Utdanningsdirektoratet anbefaler å avlyse skriftlig eksamen for 10. trinn og videregående

– I dette skoleåret kan vi ikke være sikre på at alle elever har fått den opplæringen de har rett på.

Slik så det ut under fjorårets eksamen i Valhall i Oslo.

Lokalt kan det bli aktuelt med muntlig eksamen, men direktoratet anbefaler at også disse eksamenene avlyses. Det skriver Framtida.no.

Dette kommer frem i et notat til Kunnskapsdepartementet fra divisjonsdirektør Sissel Skillinghaug og avdelingsdirektør Per Kristian Larsen-Evjen, som Framtida har fått tilgang til.

Hovedårsaken til at eksamen frarådes, er at det er så stor forskjell på hvilket undervisningstilbud elevene får under koronapandemien.

– Fordi det har vært, og fremdeles er, så store variasjoner i tilbudet til elevene, er vår vurdering at det ikke er riktig at alle elever skal ta den samme eksamenen, sier Skillinghaug til Framtida.

Hun understreker at det er et viktig prinsipp for eksamen at den skal være lik og rettferdig.

– I dette skoleåret kan vi ikke være sikre på at alle elever har fått den opplæringen de har rett på, sier Skillinghaug.

Det er kunnskapsminister Guri Melby (V) som tar den endelige avgjørelsen.

I en uttalelse på epost forteller Melby at hun har invitert til et møte med lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og KS for å drøfte dette innspillet onsdag.

–Jeg skal sørge for en beslutning så raskt som mulig. Det er viktig at både skoler og elever vet hva de skal planlegge ut fra. Dette er en viktig beslutning som vil få konsekvenser for elevene – både om vi velger å ha en form for eksamen eller å avlyse den, sier Melby.

Uansett utfall, er målet at pandemien ikke skal hindre noen elever i å komme videre i livet.

– Vi vil derfor komme frem til en løsning som sikrer at elevene får vitnemål, og at vi ikke lukker noen dører for læreplass, fagbrev eller videre utdanning, sier Melby.

SV forventer at anbefalingen tas til følge.

– Vi har tidligere krevd at eksamen må avlyses. Dette er en veldig god anbefaling, i tråd med vårt forslag. Jeg forutsetter at Melby lytter til sine egne fagfolk, elever og rektorer, sier SVs utdanningspolitiske talsperson Mona Fagerås.

Hun mener skolene nå må prioritere intensiv undervisning for å hindre at elever stryker i standpunktkarakterene.

Les også

Skoleministerne svarte leserne: «Blir det eksamen?»

Kunnskapsminister Guri Melby.

Melby lover rask avgjørelse

Melby svarte forrige uke Aftenpostens unge Si ;D-lesere. Der ble hun spurt hva argumentene for å gjennomføre eksamen er.

– Jeg er opptatt av at alle skal lære mest mulig, selv om det her er et veldig annerledes skoleår. Vi ønsker å opprettholde trykket på læring helt frem til sommeren. Og det er én av grunnene til at vi bør gjennomføre eksamen, sa Melby da.

– Hvilke konkrete alternativer til eksamen vurderer dere nå?

– Vi vurderer å gjennomføre bare deler av eksamen. Kanskje bare muntlig eksamen som er lokalgitt. Vi vurderer også at man bare gjennomfører i noen fag. Eller så vurderer vi om vi må avlyse hele eksamen. Vi vil gi svar på så raskt som mulig.

At elever rundtom i landet har fått svært ulik undervisning gjennom året, var en av hennes største bekymringer.

– Det er også det viktigste argumentet dersom man skulle ende opp med å avlyse eksamen, sa Melby.

Hun lovte at en avgjørelse snart blir tatt.