Ba Navarsete trekke seg i knallhardt brev

Sp-leder Liv Signe Navarsete ble anklaget for å oppføre seg paranoid - og bedt om å trekke seg. Avsender var Sp-ordfører og Ola Borten Moe-venn Ivar Vigdenes.

«Jeg mener tiden nå veldig sterkt er kommet for at du trekker deg som partileder med umiddelbar virkning. Begrunnelsen for dette er omfattende, så jeg vil nøye meg med det få viktigste», skriver Ivar Vigdenes i e-posten som ble sendt til Liv Signe Navarsete og generalsekretær Knut M. Olsen den 20. desember i fjor.

(Les hele brevet over).

Samme dag sendte også Sp-ordførerne i Nord-Trøndelag en tydelig anbefaling til Navarsete om å gå av, eller varsle sin avgang.

TV2 avslørte i januar hvordan et trøndersk ordfører-opprør var med på å felle Navarsete, men innholdet i brevene har til nå ikke vært kjent.

Vigdenes er i tillegg til å være ordfører i Stjørdal også Ola Borten Moes mangeårige høyre hånd og rådgiver.

Tidligere generalsekretær i Sp, Steinar Ness, har de siste ukene anklaget Vigdenes for å være en intrigemaker som skal ha motarbeidet Navarsete. Ness har blitt truet medeksklusjon på grunn av sine påstander.

— Jeg har ingen kommentar til partiinterne forhold, skriver Ivar Vigdenes i en sms til Aftenposten mandag. Han utdyper likevel litt:

- Jeg er veldig lei meg for at dette er gjort offentlig. Det var aldri meningen. Dette var en personlig melding som jeg ikke ønsket å drøfte med noen andre enn den den var sendt til, skriver Vigdenes.

Navarsete, som går av på et ekstraordinært landsmøte 7. april i år, er sykmeldt, og vil ikke kommentere saken.

Generalsekretær Knut M. Olsen sier til Aftenposten at han ikke vil kommentere partiinterne forhold.

Flere årsaker

I e-posten til partilederen understreker Stjørdal-ordføreren at han gjerne skulle ha snakket med Navarsete selv på telefon, men at hun har vært utilgjengelig.

Han fortsetter med å ramse opp flere hovedpunkter som gjør at han mener Navarsete bør trekke seg eller varsle sin avgang.

Vigdenes anklager Navarseter for å tolke en hver politisk meningsforskjell og kritikk personlig, «inn i en ramme hvor det egentlig handler om innbilt maktkamp eller et bakenforliggende ønske om et partilederbytte. Alternativt en oppkonstruert kamp om partiets «sjel». Du skal «tas» fordi noen har skumle baktanker med partiet, og derfor er du også et «offer», skriver ordføreren.

Han viser til hans tid i Senterungdommen, der han mener de politiske debattene ble tatt åpent. Han minnes «skarpe- men gode diskusjoner på dagtid - diskusjoner som ble fremelsket! Fest og vennskapelighet på kveldstid! »

«Slik var det imidlertid ikke i partiet i den tiden jeg var i Oslo, Liv Signe. Der var det merkelapper og båssetting som gjaldt. Mistenkeliggjøring og paranoia. Ikke bare deltok du i det selv, men det er også et lederansvar at de rundt deg gjorde det. DITT ansvar, Liv Signe», skriver Vigdenes.

Tabbe-rekke

Ordføreren peker på hvordan han mener Sp ikke har klart å ha en konstruktiv og fornyende debatt om politikken, før han går hardt i rette med Navarsetes lederstil:

«(...) Din evne til å få ting til å handle om deg selv, og de «angrep» du innbiller deg at du har blitt utsatt for. I tlf-konferansen med ordførerne forleden (og gjentatte ganger i offentlighet siden) så omtalte du blant annet den siste lekkasjen som «den siste i en lang rekke angrep på deg selv som person». Selv om ALLE oppegående partimedlemmer selvfølgelig fordømmer den lekkasjen så fikk du altså også dette til å handle om deg selv. Også selv om kritikken som kom fram også rammet andre.

Og med å si at dette er bare «en av mange» angrep på deg selv så insinuerer du/sier du underforstått at alt annet bråk i partiet de siste årene også egentlig har dreid seg om «angrep på deg». Kunne du fortalt meg hvilke episoder dette i så tilfellet var? Var det gavesaken i partiet, der ditt mottak av smykker satte partiet i forlegenhet? Var det når du klikket på en velger i hjemfylket - og dette ble kringkastet på nasjonal TV? Var det partistøttesaken i partiet - der en selvoppofrende partileder hadde tatt konsekvensen det å sitte med det øverste ansvaret innebærer - og dermed spart partiet for masse negativ oppmerksomhet? Var det det at du skjelte ut en jente, som også tilfeldigvis leder ungdomsorganisasjonen i det partiet du leder for - og hvor din håndtering ga oss ukevis med negativ mediedekning?»

Lekkasjer

Avslutningsvis peker Vigdenes på hvordan Navarsete la vekt på behovet for å røyke ut dem i partiet som hadde lekket deler av Sps valgkampevaluering til VG. Vigdenes sendte e-posten to dager etter at evalueringen var lagt frem. Der ble det påpekt store problemer med samarbeidet mellom Navarsete, Borten Moe og Trygve Slagsvold Vedum, som utgjorde ledelsen.

Det vakte oppsikt da Navarsete i media, og særlig på NRKs Politisk kvarter morgenen etter fremleggelsen av evalueringen valgte å legge så stor vekt på å røyke ut dem som hadde lekket informasjonen. Navarsete endte til slutt opp med å beklage tilnærmingen.

«Eg skulle aldri ha reist på Politisk kvarter den dagen. Etter ein tøff onsdag, og så julebord på kvelden, og sein natt, burde eg kanskje ha halde meg unna å stille på radioen klokka 07.45 på morgonen», sa Navarsete til Dagens Næringsliv samme dag som Vigdenes skrev følgende i brevet:

«Når partiet har levert tidenes dårligste valgresultat - og får en slaktende rapport på bordet: hva gjør du da? Du gir uttrykk for at det verste som har skjedd er lekkasjen av innholdet, og du gjør dette til en sak om angrep på deg selv (i rekken av mange selvfølgelig). Og du skaper en oppmerksomhet om dette som vil sette partiet i forlegenhet i ukesvis. Hvor lenge tror du media vil leke seg med dette?», skriver Vigdenes.

Hans konkluderer med at Navarsete bør varsle sin avgang så tidlig som mulig:

«Gjør det tidlig nok - og et samlet parti vil hylle deg. Men vi er lei av å bli stilt i forlegenhet - og denne gang blir tålmodigheten, i alle fall for min del satt på prøve.»

Støtte fra ordførere

Samme dag som Vigdenes skrev e-posten, sendte ordfører Bjørg Tingstad en e-post på vegne av Senterpartiets ordførere i Nord-Trøndelag der hun ber partilederen trekke seg. E-posten gikk bare til Navarsete.

«Av hensyn til partiet, og av hensyn til at vi ønsker å gjenvinne fokus på SP-politikk, ber vi om at du enten så raskt som mulig går av som partileder, eller eventuelt tydelig meddeler at du ikke tar gjenvalg på neste landsmøte. Vi ber deg bruke jula til å tenke igjennom dette, og imøteser at vi på nyåret får en klar melding om din beslutning», skriver Tingstad, og skriver at ordførerne stiller seg bak Vigdenes' konklusjoner.

Dagens Næringsliv har tidligere skrevet at henvendelsen fra ordførerne skal ha vært tenkt som et råd til Navarsete personlig.

De ville ifølge avisen ikke at saken skulle bli tatt opp i partiets formelle fora som et krav om at Navarsete måtte gå. Den 21. desember, dagen etter e-postene, valgte Navarsete likevel å gjøre henvendelsen fra ordførerne kjent for hele partiledelsen og sentralstyret på et ekstraordinært sentralstyremøte.

- Jeg har ingen kommentar til det dere skriver, sier Tingstad i en sms til Aftenposten.

I januar opplyste Navarsete om at hun ønsker å trekke seg som leder for Senterpartiet. En ny leder skal velges på ekstraordinært landsmøte 7. april.

Trygve Slagsvold Vedum ligger an til å bli foreslått som ny leder, når valgkomiteen kommer med sin innstilling torsdag. Det er imidlertid knyttet stor spenning til om Ola Borten Moe får fortsette som nestleder.

Før jul sendte Ivar Vigdenes, nå ordfører i Stjørdal, et krast brev til Liv Signe Navarsete hvor han ber henne om å trekke seg. Vigdenes var Ola Borten Moe (t.h) sin rådgiver i Olje- og energidepartementet.