Politikk

Slik vil Regjeringen stenge asyldørene

Mer bruk av fengsling, meldeplikt og boplikt på ventemottak. Dette er blant tiltakene de rødgrønne setter i verk for å få ned antallet asylsøkere til Norge.

 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent
Les også

Asylsøkernes vei gjennom et presset system

–Vi skal ta vår del av ansvaret, men vi skal ikke ta en forholdsmessig stor del, sa statsminister Jens Stoltenberg, da han i ettermiddag presenterte Regjeringens tiltak for å redusere asyltilstrømningen til Norge på Soria Moria. Stoltenberg varslet økt bruk av fengsling eller «frihetsberøvelse».

–Det er folk hvor vi er redde for at de unndrar seg retur, eller begår kriminelle handlinger, sa Stoltenberg.

Regjeringens asyltiltak

Stoltenberg la frem en lang liste med både gamle og nye tiltak, som skal bidra til å redusere den rekordhøye tilstrømningen av asylsøkere:

 1. Økt bruk av adgangen til å «frihetsberøve utlendinger som er i en utsendelsesprosess», særlig der det foreligger unndragelsesfare eller uavklart identitet. Regjeringen åpner for at det også «kan benyttes frihetsberøvelse ved rettens kjennelse i utsendelsesprosessen overfor personer som begår kriminelle handlinger og personer som utgjør en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser».
 2. «Vurdere dagens adgang til å fremme omgjøringsbegjæring»
 3. «Utvide bruken av meldeplikt og pålegg om bestemt bosted blant annet overfor asylsøkere som ikke medvirker til sakens opplysning eller begår kriminalitet».
 4. Opprette et nasjonalt identitets— og dokumentasjonssenter (NID).
 5. Gjennomføre opptak av biometriske kjennetegn i visumsakene
 6. Styrke saksbehandlingskapasiteten og redusere saksbehandlingstiden i UDI, og bedre samarbeidet med kommunene om etablering av asylmottak
 7. Få til raskere bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse i kommunene.
 8. Flere asylsøkere som har fått avslag skal bare gis tilbud om å bo i ventemottak frem til uttransportering kan gjennomføres.
 9. Heve terskelen for oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 10. Innføre et generelt krav om fire års arbeid – og eller utdanning som vilkår for familieetablering.

Stoltenberg-regjeringen varsler også at man vil vurdere tiltak som gjør at flere barnefamilier returnerer, og at færre personer «uten behov for beskyttelse» søker asyl i Norge.

Konsekvent og rettferdig

Statsministeren begrunnet tiltakene med at en innstramming er nødvendig for å opprettholde en rettferdig asylpolitikk.

–Den skal være konsekvent og rettferdig, og bygge på rettssikkerhet og internasjonale konvensjoner, sa statsminister Jens Stoltenberg.

Problematisk

Kristin Halvorsen lot det på pressekonferansen gå klart frem at SV er ukomfortabel med dreiningen i asylpolitikken, men forsvarte at de ikke har tatt dissens i saken. Spesielt løftert hun frem faktum at man kan fengsle asylsøkere som problematisk for SV.

- Dette er en klar dreining i mer restriktiv retning. Men det er en regjeringsplattform der vi ønsker å ha innflytelse på alle områder. Det er bakgrunnen for at dissens ikke er en strategi i en regjeringsplattform, sier hun.

— Jeg skal ikke ta noen diskusjon om jeg er enig eller ikke med statsministeren eller ikke, la hun til.

 1. Les også

  Dissens i regjeringsplattformen

 2. Les også

  Halvorsen: - Jeg er veldig godt fornøyd med sluttresultatet

 3. Les også

  Enighet om ny Soria Moria-avtale

Les mer om

 1. Politikk