AUF ypper til ny atomvåpenstrid i Ap

AUF vil at Ap skal programfeste at Norge signerer den internasjonale avtalen som forbyr atomvåpen. De vil ta striden på landsmøtet i partiet.

AUF-leder Ina Libak fronter atomvåpenopposisjonen i Aps programkomité.

Det er tre dissenser i forslaget til det nye stortingsvalgprogrammet som Ap skal presentere fredag. Det gjelder klimapolitikk, abort og atomvåpen.

På landsmøtet i 2019 sa et stort flertall i Ap nei til at Norge skal signere FN-avtalen som forbyr atomvåpen. Formuleringen som mindretallet i programkomiteen legger frem nå er den samme: Norge skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen.

«Atomvåpen er det mest destruktive og inhumane våpenet som finnes. Det er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke er forbudt. Nedrustningsarbeidet internasjonalt går i gal retning», skriver AUF-leder Ina Libak i en SMS til Aftenposten.

Hun er 1 av 18 personer i programkomiteen. Hun viser til at traktaten vil tre i kraft i løpet av kort tid.

«Da vil Norge basere sin sikkerhet på et våpen som er forbudt etter folkeretten», påpeker Libak.

AUF-lederen viser til at Norge har en lang tradisjon for å jobbe for nedrustning og fred:

«Vi har hatt en lederrolle i tidligere prosesser med å forby inhumane våpen. Særlig slike som rammer sivile.»

Konkret viser hun til forbud mot landminer og klasebomber.

Uenighet om sikkerhetspolitikken

Det er lang tradisjon i Ap for uenighet om sikkerhetspolitikk. Det var det også på landsmøtet i 2019. Den gang vant Ap-leder Jonas Gahr Støre avstemningen.

– Avtaleteksten om forbud av atomvåpen har formuleringer som gjør at Norge må tre ut av deler av planleggingsarbeidet som skjer i Nato, sa Støre.

Støre advarte også mot en politikk som innebærer ensidig nedrustning. De samme argumentene legger flertallet i programkomiteen vekt på nå.

Andre dissenser

Den store striden på forrige landsmøte i Ap, var ja eller nei til mulig oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. Den kampen vant AUF. Programforslaget denne gangen følger opp det vedtaket.

Derimot ligger det an til omkamp om den såkalte iskanten. AUF med støttespillere vil ha den lenger sør enn det Ap stemte for i Stortinget tidligere i år, ifølge Dagbladet.

Iskanten markerer en grense for hvor langt nord man kan drive blant annet oljeutvinning.

En annen dissen er om abort. Ifølge TV2 er det et mindretall som vil avvikle nemndsystemet i abortloven. Mindretallet vil gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker.

Flertallet vil derimot «utrede et alternativ dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort mellom uke 12 og 18»

Dette var også en sak som var oppe på Aps siste landsmøte. Et flertall stemte ned et forslag etter de samme linjer som det mindretallet nå fremmer.