Politikk

Terrorsikring: KrF utelukker ikke mistillit – alle fakta må på bordet.

– Det er ikke tillitvekkende, sier KrFs Hans Kristian Grøvan om hvordan han mener statsråder har skjønnmalt terrorsikringen av bl.a. offentlige bygg, infrastruktur og oljeplattformer.

Hans Kristian Grøvan er denne uken i Arendal, men må snart reise inn til Oslo når Stortingets kontrollkomité innkaller statsråder til høring om Regjeringens terrorsikring.
 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Stine Barstad
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Selv om Stortinget ikke samles før mandag 1. oktober, har Stortingets kontrollkomité innkalt flere statsråder til høring nå i august om det som kan bli en av høstens store «krisesaker»: Hvordan har Regjeringen ivaretatt terrorsikringen av en rekke viktige nøkkelpunkter i samfunnet?

Fra både SV og Rødt er ordet «mistillit» nevnt, selv om SV-leder Audun Lysbakken sier at partiet ennå ikke har konkludert.

 • Dette blir høstens politiske stridssaker. Noen av dem kan koste Erna Solberg jobben.

KrF: Utelukker ikke noe

Konkludert har heller ikke KrF, som eventuelt kan komme til å avgjøre om det blir flertall på Stortinget for å fremme mistillitsforslag mot Regjeringen.

Hans Fredrik Grøvan er partiets fremste våpendrager i saken og gikk allerede i juni ut og anklaget Regjeringen for å gi et sminket bilde av situasjonen forrige gang Stortinget behandlet saken.

– Det var ikke bra at statsrådene sto frem og skjønnmalte dette på den siste høringen. Det er ikke tillitvekkende, uten at jeg vil ta sterkere i enn akkurat det nå, sier han.

På spørsmål om saken er så viktig at den kan ende med at Erna Solberg mister makten, svarer han at KrF i utgangspunktet ikke er på regjeringsjakt.

– Vi har pekt på Erna Solberg som vår foretrukne statsminister, men det er klart at saken har en alvorlighetsgrad man ikke kan tone ned før vi har fått alle fakta på bordet. Så derfor har ikke vi lukket noen utfallsrom.

– Dere holder alle utfall åpne?

– Ja, vi er der, sier han.

Riksrevisjonen: Har ikke sørget for grunnsikringen

Terrorangrepet 22. juli 2011 førte til en gjennomgang av hvorvidt alt fra regjeringsbygget og Stortinget til en rekke andre offentlige og sivile «objekter» var godt nok sikret mot terror.

En rekke tiltak ble bestemt iverksatt. Men Riksrevisjonen har i ettertid i flere omganger påpekt «vesentlige svakheter» i Politidirektoratets og Forsvarets objektsikring.

Ifølge den siste beskrivelsen Riksrevisjonen la på bordet i juni sies det bl.a. at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt er mangelfull, tre år etter tidsfristen som Stortinget fastsatte: senest 1. januar 2015.

Grøvan: Stort sprik i beskrivelser

Men da flere statsråder forklarte seg om situasjonen i fjor, ble det ifølge Grøvan gitt en annen beskrivelse av forholdene. Han mener det bildet statsrådene da ga, ikke stemmer overens med Riksrevisjonens bilde av situasjonen på samme tidspunkt.

Derfor anklager han dem for «skjønnmaling» og for å gi et «sminket bilde» av situasjonen.

– Sånn som det fremstår, fremstår det som et ganske stort sprik, sier han.

Grøvan har brukt sommeren til å gå i dybden i saken og er ikke blitt beroliget av det.

– Nei, det har jeg ikke, absolutt ikke. Bildet er i all hovedsak det samme, sier han. Han legger til at sikkerhet og beredskap er mer enn objektsikring og registrerer at både Erna Solberg og andre stadig påpeker at det er gjort mye på området under ett.

– Men objektsikring har en spesiell forbindelse til akkurat 22. juli og Gjørv-rapporten. Det sporet må en følge for seg. Og så kan man godt si at det er gjort mye på beredskap generelt, sier han og poengterer at det fortsatt er store utfordringer knyttet til objektsikring.

Mangler politisk ryggdekning

Han er sterkt kritisk til at Regjeringen har forlenget fristen for når objektsikringen skal være ferdig fra 2015 til 2025. Selv om han innrømmer at forsvarsministeren formelt har sitt på det tørre fordi dette skjer i en forskrift, påpeker Grøvan at Frank Bakke-Jensen også må ha politisk ryggdekning for dette.

– Og det har han ikke fra dere?

Nei, det har han ikke fått fra noen så vidt jeg vet.

Føler du deg litt lurt av Regjeringens beskrivelse?

– Jeg vil ikke bruke ordet lurt, men jeg vil si at jeg er overrasket over at de ikke har prioritert dette høyere. Det må jeg si. Med så tydelige signaler fra Stortinget, med så sterk kritikk fra Riksrevisjonen og så høyt på banen som de har vært i denne saken fra de overtok makten i 2013, så må jeg si at jeg er overrasket over at de ikke har prioritert dette høyere.

– Har Regjeringen holdt tilbake informasjon?

– Jeg vil si at de ikke har gitt oss all informasjon om f.eks. kostnadene, sier han og viser til at det forelå en beregning på at det ville koste 500 millioner kroner mer å få sikret alle objektene. Selv om regningen nå er litt mindre, mener han at Regjeringen uansett burde ha lagt den frem for Stortinget da saken ble behandlet i forrige omgang.

 • PST-sjefen: Pussig å registrere hvor stor slagside en debatt om objektsikring får.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Erna Solberg
 3. Beredskap
 4. Hans Fredrik Grøvan
 5. 22. juli