SV og Ap i harnisk etter siste Akson-avsløring

– Dette begynner å bli en farse, sier Aps Ingvild Kjerkol. Og SVs helsepolitiker Nicholas Wilkinson tar et svært uvanlig initiativ etter å ha lest Aftenpostens siste Akson-avsløring.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, reagerer sterkt på bruken av konsulenter i Akson.
  • May Synnøve Rogne
  • Solveig Ruud

– At et direktorat leier inn konsulenter til å håndtere og svare på medias gransking av direktoratet, er helt utrolig, sier Kjerkol.

Hun er Aps fremste helsepolitiske talsperson på Stortinget.

– Dette er en svært alvorlig sak. Det kan se ut som store offentlige oppgaver har gått rett til private konsulentselskaper, sier SVs Nicholas Wilkinson.

Han henter nå frem en spesiell paragraf i Stortingets forretningsorden for å kunne undersøke hva som har skjedd.

Les også

Interne dokumenter: Direktoratet for e-helse betalte PwC for å lage svar til Aftenposten og sladde dokumenter om offentlig milliardprosjekt

Har betalt konsulenter for å sladde dokumenter

Aftenposten har i en rekke artikler satt søkelys på bruken av konsulenter i det statlige e-helse prosjektet Akson, som skal gi en ny, felles journalløsning for kommunene.

En av deleierne i PwC har i flere år fått opptre som statens representant og prosjektleder i utredningen av prosjektet.

Ledelsen i Direktoratet for e-helse, som er ansvarlig for Akson, har understreket at det har styringen med prosjektet og mener at PwCs rolle er blåst opp.

Nå har imidlertid Aftenposten avdekket at PwC har fått betalt for å forberede momenter til intervju med blant annet Aftenposten - til tross for at direktoratet har en egen kommunikasjonsavdeling.

Direktoratet har også betalt PwC for at deres konsulent skal vurdere et spørsmål om innsyn i dokumenter og for å sladde deler av innholdet. Dette vises i timelister.

Ap: – Helt utrolig

– Dette begynner å bli en farse, sier Ingvild Kjerkol.

Hun lurer nå på om PwC også har bidratt med faglig underlag til svar på skriftlige spørsmål Stortinget har sendt til helseministeren om Akson. Kjerkol har nå sendt Bent Høie spørsmål om dette.

Hun mener konsulentbruken bryter med god forvaltningsskikk.

– At et direktorat leier inn konsulenter til å håndtere og svare på medias gransking av direktoratet, er helt utrolig. Her snakker vi om et perfekt kretsløp. Det er på sin plass å minne om at det er offentlige penger det sløses med, sier hun.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) opplyser at det er embedsverket i departementet som utarbeidet utkast til svar på skriftlige fra Stortinget, og at det ikke er uvanlig at underliggende virksomheter blir bedt om å bistå med informasjon.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H.

«I de tilfellene det har vært behov for å kvalitetssikre eller innhente detaljert informasjon om Akson, har departementet henvendt seg til Direktoratet for e-helse. Hvorvidt direktoratet har benyttet konsulenthjelp til å utarbeide disse innspillene, er det kun direktoratet som kan svare på. Vi forventer uansett at direktoratet står faglig inne for innholdet i innspillene de sender oss», skriver Høie i en e-post.

PwC ønsker ikke å kommentere saken. Direktoratet for e-helse opplyser til Aftenposten at de er avhengig av et tett samarbeid med fagfolk i prosjektet, både interne og innleide, for å kunne gi god faktainformasjon og faglig baserte svar. De skriver også at det alltid er deres ansatte som vurderer og beslutter innsyn, avslag eller sladding.

Nicholas Wilkinson, SV

SV vil gå til et uvanlig skritt

– Dersom et direktorat lar et konsulentselskap lage både anbud og gjøre mediehåndtering for egen vinning, er det ikke bare sløsing med fellesskapets penger, men også alvorlig misbruk av makt og tillit. Statsråden må på banen. Hele prosjektet er hans ansvar, sier Wilkinson.

Han mener Helse- og omsorgsdepartementet hittil har vært påfallende taust. For å sikre at saken følges opp, går han derfor til et drastisk skritt.

– Hvis det er slik som det fremkommer i Aftenpostens artikler, vil vi vurdere et kontrollspor, sier Wilkinson.

Han viser til paragraf 74 i Stortingets forretningsorden. Ifølge den kan en representant «som ønsker å be om innsyn i regjeringens og forvaltningens dokumenter», levere en skriftlig anmodning om dette til Stortingets president.

Ber om all relevant informasjon fra Høie

Onsdag sendte han et slikt brev. Her ber han om all relevant dokumentasjon knyttet til kommunikasjonen mellom departementet og Direktoratet for e-helse om samarbeidet mellom direktoratet og PwC fra september 2019 til nå.

Ifølge den nevnte paragrafen skal presidenten sende henvendelsen videre til ansvarlig statsråd, altså Bent Høie. Han skal da snarest og senest innen tre dager enten «utlevere dokumentet eller meddele skriftlig hvorfor det ikke er utlevert innen fristen ...»»

Høie kan avslå anmodningen i den grad dokumentet kan unntas fra offentlighet. Men han skal ifølge paragrafen legge vekt på «representantenes særskilte stilling og informasjonsbehov.»