Erna Solberg: Ikke mye mer søndagsåpent i denne stortingsperioden

Statsminister Erna Solberg gikk langt i retning av å avlyse to av Høyres valgløfter på direkten under Harald Stanghelles utspørring i Arendal.

Solberg er gjest hos Harald Stanghelle fra klokken 14 torsdag, under Arendalsuka.

Stanghelle utfordret blant annet statsministeren til en runde med spørsmål der hun bare fikk lov til å svare «ja» eller «nei».

På to av spørsmålene fikk Stanghelle krystallklare svar fra statsministeren: om søndagshandel og sexkjøpslov.

Ikke store endringer i søndagshandel

– Får vi mange flere søndagsåpne butikker i denne perioden?, spurte Stanghelle.

– Nei, sa Solberg.

Etter TV-intervjuet ble hun bedt om å utdype hvordan dette svaret skal tolkes.

– Slik vi tidsmessig ligger an for eventuelle endringer, er det klart at det ikke blir mange flere i denne perioden, sier hun.

– Det betyr altså at det ikke nærmer seg noen konklusjon i saken?

– Nei. Jeg ble tvunget til å svare ja eller nei. Det kan blir flere, men om det blir mange, tviler jeg på at vi får så raskt til, sier hun.

Solberg: Ikke så opptatt av sexkjøpsloven

Stanghelle stilte også følgende spørsål om kjøp av sex: «Er det viktig for deg å oppheve sexkjøpsloven?»

– Nei, svarte statsministeren.

På oppfølgingsspørsmål presiserer statsministeren at det for henne personlig hverken har vært viktig å få en slik lov eller å få den fjernet.

– Er det et signal om dere ikke jobber med saken nå, eller?

– Nei, det er bare et signal om min personlige mening, sier hun.

Regjeringen fikk en utredning om sexkjøpsloven på bordet i 2014. Rapporten konkluderte med at prostitusjonen i Norge var blitt redusert med 20–25% etter innføringen av loven.

Partiene som var mot innføring av saexkjøpsloven har flertall i Stortinget i dag. Regjeringen har varslet at de vil komme med en stortingsmelding om denne saken - men arbeidet drar ut.

Les også

Les også: Presser på for å få Regjeringen til å fjerne forbudet mot å kjøpe sex

Med de svarene hun ga Stanghelle, skuffet Solberg blant annet Høyre og Frps ungdomspartier, som er svært opptatt av disse to sakene.

Høyre har programfestet både å oppheve forbudet mot kjøpt av sex og å åpne for generell søndagshandel.

I regjeringserklæringen fra Sundvolden står det at butikker skal tillates å holde åpent på søndager, noe KrF er sterkt kritisk til. Saken er blitt ekstra vrien etter at det ble klart at Venstre var kritiske til regjeringens konkrete forslag og at Høyre og Frp derfor ikke har flertall.

Siden august i fjor har det vært forholdsvis stille omkring Regjeringens arbeid med saken.

Les også

Les også: Frp: Uaktuelt å skrote forslag om søndagsåpne butikker

Les også

Les også: Ny måling: Nå er Støre velgernes statsministerfavoritt

Utspørringen av Solberg er Harald Stanghelles fjerde og siste partilederintervju under Arendalsuka.

Her kan du se og lese om utspørringene av SV-leder Audun Lysbakken, Frp-leder Siv Jensen og Ap-leder Jonas Gahr Støre: