Vedum kritiserer Erna Solberg for å tekkes KrF på en «grotesk» måte i abortsaken.

Sp-lederen går hardt ut mot det han mener er politikere som løper med politikken sin på en anbudsrunde for å tekkes KrF.

Sp-lederen innledet på partiets landsstyremøte i Oslo i dag. (Arkivfoto)
  • Solveig Ruud

– Noe av det mest groteske eksempelet jeg har sett på lenge.

Slik karakteriserer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum Erna Solbergs utstrakte hånd til KrF om å endre abortloven. Han advarte mot å forhandle bort «dype, etiske spørsmål» i et spill om regjeringsmakt.

På partiets landsstyremøte i Oslo i dag, ramset han opp en rekke saker der Sp har sammenfallende syn med KrF: bl.a. ønsket om vedlikeholde kirkebygg, kampen for ideelle aktører og kampen mot økt søndagshandel. Men han gjorde et nummer av at det er standpunkter Sp har hatt lenge.

– Vi har også vært tydelige på at vi vil ta vare på den kristne kulturarven. Det er ikke noe jeg fant på for 14 dager siden for å tekkes en lokalpolitiker i Troms KrF, sa han.

Viste til at Høyre stemte ned Sp og KrFs abortsyn

– Vi skal ikke løpe rundt med vår politikk på en anbudskonkurranse med andre partier, sa hans og antydet at det var nettopp det Erna Solberg gjorde da hun nylig kom KrF i møte om enkelte endringer i abortloven. Solberg har blant annet uttalt at hun vil vurdere å endre muligheten for å fjerne ett foster når man bærer på to.

Vedum viste til at det ikke var tillatt med tvillingabort i Norge i 2013, men ble det «under Erna Solbergs styre». Vedum minnet om at Sp og KrF hadde gått mot endringen og foreslo en videreføring av det som inntil da hadde vært dagens praksis.

– Men Høyre stemte det ned, sa han og påpekte at nå skal ikke Høyre bare endre det men også andre sider ved abortloven «i en slags politisk hestehandel med KrF».

Har en plan for Norge hvis vi kommer i regjering

Sp-lederen gjorde et poeng av at «ingen har stemt på oss fordi noen drømmer om at jeg skal bli statsråd», men at de som har stemt på Sp ønsker gjennomslag for en rekke saker.

– Partiet er et verktøy for interesser, sa han og understreket at «hvis Sp kommer i regjering, skal folk i hele landet merke det.»

Da vil Sp kjempe for «tjenester nær folk», mot sentralisering, for bedre beredskap, for heimevernet, for nasjonalt eierskap, en bedre fordelingspolitikk og «mot overkjøring» av folk lokalt, enten det dreier seg om rovdyrpolitikk eller tvangssammenslåing av kommuner og fylkeskommuner.

– Vi har en plan for hva vi vil med Norge, sa han.

Regionreformen vil bli endret

Sp-lederen hadde lagt merke til hva KrFs stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold uttalte om regionreformen på fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane KrF i helgen.

Ifølge NRK sa han bl.a. at «det klør i fingrene våre etter å gjøre noe med Viken og Troms og Finnmark», og at dersom Senterpartiet og Arbeiderpartiet ønsker å gjøre noe med regionreformen, må KrF lytte til dem i eventuelle regjeringsforhandlinger, sa han.

Etter å ha blitt sterkt kritisert av kommunalminister Monica Mæland, har Bekkevold uttalt at han ble feiltolket, at han hadde referert til noe Sp hadde sagt.

– Jeg tror han ble rett tolket, sa Vedum.

Ingen absolutte krav

– Det var en god analyse til å være KrF. For det kommer til å skje, sa han og siktet til at reformen vil bli endret.

På spørsmål fra Aftenposten om det er et absolutt krav, sier han at det kommer han ikke med.

– Det trenger jeg ikke for folk vet hva vi mener i en rekke saker, sier han.

Solberg svarte på utfordring

– Dette er et helt urimelig angrep på statsministeren. Hun svarte på en konkret utfordring fra nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF, som ønsket å vite om Høyre og Arbeiderpartiet kan forhandle om disse spørsmålene, sier Høyres nestleder og helseminister Bent Høie i en e-post til Aftenposten.

– Dette viser at SP har berøringsangst når det kommer til de virkelige verdispørsmålene i politikken. Verdispørsmål er vanskelige. Høyre er et parti som har levende debatter om disse spørsmålene hele tiden og er ikke redde for å ta i dem, sier han.

Han opplyser at Solberg svarte «ja» på vegne av Høyre, og legger til at han synes det er interessant at Arbeiderpartiets «nei» ikke defineres som er verdistandpunkt.

– Det er det selvsagt. Dessuten vet alle at Erna Solberg mener også det hun svarte personlig, sier han.

Høie poengterer at «kvinnens rettigheter ligger fast», selv om Høyre tar hensyn til bekymringen om et sorteringssamfunn.

Fordi abortloven ble tolket ulikt på sykehusene, ba helseministeren i 2014 om en tolkning av gjeldende lov. Lovavdelingen i Justisdepartementet slo fast at abortloven åpner for at ett eller flere friske fostre aborteres.

Han avviser at det er dagens regjering som har åpnet for tvillingabort.

– Vi fikk oversendt en tolkningsuttalelse fra Lovavdelingen, som vi ikke kunne overprøve uten å gjøre endringer i loven. Jeg understreket for Stortinget at partiene kunne be om lovteknisk bistand hvis de ønsket å fremme forslag om lovendring. Ingen partier ba om det, sier han.

Ropstad: Vedum snur saken på hodet

– Jeg synes det er urovekkende at Vedum devaluerer det politiske fokuset på kampen mot sorteringssamfunnet, en av KrFs viktigste saker, ved å kalle det grotesk spill, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg er glad for at statsministeren gikk ut som hun gjorde og satt ord på at sorteringsparagrafen bør endres, da den er diskriminerende, sier han i en SMS.

Han minner om at kampen mot sorteringssamfunnet et viktig for KrF og at muligheten for gjennomslag er det sentrale i spørsmålet om KrF skal gå mot høyre eller venstre.

– Når Vedum advarer mot å forhandle bort «dype, etiske spørsmål» i et spill om regjeringsmakt, så snur han dette på hodet, sier han.

Ifølge NRK var Ropstad i kontakt med en av Høyres rådgivere før han kom med abortutspillet som Erna Solberg responderte på.