Politikk

Frp-strid om assistert befruktning til enslige kvinner

Det brygger opp til steile fronter om assistert befruktning til enslige på Frp-landsmøtet til helgen.

FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud og ungdomspartiet er langt mer liberal enn moderpartiet. Nå foreslår Fpu at Frp sier ja til assistert befruktning for enslige. FpU sier også ja til surrogati, men erkjenner at moderpartiet ikke er klar for det og lar derfor det forslaget ligge.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Frp har ledet an i liberaliseringen av gen- og bioteknologien i Norge, men ikke når det gjelder assistert befruktning til enslige.

Det vil FpU-formann Bjørn-Kristian Svendsrud ha en slutt på.

– Frp har vært for eggdonasjon i mange år. Nå er det på tide at partiet tar det neste steget og sier ja også til assistert befruktning for enslige, sier Bjørn-Kristian Svendsrud foran helgens Frp-landsmøte på Gardermoen.

– Jeg ser ikke lenger noen gode argumenter imot, så lenge barnets beste legges til grunn, sier han.

På et landsmøte uten de store stridssakene brygger det opp til strid på akkurat dette punktet.

– Ufrivillig barnløshet er en stor utfordring for mange mennesker. Mange drar til Danmark for å få assistert befruktning. Det er unødvendig når vi har teknologien til å gjennomføre dette i Norge, sier Svendsrud.

– Vi kan ikke ha et frislipp

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp), som også leder Stortingets arbeids- og sosialkomité, sier han er veldig imot å tillate assistert befruktning til enslige.

– Jeg er fremtidsoptimist og tilhenger av at vi skal utnytte de mulighetene som bioteknologien gir oss, men vi kan ikke ha et totalt frislipp, sier han.

Wiborg, og mange i Frp, er, og har vært, opptatt av at statlige ordninger på dette feltet må være forbeholdt par.

Erlend Wiborg

– Jeg var veldig for vedtaket Frp gjorde i 2013 om å tillate eggdonasjon, men det var for par. Jeg er veldig imot egg- og sæddonasjon til enslige. Hva hvis den ene forelderen skulle gå bort, spør han.

Les mer: Frp-motstand mot sukkeravgiften

– Selvsagt er det mange som vokser opp med bare en forelder og som har en god oppvekst, men staten bør legge til rette for et det mest optimale. Det er å sikre barnet en far og en mor. Jeg håper landsmøtet stemmer ned FpUs forslag.

– Sterke følelser

Frps talsmann i saken, Bård Hoksrud, sier det er sterke følelser i partiet for begge syn.

– Dette blir en god diskusjon på landsmøtet, i en sak det er greit å få en avklaring på, sier han.

Bård Hoksrud

Frps partiprogram sier ingenting om assistert befruktning.

Hoksrud sier han tidligere var imot, men at han har endret standpunkt og nå vil stemme for FpUs forslag.

Ukjent forslag

Forslaget ligger ikke inne i resolusjonsforslagene som landsstyret har godkjent lagt frem på landsmøtet og er derfor foreløpig ukjent for mange av delegatene.

Fpu har sendt inn forslaget på «overtid» som en såkalt tidsaktuell resolusjon, slik det er åpning for i Frps vedtekter.

– Når bioteknologiloven skal opp til behandling i Stortinget i mai har FrPs stortingsgruppe lite å forholde seg til i partiprogrammet. Derfor må dette løses gjennom en uttalelse fra landsmøtet. Det er en høyaktuell problemstilling, sier Svendsrud.

Redaksjonskomiteen tar stilling til om forslaget skal godkjennes fredag, men det antas at den godkjennes som en tidsaktuell resolusjon.

Må betale selv

FpU mener at enslige som får assistert befruktning godt kan betale «hele gildet» selv.

– Dette trenger ikke nødvendigvis subsidieres av skattebetalerne. Men det viktigste er at forbudet mot assistert befruktning oppheves, sier Svendsrud.

Ikke bioflertall likevel?

15. mai skal Stortinget behandle Regjeringens melding om bioteknologi.

Etter at også Høyres landsmøte nylig sa ja til eggdonasjon og assistert befruktning for enslige er det tilsynelatende flertall på Stortinget for disse to sakene, fordi også Ap har landet på å si ja i begge disse to sakene.

Men hvis både Høyre og Frp stiller sine stortingsrepresentanter fritt, slik begge partier har en viss tradisjon for i verdisaker, er det ikke gitt at det er et flertall.

Behandlingen i Stortinget i mai er heller ingen lovbehandling. Først om halvannet til to år, etter at et lovforslag har vært på høring, vil Stortinget formelt stemme over lovproposisjonen. Først da blir det avgjort om Stortinget sier ja til eggdonasjon og assistert befruktning til enslige.

Les mer om

  1. Eggdonasjon
  2. Bioteknologi
  3. Fremskrittspartiet (Frp)