Vil banke på døra til foreldre som ikke sender barna i barnehagen

GARDERMOEN (Aftenposten): Statsministeren argumenterte for en strengere innvandringspolitikk i sine tale til Høyres landsmøte.

OPT__D3A0870_doc6p7b6d2gibm1fn1mm117_doc6p7barnd4go1mx09u117-9fVm6bnyxG.jpg
OPT_Hyres_landsmote_doc6p6cevqfu6u124qezy_doc6p6w8d2c0x01ed071zy-INaTvmyXuf.jpg

Fredag formiddag åpnet Høyres landsmøte på Gardermoen. Hele 1000 Høyre-medlemmer er samlet på kongressenteret the Qube på Gardermoen.Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg startet sin landsmøtetale med en skryteliste over alt den blåblå Regjeringen har fått til i sine første to og et halvt år, men understreker:

— Dere er ikke invitert hit for å hylle oss selv for gode resultater. Dere er invitert hit fordi vi i tillegg til å gjennomføre politikken vi gikk til valg på også skal utforme nye løsninger for fremtiden.

Veivalg må tas på Høyres vakt

Solberg peker på at Norge står overfor krevende tider med fallende oljepris og stigende arbeidsløshet, og at vi er stilt overfor viktige økonomiske veivalg.

- Vevalgene må tas nå. På vår vakt. Mens Høyre styrer. Veivalgene vi må ta i dag vil prege Norge i tiår, ja, i generasjoner fremover, understreker hun.

Høyre-nestleder Jan Tore Sanner tar en selfie av seg selv sammen med Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og nestleder Bent Høie rett før Solberg går på scenen.

"Muligheter for alle" er slagord for dette landsmøtet, og Solberg brukte mye tid i talen på å beskrive hvordan hun vil skape det hun kaller "Mulighetslandet Norge".

Vil banke på dører

I regjering har Høyre allerede satt av penger i 2016-budsjettet slik at kommunene kan oppsøke familier som ikke sender barna sine i barnehagen.

— Vi vet nå at barnehage gir størst gevinst for barn fra vanskeligstilte familier og innvandrerbarn. Dette er også gruppen som bruker barnehagene minst. Derfor legger Regjeringen opp til at folk fra kommunene skal banke på døren til foreldrene til barna som ikke begynner, sa Solberg fra talerstolen.

— Det er ikke for å moralisere, men for å informere om hva vi vet barnehage betyr for barnas utvikling, og for mulighetenes deres i fremtiden.

Kunnskapsminister og leder av Høyres programkomite, Torbjørn Røe Isaksen.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen utdypet overfor Aftenposten.— Vi har satt av 10 millioner kroner i 2016-budsjettet til dette, og vi vurderer en lovendring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Aftenposten.

— Det som er klart er at vi mener at dette er noen kommunene burde gjøre, legger han til, og går langt i å love at dett er en satsing som vil fortsette.

Ny skolesatsing

Partilederen presenterte også en nyhet for landsmøtedelegatene.

— På Høyres vegne kan jeg si: Vår neste satsing i skolen skal være tidlig innsats på småskoletrinnet slik at færre blir hengende etter, sa Solberg.

Høyre går inn for å innføre en plikt for skolene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter på skolen. Det blir opp til lærernes skjønn å avgjøre hvem i klasserommet det er som trenger litt ekstra hjelp for å henge med resten av klassen.

— Det kan for eksempel skje ved at elevene det gjelder får særskilt undervisning i små grupper i en avgrenset periode.

Advarte mot stengte grenser

Solberg rettet blikket mot den utenrikspolitiske situasjonen, og sa at kriser, konflikter og krig har rykket nærmere inn på livet også i Norge,

- Jeg hører av og til de som sier de vil stenge grensene. Eller bygge murer. Det er veivalg jeg mener verken er mulig eller ønskelig, sa statsministeren.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ankommer kongresshotellet på Gardermoen til tidenes største landsmøte, uansett parti, med omlag 1000 deltagere.

Solberg mener antallet asylsøkere til Europa er kommet ut av kontroll, og at dette er en situasjon som må håndteres.Hun sa at partiet står for en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk.

— Det er nødvendig for oss å stramme inn på asylpolitikken. Det er tre grunner til det:

  • For det første må vi ta inn over oss at en omfattende migrasjon ikke er en løsning, hverken for de fattige eller de rikte landene, som står seg på sikt. Et strengt regelverk og rask retur vil bidra til at vi får færre grunnløse søknader fra personer uten beskyttelsesbehov.
  • For det andre må vi sørge for at våre lover, regler og ytelser er på linje med andre europeiske land. Hvis vi oppfattes som mer generøse enn andre land, risikerer vi at flere enn naturlig, og flere enn vi kan makte å ta imot, velger Norge.
  • For det tredje må vi tilpasse antallet vi tar imot til den kapasiteten vårt samfunn har til å integrere på en god måte. Det handler ikke først og fremst om kapasitet til bosetting. Men om muligheten til å få innvandrere inn i gode jobber, til å unngå parallellsamfunn – og om hvor raskt vårt samfunn kan endre seg uten at det oppstår alvorlige motsetninger i befolkningen.
    Solberg sa også at vi må sikre oss at det er «våre verdier som vinner frem» i forbindelse med innvandringen.

— Nyankomne til Norge skal møtes som selvstendige mennesker. Det å ha en utdannelse, får seg jobb og betale skatt må være like selvsagt for dem som for alle andre. De skal oppleve et samfunn med sosial mobilitet, hvor det er evner og innsats som avgjør, ikke hudfargen.

Artisten Ravi varmet opp

Artisten Ravi - som erklærte at han er blitt medlem av Høyre - varmet opp for statsministeren med sangene Utavdegsjælopplvelse, E-ordet og en sang han har skrevet til datteren sin.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, som leder programarbeidet i Høyre før stortingsvalget i 2017, taler senere fredag.

Her kan du lese mer om hvordan Isaksen tenker om Høyres fremtid: