Erna Solberg refset i Stortinget

Statsminister Erna Solberg får krass kritikk for ansettelsen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen som ny fiskeridirektør.

Statsminister Erna Solberg (H) var på plass i Stortinget onsdag.
  • NTB-Johan Falnes
Statsminister Erna Solberg (H) på vei opp på talerstolen i Stortinget.

Stortinget hadde på forhånd bedt statsministeren om å være til stede i salen da den kontroversielle ansettelsen skulle debatteres. Men statsministeren ble lenge sittende med munnbindet på, uten å tegne seg.

Til slutt tok leder Dag Terje Andersen (Ap) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ordet for å påtale statsministerens taushet.

– Komiteen har enstemmig bedt både næringsminister og statsminister om å være til stede. Nå ser jeg på talerlisten at statsministeren ikke har tenkt å delta i debatten. Det syns jeg er et forsøk på å avskjære en demokratisk prosess med tanke på det som er det viktigste spørsmålet, nemlig statsministerens rolle i å la sittende statsråder bli utnevnt til embetsstillinger, sa Andersen.

Etter dette tegnet statsministeren seg likevel til et innlegg.

Opposisjonen grep umiddelbart muligheten til å utfordre henne i en runde med replikker.

Krass kritikk

Opposisjonen trakk fram at det siden 1909 har vært sedvane i Norge at sittende statsråder ikke utnevnes til embetsstillinger.

Denne har holdt seg gjennom 37 regjeringer og 25 statsministre, men er nå brutt tre ganger av Solbergs regjering. Først gjennom utnevnelsene av Elisabeth Vik Aspaker og Bent Høie som fylkesmenn, så gjennom ansettelsen av Bakke-Jensen som fiskeridirektør.

Venstresiden mener i tillegg at ansettelsesprosessen har vært svært uryddig og viser til at Bakke-Jensen ble intervjuet før han hadde levert inn formell søknad, at navnet hans lenge ble holdt skjult på den offentlige søkerlisten, og at det først sent i prosessen ble oppnevnt en settestatsråd.

– Altså en tvers igjennom rotete prosess som bærer preg av å være rigget, sa Andersen.

Ifølge SVs Freddy André Øvstegård er selve tilliten til embetsverket truet:

– Det handler om tilliten til det gode, faglig sterke, upartiske og nøytrale embetsverket vårt. Den tilliten blir utfordret når en regjering ansetter en av sine egne til høy embetsstilling, advarte han.

Viser til kvalifikasjoner

Da statsministeren tok ordet, påpekte hun for sin del at ingen formelle regler ble brutt.

Ifølge henne er det ingenting i regelverket som forbyr sittende statsråder å søke og bli utnevnt til embetsstillinger. Tvert imot har de rett til dette etter Grunnlovens paragraf 114, fastholdt Solberg.

Statsministeren la samtidig vekt på at den faglige vurderingen var at Bakke-Jensen var den best kvalifiserte søkeren.

– Det er ikke fordi noen har snakket sammen, sa hun.

Åpner for diskusjon

Til NTB sier statsministeren at verken regjeringen eller embetsverket var bevisst på at utnevnelsene av Aspaker, Høie og Bakke-Jensen var et brudd med sedvane.

– En god indikasjon på at den bevisstheten ikke var så stor, er at komiteen heller ikke har påpekt dette tidligere. Da ville vi kanskje fått en litt annen refleksjon rundt det, sier hun.

Statsministeren er åpen for å diskutere en endring av reglene. Men da må man også diskutere behovet for en eventuell karantenetid for avgåtte statsråder, mener hun.

– Jeg opplever også at vi er i en veldig politisert situasjon akkurat nå, sier Solberg.

Hun ser ingen grunn til at Bakke-Jensen ikke skal tiltre i jobben han har fått.

– Jeg vet ikke hva hans personlige forhold til dette er. Men han har helt legitimt fått en jobb i åpen konkurranse.

Bakke-Jensen (H) sier til VG at han tar sikte på å overta embetet som fiskeridirektør til høsten.