Politikk

Klimaministeren mener Trumps klimaskepsis har inspirert verden i kampen mot global oppvarming

Vidar Helgesen (H) mener USAs påtroppende president både har spredd usikkerhet og kampvilje blant verdens miljøtopper.

 • Bjørn Egil Halvorsen
  Bjørn Egil Halvorsen
  Journalist

– Trumps signaler har åpenbart hatt en mobiliserende effekt både på regjeringer, store selskaper og investorer, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Aftenposten på telefon fra Marrakech.

Representanter fra nær 200 land og EU er samlet til klimaforhandlinger i den marokkanske byen. Et sentralt diskusjonstema har vært reglene for gjennomføringen av Parisavtalen, som ble vedtatt i desember i fjor og som formelt trådte i kraft 4. november.

Fredag kveld nærmet møtet seg slutten, og Helgesen mener et hovedbuskap er at landene står samlet i klimakampen.

– Det gis veldig klar beskjed herfra om at Paris-avtalen og forpliktelsene gjelder, og at landene går videre med å gjennomføre avtalen, sier Helgesen.

Klimaminister Vidar Helgesen mener Donald Trumps negative klimasignaler har virket motiverende for møtet i Marrakech.

Trumps skepsis har preget møtet

Samtidig legger han ikke skjul på at Donald Trumps illevarslende signaler har skapt usikkerhet om USAs rolle.

Den påtroppende amerikanske presidenten lovet i valgkampen å «kansellere» Paris-avtalen, og det spekuleres på om han vil trekke USA helt ut av de internasjonale klimaforhandlingene.

Trump har også sagt han vil oppheve amerikanske klimatiltak, stanse all støtte til FNs arbeid for å bekjempe klimaendringene, og satse på kull for å skape arbeidsplasser.

Hva som blir den faktiske politikken, gjenstår å se.

Bare én av disse benekter menneskeskapte klimaendringerTrumps valgløfter må enten brytes eller så vil de koste USA dyrt

Store selskaper med Trump-advarsel

Nåværende utenriksminister John Kerry sa under en tale i Marokko onsdag at ikke å bekjempe klimaendringene vil være et svik med katastrofale konsekvenser.

Før avslutningen fredag, kom den marokkanske utenriksministeren Salaheddine Mezouar med en direkte oppfordring til Trump, ifølge NTB.

– Vi stoler på din pragmatisme og følelse av forpliktelse, sa Mezouar.

Utenriksminister Salaheddine Mezouar.

Samme dag gikk over 360 selskaper og investorer ut med en klimaadvarsel rettet mot Trump.

«USA må fortsette sin støtte til Parisavtalen for å holde den stødige kursen som trengs for å holde den globale temperaturøkningen under 2 grader celsius, heter det i brevet, undertegnet av blant annet Hewlett Packard, Hilton, Nike, Starbucks og Levi Strauss».

 • Ole Mathismoen: Vil Cola, Google og Kellogg´s bry seg om Trump?

– Vil Paris-avtalen overleve en eventuell USA-retrett?

Ja, det vil den absolutt. Avtalen består grovt sett av 190 nasjonale forpliktelser. Det vil i så tilfelle være én nasjonal forpliktelse mindre. Men dynamikken vil forandres. Et eventuelt bortfall vil få betydning, sier Helgesen.

– På hvilken måte?

– Både John Kerry og Barack Obama har engasjert seg sterkt. Den type lederskap vil i så fall forsvinne. Desto viktigere blir det da at EU er villige til å trappe opp sin innsats.

Tviler på kull-comeback

– Dersom Trump gjør alvor av sine valgløfter: hvor stort tilbakeslag vil det være for kampen mot global oppvarming?

– Det gjenstår å se om det blir noe tilbakefall. Store selskaper er for eksempel veldig tydelige på at de fortsetter arbeidet med sin omstilling i klimavennlig retning, sier Helgesen.

– Trump har sagt at at han vil gjenskape og gjenoppbygge kull-industrien. I fornybar energi-sektoren er det nå 2,5 millioner arbeidsplasser i USA. I kullindustrien er det til sammenligning 80.000. Det sier seg selv at kull ikke er fremtiden. Teknologiutviklingen er ustoppelig, legger han til.

Klar melding fra organisasjonen Greenpeace under en demonstrasjon i Marrakech.

Samtidig tror han ikke delstatsmyndigheter for enhver pris vil være tro mot direksjoner fra Washington. Helgesen hadde i løpet av uken blant annet møte med Californias miljøminister, Matthew Rodriquez.

– Han var klar på at han gjerne vil samspille med føderalemyndigheter. Men får han ingen respons, vil han gå videre med sin fremoverlente politikk, sier Helgesen, som oppsummerer uken slik:

– En feiring av at Paris-avtalen har trådt i kraft.

http://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/bc200dd311a41b637d3ffdabe93fde6f

Les mer om

 1. Klima
 2. Klimapolitikk
 3. Donald Trump
 4. Klimautslipp
 5. Global oppvarming
 6. USA
 7. Vidar Helgesen