Sp-lederen:- En Ap/Sp-regjering vil oppheve tvangssammenslåtte kommuner

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum garanterer at en Ap/Sp-regjering fra 2017 vil reversere samtlige tvangssammenslåinger som Stortinget måtte gjennomføre neste år.

Ap-leder Jonas Gahr vil ikke kommentere Vedums garanti.

Aftenposten skrev onsdag at Regjeringen og stortingsflertallet – Høyre, Frp og Venstre – akter å gjennomføre tvangssammenslåinger, men ikke veldig mange.

Inntil 15–20 kommuner risikerer å bli slått sammen med naboen mot sin vilje. Det innebærer – inkludert de frivillige sammenslåingene – at antall kommuner vil bli redusert fra dagens 428 til ca. 360 – kanskje når man såvidt 350-tallet.

Inn i regjering

Sps leder Trygve Slagsvold Vedum sier han er overbevist om at en Ap-ledet regjering fra 2017, med Sp som regjeringsparti, vil stå for en ren frivillighetslinje.

Det har vært rødgrønt flertall på de fleste målinger i lengre tid nå.

Og er det ett parti Ap-lederen lene seg på hvis han skal bli statsminister i 2017 – så er det Sp.

Vedum er tydelig overfor Aftenposten på at det for Sp ikke er aktuelt å være støtteparti for en Ap-regjering. Skal Sp bidra til at Støre blir statsminister, så blir det som regjeringsparti.

Ingen tvil

– Hvis stortingsflertallet er så arrogante at de tvangssammenslår kommuner, så vil en regjering der Sp er med helt klart oppheve disse. Ingen tvil om det, sier Vedum.

Han sier han ikke trenger stille et absolutt krav til Støre og Ap om at frivillighetslinjen skal råde når det gjelder kommunesammenslåing.

– Tvang er helt uaktuelt for oss. Og det vet Ap. Det trenger vi ikke stresse.

– Ap har innsett at vi har gode argumenter

Han regner også med at dette ikke vil være noe problem i Ap.

– Ap er blitt mer og mer lydhør for våre gode argumenter, sier han.

– Det har hele tiden vært ulike syn i Ap på kommunereform. Regjeringens forsøk på å omfavne Ap har slått helt feil. Og så vet Jonas at Sp ikke kan sitte i en regjering og administrere tvang. Det går selvsagt ikke.

– Er det et absolutt krav for Sp, for å gå inn i regjering, at det ikke kan forekomme noen form for tvang?

– Jeg trenger ikke stille et absolutt krav. Ap vet selvsagt at Sp ikke kan være med på noe slikt, sier Vedum.

– Kommunereformen er satt i gang for å løse problemer som ikke finnes. Den har skapt mye uro ute i landet og har kostet enormt mye penger.

– Hva med endringene i inntektssystemet som Sanner foretok for å fremskynde frivillige sammenslåinger?

– Endringene Regjeringen har gjennomført for å straffe mindre kommuner, vil vi reversere hvis vi kommer i regjering. Vi vil tilføre penger slik at små kommuner skal ha like god mulighet til å ha gode skoler og sykehus.

– Hvorfor akkurat disse?

Vedum sier at Aftenpostens oppslag om at inntil 15–20 kommuner kan bli slått sammen med naboen mot sin vilje er et utslag av at stortingsflertallet og Regjeringen ønsker å vise handlekraft.

– Hvorfor akkurat disse? Og hvorfor ingen i mitt hjemfylke Hedmark? Hvis de tror på sin egen tvangsreform, så burde de med deres logikk ha tatt flere. Da burde de ha tatt et mer helhetlig grep når de først skal tvangssammenslå. Det virker ikke som det er noen plan over dette.

– Mener du man bør tvangssammenslå enda flere kommuner?

– Nei. Jeg mener man ikke skal tvangssammenslå noen kommuner. Men fremgangsmåten som er skissert i Aftenposten, og «tvangskandidatene» som er listet, fremstår som svært tilfeldige.

Trygve Slagsvold Vedum

Han reagerer ikke på at regjeringspartiene og Venstre, kanskje også KrF, ønsker å forsere behandlingen av kommunereformen fordi flere kommuner har bedt om en rask avklaring.

– Det reagerer jeg for så vidt ikke. Men det er et eksempel på kaoset som har vært fra dag én i denne saken.

Han tror Regjeringens plan nå er å få gjennom disse tvangsvedtakene som er skissert i Aftenposten, og så vil den – gitt fortsatt borgerlig flertall etter 2017 – gjennomføre resten av tvangssammenslåingene som fylkesmennene har foreslått.

Ap avviser ikke tvang

Aftenposten ba i går om en kommentar fra Ap-leder Jonas Gahr Støre på Vedums uttalelser, men Støre ønsket ikke å gi noen kommentar.

Jonas Gahr Støre

Aftenposten fikk beskjed om at det var Helga Pedersen som skulle uttale seg, men heller ikke hun ville kommentere Vedums uttalelser – bare Aftenpostens oppslag om tvangssammenslåinger:

– Ap har i spørsmål om kommunereform vært tydelige på at vi ønsker sammenslåinger basert på frivillighet. Dette har også vært Stortingets tydelige grunnholdning, sier Pedersen, som likevel ikke utelukker at Ap kan være med på tvang:

– Nå må vi ta ting i riktig rekkefølge. Først får vi motta forslag fra Regjeringen. Spørsmål om å gjenoppta saker som eventuelt blir gjennomført med tvang må vi vurdere dersom det mot skulle bli aktuelt.

KrF skal gruppebehandle hver sammenslåing

Parlamentarisk lederi KrF, Hans Olav Syversen, sier at «skulle det bli spørsmål om enkeltkommuner skal slås sammen, skal dette eventuelt drøftes av KrFs stortingsgruppe i hvert enkelt tilfelle».

Hans Olav Syversen

– I den grad det blir snakk om tvang, noe som gjenstår å se, er jeg trygg på at det kun blir snakk om unntakstilfeller. 15-20 tvangssammenslåinger er derfor et altfor høyt tall, sier han.