Stortingets omstridte oljepakke sendte investeringene til værs – SV mener det viser at pakken var for god

Stortinget vedtok i fjor vår en omstridt støttepakke til oljeindustrien. Nå viser det seg at oljeinvesteringene øker mer enn før koronaen.

Frps Siv Jensen slår fast at det var Frp, Ap og Sp som sørget for oljepakken som nå har gitt høyere oljeinvesteringer.

Ap, Sp og Frp mener at statsminister Erna Solberg ikke kan ta æren for at oljeinvesteringene øker. Regjeringen ble i fjor presset av de tre partiene til å gi oljeindustrien en sjenerøs skattepakke, ifølge opposisjonen.

SVs Kari Elisabeth Kaski mener de nye investeringstallene fra Oljedirektoratet viser at pakken er for raus og at den hindrer det grønne skiftet.

SV hoppet av det brede forliket om støttepakken til oljeindustrien i fjor vår.

Støtteordninger virker

Alt var ikke svart i statsminister Erna Solbergs redegjørelse i Stortinget om koronatiltakene mandag.

– De økonomiske tiltakspakkene virker, og gir lavere ledighet enn vi ellers ville hatt, sa statsministeren.

Hun viste konkret til at de midlertidige skatteendringene for olje- og gassbransjen har hatt god effekt.

– Oljedirektoratets anslag nå tilsier et årlig investeringsnivå i årene fremover som gir et noe høyere aktivitetsnivå enn anslått før pandemien brøt ut, sa hun.

I 2020 ble det investert rundt 150 milliarder kroner (utenom leting). Det er en økning på litt over to prosent sammenlignet med  2019, ifølge Oljedirektoratet.

Opposisjonen styrte

– Det hadde ikke blitt en oljepakke om ikke Sp, Frp og Ap hadde presset på, sier Frps leder Siv Jensen.

Hun etterlyser mer ydmykhet fra statsministerens side.

– Hun sier at de økonomiske tiltakene virker. Det er ikke på grunn av regjeringen, men til tross for den. Vi har siden mars måttet forsterke alle de økonomiske tiltakene, sier Jensen.

Da skattepakken til oljeindustrien ble vedtatt i fjor vår, var den omstridt. Miljøbevegelsen raste. SV mener de nye investeringstallene mener at partiet hadde rett.

Olje fikk for mye subsidier

– I realiteten har man gitt så store subsidier at man har fått høyere oljeinvesteringer enn forventet. Det gjør Norge mer oljeavhengig, noe som er en uklok retning for Norge på vei ut av denne krisen, sier SVs Kaski.

Hun mener at dette hindrer det grønne skiftet.

Kaski sier at Norge kommer ut av oljekrisen mer oljeavhengig enn vi var før. Hun viser til at norsk olje- og gassproduksjon vil øke.

I fjor ble det satt i gang fire nye olje- og gassfelt. Det er totalt produksjon ved 90 olje- og gassfelt på norsk sokkel. Det ble gjort 14 nye funn i fjor.

Aps leder Jonas Gahr Støre viser til at økte investeringer holder hjulene i gang.

Fikk nye prosjekter

– Det er helt åpenbart at den pakken gjorde at prosjekter som ellers ville ha blitt lagt i skuffen, ble realisert, sier Aps leder Jonas Gahr Støre. Han er uenig med Kaski i at dette har hindret det grønne skiftet.

Ap-lederen viser til at det at en opprettholdt aktivitet ved offshoreverftene langs kysten er avgjørende for det grønne skiftet.

– Alternativet hadde vært at aktiviteten ble stengt ned. Da hadde vi mistet fagfolk fra oljeindustrien som vi trenger til å bygge havvind. Det som er Norges historie er at vi bygger på en energiløsning i overgangen til en ny, sier Støre.

Fikk drahjelp av oljeprisen

Marit Arnstad er parlamentarisk leder i Sp, men også tidligere olje- og energiminister.

Hun er enig med sine «oljevenner» i Ap og Frp at pakken har hatt sin virkning. Men Arnstad vil også dele noe av æren for at det går bedre i oljerelatert industri med at oljeprisen har økt.

I fjor vår var prisen på et fat under 20 dollar på det laveste. Mandag ble det omsatt til 55 dollar fatet.

Solberg: De plusset på

Statsminister Erna Solberg har følgende kommentar til om opposisjonen har æren for oljepakken.

– De økte bevilgningene, men vi foreslo en pakke, sier hun.

Statsministeren legger til at hun mener at den pakken regjeringen foreslo ville ha realisert mange av de samme prosjektene, uten det ekstra som stortingsflertallet la til.

– Men vi er en mindretallsregjering og har en er åpen holdning til Stortinget, sier hun.

Tirsdag skal Stortinget drøfte statsministerens redegjørelse. Det er ventet at det da kan komme flere forslag fra opposisjonen om tiltak for å dempe virkningen av koronaen.