Strid i Arbeiderpartiet før valget om hvordan Oslo-makten skulle brukes

For første gang siden 1945 gjorde Ap et bedre valg i Oslo enn i resten av Norge. Likevel var det intern uenighet om byrådsmakten i Oslo skulle brukes som et pluss i valgkampen.

Ap-leder Jonas Gahr Støre lover en grundig gjennomgang av hva som ligger bak det elendige valgresultatet. Tirsdag møttes sentralstyret for å begynne diskusjonen.

Siden andre verdenskrig har det vært et mønster: Ved hvert eneste stortingsvalg har Arbeiderpartiet gjort det litt dårligere i Oslo enn snittet i hele landet.

Men ved dette stortingsvalget er trenden brutt:

Arbeiderpartiet får en oppslutning på 28,4 prosent i Oslo, noe som er 1,0 prosentpoeng bedre enn landssnittet.

I tillegg får de rødgrønne samarbeidspartiene i Oslo, SV, MDG og Rødt, gode resultater i stortingsvalget i hovedstaden.

– Oslo har gjort et godt valg med over 50 prosent på venstresiden. Det er i hvert fall hyggelig for meg å ta med videre, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Strid om Oslo som utstillingsvindu

Aftenposten har underveis i valgkampen snakket med flere Ap-kilder, som forteller om splittelse om hvordan byrådsmakten i Oslo burde brukes.

Noen hadde en oppfatning av at MDG-samarbeidet i Oslo ville ramme Ap, særlig blant tradisjonelle Ap-velgere, dersom politikken til det rødgrønne byrådet ble brukt aktivt som et utstillingsvindu i valgkampen.

På den andre siden ble det argumentert for å løfte frem det rødgrønne samarbeidet i hovedstaden mer.

Helt i innspurten drev Jonas Gahr Støre aktiv valgkamp i Oslo. Lørdagen én uke før valget var Aftenposten med da Ap-lederen delte ut roser i Markveien nederst på Grünerløkka.

Leder i Oslo Ap: – Velgere ikke begeistret for avvisning av Rødt og MDG

I Oslo samarbeider Arbeiderpartiet som kjent i byråd med SV og MDG, og har en samarbeidsavtale med Rødt.

Før stortingsvalget sa Ap-leder Jonas Gahr Støre at det var uaktuelt å sitte i regjering med MDG eller Rødt, fordi den politiske avstanden var for stor.

Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, har inntrykk av at dette ikke falt i god jord hos alle potensielle Ap-velgere.

– Jeg har hørt fra velgere at de ikke var noe særlig begeistret for at man tilnærmet seg KrF og Venstre og at de syntes avvisningen av MDG og Rødt ble for sterk. Jeg tror kanskje folk har oppfattet det som at man ikke skulle ha noe samarbeid med dem i det hele tatt, sier Jacobsen.

– Ble prosjektet for utydelig?

Han understreker at han ikke mener det er én enkelt sak som forklarer valgnederlaget, men summen av flere ulike ting.

Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen.

– Ble Arbeiderpartiets prosjekt for utydelig? Var det slik at folk ikke så helt hva som var vårt prosjekt, hva Arbeiderpartiet står for rett og slett? spør Jacobsen.
Han stiller også spørsmål ved om Ap greide å kommunisere skatteløftet sitt godt nok ut til velgerne.

Da Arbeiderpartiet vant valget i Oslo i 2015, til tross for løfter om å innføre eiendomsskatt, sa partiet samtidig klart ifra at inntektene fra denne skatten skulle øremerkes nye stillinger i hjemmetjenesten og flere barnehageplasser.

– Vi hadde et tydelig budskap om hvilke oppgaver som skulle løses. I denne valgkampen har det kanskje ikke vært så tydelig for folk hvorfor man skulle øke skattene, mener Jacobsen.

Støre om sitt forhold til Oslo

Partileder Jonas Gahr Støre ledet tirsdag ettermiddag sentralstyret i Ap der valgkampen og valgresultatet ble diskutert. I den videre evalueringen vil ikke minst sentrumsfrieriet til Støre bli gjenstand for vurdering, sammen med hans avvisning av MDG.

– På slutten av valgkampen drev du mer valgkamp i Oslo, ble Oslo-modellen med et rødgrønt byråd viktigere for deg i sluttspurten?

– Nei. Jeg var i sluttspurten opptatt av å kunne drive valgkamp i den byen jeg er valgt fra. Jeg er stolt av alle de ulike konstellasjonene som Ap er i og som er ulike, vi er i nesten alle konstellasjoner. Slik er lokalpolitikken, men ikke rikspolitikken. Oslo er blitt en rausere og grønnere by med dette byrådet. Det fortjener byen, sa Støre.