Solberg venter klimamotstand i Sikkerhetsrådet

Statsminister Erna Solberg (H) venter motstand fra Kina og Russland når klima og sikkerhet står på dagsordenen i Sikkerhetsrådet, men håper på drahjelp fra USA.

Statsminister Erna Solberg (H) skal tirsdag tale i Sikkerhetsrådet for første gang etter at Norge ble medlem ved årsskiftet. Her fra et møte tidligere i vinter.

Tirsdag skal Solberg tale i Sikkerhetsrådet for første gang etter at Norge ble medlem ved årsskiftet.

– Det som er spennende, er at det er et møte på ett av de fire innsatsområdene som vi har snakket om å forsterke med vårt medlemskap, nemlig sammenhengen mellom klima og sikkerhet, sier Solberg til NTB.

– Veldig mange av de konfliktene vi har i dag, er klimarelatert. Mange som er sårbare for klimaendringer, er også sårbare for væpnede konflikter, sier hun.

Vil ha Sikkerhetsrådet på banen

Møtet ledes av Storbritannias statsminister Boris Johnson. Også flere andre stats- og regjeringssjefer og FNs generalsekretær António Guterres ventes å delta.

Risikoen for konflikt, økt behov for fredsbevarende styrker og støtte til land som rammes hardt av klimaendringene, står på dagsordenen.

– Den langsiktige endringen som klimaendringene skaper, fører til kamp om naturressurser, forflytninger blant folkegrupper og forsterker konflikter som ligger i bunn mange steder. Det er det viktig at Sikkerhetsrådet adresserer, sier Solberg.

Blant tiltakene som er foreslått, og som Norge støtter, er å ha en egen spesialutsending for sikkerhet og klima under generalsekretæren, som vil belyse problemstillingene i FN.

Russland og Kina kritiske

Den største utfordringen for Norge er at noen land mener at kampen mot klimaendringene ikke er en oppgave for Sikkerhetsrådet, tror Solberg. Under tidligere president Donald Trump var ikke klimakampen en prioritet for USA, men Solberg håper på drahjelp fra Joe Bidens administrasjon.

– Det har vært sånn at verken Russland, Kina eller USA har vært for å få dette på dagsordenen. Men med den nye administrasjonen har USA forandret mening, og det blir spennende å se hvordan det påvirker Kina og Russland, sier Solberg.

Selve kampen mot klimaendringene går i egne løp gjennom Parisavtalen, klimatoppmøtene og konvensjoner mellom landene i FN.

– Men når klimaendringene kommer på agendaen i Sikkerhetsrådet, vil det øke presset på de generelle tiltakene også. På grunn av klimaendringene trenger vi mer robuste lokalsamfunn som klarer å håndtere at klimaet endrer seg, eller forhindre det, sier Solberg.

Forsterker deler av arbeidet

Det har gått sju uker siden Norge formelt ble medlem i Sikkerhetsrådet, men Solberg vil ikke kvittere ut at Norge har oppnådd ekstremt mye. Mange av sakene som det jobbes med, ble startet lenge før Norge kom inn og vil pågå lenge etter at Norge har gått ut.

– Men vårt medlemskap virker forsterkende på en del av arbeidet. Særlig gjelder oppfølging i Afghanistan og det humanitære arbeidet i Syria, som er ekstremt viktige områder for Norge.

Afghanistan er viktig både i FN og i spørsmålet om Natos tilstedeværelse.

– Vi skal være en tydelig budbringer for de sårbare gruppene i Afghanistans utfordringer, sier Solberg.

Møtet foregår digitalt som følge av koronasituasjonen. Solberg sier det hadde vært fint med en tur til New York.

– Det hadde vært enda gøyere å være der, men den tiden kommer senere, sier statsministeren.