Vil integrere for 500 mill. kroner mer

Årets asyltørke gjør at regjeringen kan bruke mer på integrering og bosetting av asylsøkere i 2017.

Færre kommer: Sylvi Listhaug og regjeringen bruker mer på integrering og bosetting av asylsøkere i 2017.

STATSBUDSJETTET 2017:
Regjeringen øker innsatsen for asylsøkerne i Norge med 484,9 millioner kroner neste år.

Statsminister Erna Solberg (H) var forberedt på å innlede valgåret med tidenes kuttbudsjett. Men nå blir hun reddet av en asylstrøm som har tørket helt inn.

Selv om UDIs siste anslag for asylankomster i år er satt ned til 10000, har det så langt bare kommet litt over 2500 asylanter til Norge. Dersom asyltilstrømningen fortsetter på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3500 asylsøkere til Norge i år. Det er en tidel av fjorårets antall.

Her kan du lese flere saker om statsbudsjettet 2017

Slipper kutt

«Asyltørken» gir regjeringen et langt større handlingsrom når den i formiddag legger frem statsbudsjettet.

Selv om tilstrømmingen i år skulle ende på 10 000, som er det siste anslaget, vil dette alene føre til at staten får 4,3 milliarder mindre i mottaksutgifter i 2017 enn i år. Det meste av besparelsen blir tatt ut på færre kutt og mindre bruk av oljepenger enn tidligere antatt. Men regjeringen legger også opp til å utnytte pustepausen til å øke takten i bosetting og integrering.

Regjeringen skriver i statsbudsjettet at man vil styrke de ulike integreringstiltakene med 484,9 millioner kroner neste år.

Bosetting

Den største økningen kommer på bosetting:

*Regjeringen viderefører og øker ekstratilskuddet til kommuner ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger med 148 millioner kroner.

*Kommunenes ekstratilskudd for bosetting økes med 112 millioner kroner.

De fleste involverte etatene får også plusset på sine budsjetter for å øke trykket i bosetting og integrering:

*Videreføring av integreringsmottak økes med 19,9 millioner kroner. IMDI får 20 millioner kroner ekstra. Bufdir får 4 millioner kroner ekstra

*Støtteapparat og veiledningstjenesten for fosterforeldre til barn som får opphold i Norge (BLD), økes med 3 millioner kroner.

Raskere i jobb

I forrige uke ble det kjent at integreringsminister Sylvi Listhaug plasserer ett av fem supermottak for utvalgte «høyt motiverte» asylsøkere i Steinkjer.

Men disse mottakene vil bare ha kapasitet for 500 asylsøkere. Regjeringen øker i tillegg på en rekke tiltak i de andre mottakene for å få fart på integreringen:

*Innføring av 50 timer norsk kultur og samfunnskunnskap i mottak økes med 23,3 millioner kroner.

*Norskopplæring, utvikling, gjennomføring og vedlikehold av prøver økes med 13 millioner

*13 millioner kroner til hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med etterspurt kompetanse. 60, 8 millioner til bedre utnyttelse av innvandreres videregående opplæring (KD). 20 millioner kroner til yrkesveiledning i mottak og styrking av NOKUT for godkjenning av utenlandsk utdanning.

Kvoteflyktninger blir forhandlingsmat

Åtte norske organisasjoner ba regjeringen tidligere denne uken bruke handlingsrommet med færre asylsøkere til å sette av midler slik at flere kvoteflyktninger kan hentes til Norge.

Organisasjonene vil at 2000 flyktninger som befinner seg i Hellas og Italia, blir flyttet til Norge, og at andelen syriske kvoteflyktninger økes med 500.

Det blir det ikke noe av i første omgang.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) var raskt ute og kommenterte kravene på sin Facebook-profil:

«Er ikke disse åtte organisasjonene i utakt med det norske folk? Nå er vår hovedoppgave å integrere de som får opphold, sende ut de som får avslag og holde tilstrømmingen til Norge nede!»

Men et økt antall kvoteflyktninger i 2017 blir etter alt å dømme tema i høst likevel.

Kilder i samarbeidspartiene KrF og Venstre sier til Adresseavisen at dette er «et høyst aktuelt tema å bringe inn i forhandlingene om budsjettstøtte».