Nyvalgt KrF-leder vil gi alle barn over 6 år minimum 2000 kroner til fritidsaktiviteter

– Mitt mål er ikke å gi alle et klippekort på kino. Det må gå til organiserte aktiviteter der barn treffer andre, sier nyvalgt KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad om det nye fritidskortet han snart vil tilby alle barn.

Kjell Ingolf Ropstad (33) blir tidenes yngste leder for KrF. Han ble klappet inn sammen med de nye nestlederne Olaug Bollestad (t.v.) og Ingelin Noresjø på partiets landsmøte på Sola lørdag.

Lørdag formiddag ble KrF-kronprins Kjell Ingolf Ropstad valgt til ny leder i KrF. Han overtar ledelsen i et splittet parti og ble valgt med akklamasjon. Det siste betyr at han ble klappet inn i ledervervet og at de i salen som gjerne skulle avgitt en blank skriftlig stemme, ikke fikk gjort det.

Selv om nesten halve partiet i november sa nei til det regjeringsprosjektet han da gikk i gang med, har han full tilslutning i eget parti for det som blir en av hans viktigste saker som barne- og familieminister: å få på plass en ordning med et eget fritidskort til alle barn mellom 6 og 18 år.

Minimum 2000 kroner

KrFs landsmøte vedtok fredag kveld at kortet skal fylle med «minimum 2000 kroner.» I tillegg håper partiet at kommuner og fylkeskommuner må kunne fylle på kortet med andre beløpet i tillegg til den summen.

– Når KrF har vedtatt dette, blir det vel slik? Denne saken ligger jo under departementet du leder?

– Det er i alle fall KrFs ambisjon. På Island er summen 3500 kroner. Det viktigste nå er at det blir en universell ordning og at vi kommer i gang, sier Ropstad, som er barne- og familieminister og ansvarlig statsråd for å sette kortet ut i livet.

Han legger ikke skjul på ordningen med en sum på 2000 kroner blir kostbar for staten. De tolv barnekullene som vil inngå i ordningen, består i dag av mellom drøyt 55.000 og rundt 60.000 barn.

Dermed vil fritidskortet trolig komme til å koste rundt 1,4 milliarder kroner i året.

Til speiderne, kultur og religion

«Kortet skal brukes til deltagelse i faste, organiserte aktiviteter som gir mulighet til tilhørighet over tid. Eksempel er kontingent og deltageravgifter til medlemsorganisasjoner. Kortet må kunne brukes på alle typer fritidsaktiviteter, ikke bare et lite utvalg,» sies det i vedtaket fra landsmøtet.

Ropstad opplyser at han er opptatt av at det skal brukes på aktiviteter der barn treffer andre f. eks en gang i uken på en fast aktivitet. Derfor presiserer han at det ikke er meningen å sponse kinobesøk.

– Men vi må komme tilbake med detaljene, sier han og opplyser at departementet utreder ulike modeller og er i dialog med frivillige organisasjoner for å drøfte hvordan ordningen skal innrettes.

– Hvis det skal brukes til både idrett og kultur. Vil det da også kunne brukes på religiøse aktiviteter?

– Om det skal kunne brukes på en sommerleir i Natur og Ungdom eller en kristen sommerleir, er ting vi ikke har svar på ennå. Men vi er i dialog med Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner, og der er det mange kristne organisasjoner med. At det skal kunne brukes til religiøse aktiviteter regner jeg med, sier han.

Skal gå til alle – noen kan få mer

Kortet er tenkt som en kort som fylles med penger som altså skal kunne brukes til en del definerte aktiviteter. Det skal gis alle barn på samme måte som barnetrygden går til alle barn.

Men KrFs landsmøte har vedtatt at det bør «være mulig å differensiere, slik at kommunen kan øke summen mer til barn i de familiene med dårligst økonomi eller som er i spesielt sårbare situasjoner.»

Det vil da innebære at noen får mer enn de 2000 kronene KrF mener alle skal få.

– Det må være enkelt og ubyråkratisk å bruke kortet. Det må ikke forutsette at man har foreldre med gode norskkunnskaper. Skolene bør informere om kortet, heter det i KrFs uttalelse.

Innføres etter modell fra Island

Kjell Ingolf Ropstad fikk gjennomslag for å innføre et slikt kort da han forhandlet med Høyre, Frp og Venstre om en regjeringsplattform på Granavolden på Hadeland.

Her går det frem at regjeringen vil «Innføre et «fritidskort» for alle barn fra 6 til fylte 18 år som kan benyttes til å dekke deltageravgift på fritidsaktiviteter etter mønster fra ordningen på Island», men det er ikke lovet noe om hvilken sum kortet skal fylles med.

Kortet kom som et resultat av at KrF ikke fikk gjennom en økning av barnetrygden til alle, men bare de minste. Barnetrygden skal økes med 7200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år innen utgangen av 2021. Og i samme periode får de litt større barna fritidskortet.