Frp mener KrF og Venstre har urealistisk høye forventninger

Innen uken er omme må KrF og Venstre bli enige med Høyre og Frp om neste års statsbudsjett.

Gjermund Hagesæter (Frp), Svein Flåtten (H) forhandler med Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V) om et budsjettforlik i Stortinget.
  • Solveig Ruud

Siv Jensens forlengede arm, Gjermund Hagesæter, spådde tøffe tak da han møtte sentrumspartiene til budsjettforhandlinger klokken ni i dag.

— Dette blir ikke lett. Det er skummelt hvis alle tror dette blir lett, sa han og la til at sentrumspartiene har «urealistiske forventninger» til hva de kan få endret i budsjettet.

Mindretallsregjering

Ikke siden forrige mindretallsregjering, som regjerte frem til 2005, har det vært budsjettforhandlinger i Stortinget. Men klokken ni i formiddag troppet Høyres Svein Flåtten, Frps Gjermund Hagesæter, KrFs Hans Olav Syversen og Venstres Terje Breivik til første forhandlingsmøte om 2014-budsjettet.

Det skjedde i den såkalte statsrådssalen på Stortinget. Hver av de finanspolitiske talsmennene hadde også med seg hver sin rådgiver.

— Enkelt blir det ikke, dette blir reelle forhandlinger, uttalte Flåtten på vei inn.

Les også

Har ikke «hatt tid» til å gi fattige billigere barnehage

Går forhandlingene som de skal, vil det kun være disse finanspolitikerne som skal forhandle. Men dersom situasjonen tilspisser seg, vil det være aktuelt å løfte forhandlingene over på et høyere nivå — altså til de parlamentariske lederne.

Dømt til å bli enige?

I utgangspunktet tror ikke kilder i sentrumspartiene at årets forhandlinger blir blant de vanskeligste. Det forklarer de dels med at partene nylig har sittet sammen i sonderinger i Nydalen og blitt enige om en samarbeidsavtale, og dels med at alle fire kan bli skadelidende om det blir for mye dramatikk allerede den første høsten de ikke-sosialistiske partiene skal forsøke å bli enige om et budsjett.

På spørsmål om de er dømt til å bli enige, gikk Syversen langt i å bekrefte det.

- Det er et klart mål at vi skal bli enige, sa han.

Mens Flåtten antyder at han håper de blir enige i løpet av tre-fire dager, ville ikke Syversen binde seg til noe tidspunkt.

Onsdag i neste uke skal finanskomiteen avgi sin innstilling om budsjettet. I god tid før den dagen, 20. november, må sentrumspartiene og regjeringspartiene komme til enighet. I praksis har de bare denne uken til rådighet.

Samsnakket, men ikke samordnet

Ifølge kilder i de to sentrumspartiene har de ikke samkjørt seg før forhandlingene, men det understrekes at de ofte er mer enige om budsjettpolitikken enn om f.eks. enkelte verdispørsmål - at og de har ·snakket sammen».

I forrige uke la Venstre frem sitt alternative statsbudsjett - altså et alternativ til det budsjettet Stoltenberg-regjeringen la frem. KrF har valgt en annen strategi. Partiet har ikke lagt frem sitt eget alternativ, men bare presentert en prioritert liste om hvilke endringer de ønsker i Høyre/Frp-regjeringens fremlagte forslag.

På vei inn i forhandlingene i dag, døpte Syversen om KrFs prioriteringer til krav.

— Prioriteringer er vel det samme som krav, sa han.

Les også

Venstre: - Dette er for svakt

Sentrumspartienes første reaksjoner på Solberg-regjeringens forslag, er at blant annet at fattigdomssatsingen og miljøprofilen er for dårlig. Venstre har dessuten sterkt påpekt behov for mer til kollektivtrafikk og KrF har fremmet krav om mer til bistand og mer til både engangsstønad ved fødsel og økt kontantstøtte til ettåringene.Begge partier er skuffet over at Høyre og Frp dropper forslag om økt støtte til studentene og at de opprettholder forrige regjerings forslag om å droppe skatteklasse to for ektepar.

Sentrumspartienes utfordring er imidlertid at alle deres forslag om påplussinger bør følges av kutt andre steder, og det er nettopp uenighet om kutt som kan bli en utfordring i forhandlingene. Ikke minst Frp og sentrum har ofte vært uenige om hvor det skal kuttes.