Samler inn penger for å ta sykehusstriden til retten

KRISTIANSUND/MOLDE(Aftenposten): Stortingshøringen om sykehusstriden på Nordvestlandet fremsto som en bekreftelse for folk i Kristiansund. Flere i byen har avbestilt timer ved Molde-sykehuset, og nå samles det inn penger for å ta sykehuskampen til retten.

Arne Grødahl har stått i bresjen for å samle inn penger til en eventuell rettssak om sykehusstriden. Hittil er det kommet inn en halv million kroner.

— Det var ganske sterkt å følge høringen. Den bekreftet alle våre antagelser om at det har vært en veldig uryddig prosess, forteller Trine Sevaldsen.

Hun sitter i styret i Helse Møre og Romsdal, som tillitsvalgt for sykepleierne, og arbeider ved sykehuset i Kristiansund. Under styrebehandlingen før jul, stemte hun for å legge det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal til Kristiansund, men Molde ble valgt - med fem mot fire stemmer.

Aftenposten fulgte høringen direkte:

Les også

Bent Høie måtte svare for sykehussstriden

For Sevaldsen ble derfor høringens sterkeste øyeblikk utspørringen av tidligere direktør Astrid Eidsvik — som gikk av 4. desember fordi hun følte seg presset av ledelsen i det regionale helseforetaket, Helse Midt-Norge, til å gå inn for Molde. Men det var først under høringen fredag at Eidsvik bekreftet selv at hun hadde landet på Kristiansund.

— Hadde Eidsvik fått lagt frem sin innstilling, ville trolig avgjørelsen ha bikket andre veien. Da hadde vi fått den situasjonen Helse Midt-Norge aller helst ville unngå: Å overstyre valget i det lokale foretaket, sier Sevaldsen.

Trine Sevaldsen, tillitsvalgt for sykepleierne og styremedlem i Helse Møre og Romsdal,, syntes det var sterkt å følge stortingshøringen. -Høringen bekreftet alle våre antagelser, sier hun.

Gir ikke opp kampen

Frustrasjonen og sinnet i Kristiansund over avgjørelsen, begynner imidlertid å bli erstattet av en erkjennelse av at det skal svært mye til for at avgjørelsen blir omgjort. Men det er langt fra sikkert at siste ord er sagt. Det vurderes fortsatt et mulig rettslig etterspill.

— Men foreløpig er det vanskelig å si om denne høringen vil endre noe. Den gir imidlertid inntrykk av at det hele har vært ganske uryddig, sier Arne Grøvdahl.

Han tok, som privatperson og kristiansunder, initiativet til en innsamlingsaksjon - for å skaffe penger til en eventuell rettssak. Hittil er det kommet inn rundt en halv million kroner, og han regner med flere hundre tusen kroner til etter en støttekonsert i byen om tre uker.

Les den oppsummerende nyhetssaken om dagens høring:

Les også

Høie refset for personalpolitikk i sykehussaken

Tillitsvalgt Trine Sevaldsen velger å avvente innstillingen fra kontrollkomiteen før hun sier noe om hva hun tror kommer til å skje. Denne sykehussaken — som har pågått i mange år - har allerede vist flere ganger at ting kan endre seg. I Kristiansund-regionen har de spesielt reagert på argumentet om synergieffekt mellom sykehusene i Ålesund og et fremtidig sykehus for Nordmøre og Romsdal

- Vi har fulgt saken hele veien, og vi har aldri hørt at det skulle bygges nærmest Ålesund for å kunne trekke ut slike effekter, forteller daglig leder Monika Eeg i Nordmøre næringsråd.

Ødeleggende for naboforholdet?

På kafebordene i Kristiansund, på byens sykehus og på rådhuset var de naturlig nok opptatt av stortingshøringen fredag. Alle mente det samme: Det som kom frem, var en bekreftelse.

Kristiansunderne var opptatt av stortingshøringen fredag. -Men vi er mer interessert i resultat enn å følge den minutt fra minutt, fortalte disse tre rundt bordet på en av byens kafeer; Gunnar Otto Strømme (t.v.), Finn Tordarson og Edvard Flatseth.

-Det er veldig trasig alt som har skjedd i den saken, men det er kanskje ikke så rart at det ble sånn når de to foretakene fikk inn folk i styrene som var Molde-tilhengere, sier Gunnar Otto Strømme.Reaksjonene mot prosessen har vært mindre høylydte i Molde, men heller ikke der er det vanskelig å finne personer som mener at prosessen har vært dårlig.

— Men den har vært dårlig i mange år, ikke bare de siste månedene i fjor. Under høringen var det derfor ingen skjelett som ramlet ut av skapet, mener Marie Brune som Aftenposten treffer på en kafe i Molde.

Hun jobber som fysioterapeut ved sykehuset, men opplever ikke at striden har gått ut over samarbeidet med naboene i nord. Dette til tross for at det har kommet til dels hatske utfall mot nabobyen i kjølvannet av sykehusstriden - fra både kristiansundere og moldensere.

— Men jeg har vært på opera i Kristiansund, og kristiansunderne er like hyggelige som før, understreker Brune.

Frykter splittelse av fylket

Likevel er det en viss frykt for at de vonde følelsene som synes å sitte dypt i hjerteroten til store deler av befolkningen på Nordmøre, skal vedvare i generasjoner.

Fastlege Kenneth Swan jobber ved Vågen legesenter og forteller at daglig melder flere pasienterat deføler seg lurt av en skinprosess hvor svaret var forutbestemt, og at tilliten er forsvunnet. Han forteller om pasienter i flere generasjoner, også ungdom, som føler seg tråkket på.

— Stemningen er til å føle på, og kan resultere i at fylket blir splittet, sier Swan. Han og flere andre kollegaer opplever daglig at pasienter fra Kristiansund ikke vil henvises til Molde sykehus,

— Jeg har også opplevd at pasienter avbestiller timer de har fått ved Molde sykehus, og skaffer seg ny time et annet sted, sier Swan.Han presiserer at det hverken er fastleger i Kristiansund eller sykehuset i Kristiansund som kommer med føringer.

— Det er rett og slett pasientene selv som tar dette opp med oss, og da må vi bare gi dem informasjon om de mulighetene de har.

Her er noen av de viktigste hendelsene i den betente sykehusstriden:

Tidligere direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, under stortingshøringen fredag.