mer om

  1. Sosialistisk Venstreparti (SV)