Politikk

Se hva Frp sa før og hva de sier nå

Fredag har Frp sittet i Regjering i hundre dager. Se hvordan de nå formulerer seg om sentrale saker sammenlignet med før de inntok makten.

Finansminister Siv Jensen blåser ut 100 lys på en kake i Davos for å markere at hun, Frp og Høyre har sittet 100 dager i Regjering. Mye har skjedd med retorikken til Frp.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Det er gått hundre dager siden Siv Jensen og Frp for første gang fikk regjeringsmakt.

Aftenposten har samlet en rekke eksempler på hvordan Frp ordlegger seg annerledes nå enn før partiet kom til makten.

Om kompromisser

Før: «Vi skal i posisjon for å gjennomføre vår egen politikk. Det er ikke slik at våre programsaker skal i søpla for å få til kompromisser. Slutt å tulle!»

Partileder Siv Jensen mars. 2013, fylkesårsmøtet i Oslo Frp.

NÅ: «Det er noe vi har måttet gi oss på, og det er greit. Det er bedre å gå noen skritt i riktig retning enn at vi ikke får til noen ting.»

Partileder Siv Jensen til Aftenposten januar 2014.

Om bruk av oljepenger

Før : «Jeg synes vi skal legge handlingsregelen på skrothaugen.»

Partileder Siv Jensen mars 2010, til TV2.

Nå: «I Sundvolden-erklæringen understreket vi at bruken av oljepenger skal tilpasses situasjonen i økonomien innenfor handlings­regelens rammer».

Finansminister Siv Jensen i Stortinget november 2013.

Om Kyoto 2 (klimaavtale)

Før: «Da er saken behandlet i stortingsgruppa. Frp sier nei til Kyoto 2».

Miljøpolitisk talsmann Per Willy Amundsen på Twitter, juni 2013

Nå: «Vi har som parti vært skeptiske...Denne skepsisen fra Frp er i dag borte».

Miljøpolitisk talsmann Jan-Henrik Fredriksen forklarer hvorfor Frp stemmer for avtalen, desember 2013.

Nå: «For Fremskrittspartiet har realpolitikk alltid kommet før symbolpolitikk».

Frps miljøpolitiske talsmann, Jan-Henrik Fredriksen, forklarer hvorfor Frp nå stemmer for avtalen, Stortinget desember 2013.

Om alkoholavgifter

Før : «Innser finansministeren nå at det norske avgiftsnivået på alkohol er altfor høyt og at det medfører arbeidsplasser og omsetning på den andre siden av grensen istedenfor i Norge? »

Finanspolitiker Gjermund Hagesæter stillinger spørsmål til finansminister Kristin Halvorsen, februar 2009.

Nå: «Dette er ikke et rent Frp-budsjett».

Finansminister Siv Jensen forklarer hvorfor hun øker alkoholavgiftene. November 2013.

Om dieselavgift

Før: «Vi mener at prisene på drivstoff har gått ut over alle grenser. Noe må gjøres».

Frps finanspolitiske talsmann Ulf Leirstein foreslår umiddelbar senkning av avgiftene i Stortinget mai 2008.

Nå: «Man må se på de samlede virkningene av alle skatte— og avgiftsreduksjonene i dette budsjettet».

Finansminister Siv Jensen forsvarer avgiftshopp på 80 øre /liter på visse typer diesel, Stortinget desember 2013.

Om asylsøkere

Før: «Vi mener at bare 10 prosent av asylsøkerne har krav på å bli i Norge ut ifra en streng tolkning av FNs flyktningekonvensjon».

Fprs innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen, oktober 2011.

Nå: «At andelen innvilgelser stiger, er positivt. Det betyr at andelen grunnløse asylsøkere til Norge synker».

Frps statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet kommenterer rekordhøy innvilgelse (65 prosent ja: 5330) av asylsøknader i 2013.

Om Hijab

Før : «Personlige religiøse symboler hører ikke sammen med statens uniformer eller i yrker det utøves makt på vegne av staten».

Frp-leder Siv Jensen argumenterer for forbud i pressemelding, februar 2009

Nå: «De har også jobbet målrettet med holdninger, som kan være et godt eksempel for andre virksomheter».

Barn- likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne deler ut Mangfoldspris til Forsvaret fordi de bl.a. tillater hijab til uniformen, januar 2014.

Om mullah Krekar

Før: «Hvis Fremskrittspartiet vinner valget og Siv Jensen blir statsminister, blir han sendt ut av landet innen 100 dager».

Frp-veteran Carl I. Hagen til V 2 juli 2009.

Nå: «Frp er opptatt av å ivareta sunne rettsstatsprinsipper. Vi sender ikke mennesker, uansett hva de har gjort, til en galge».

Partileder Siv Jensen oktober 2013.

Bompenger

Før: «Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet».

Samferdselspolitiker Bård Hoksrud forklarer i Nettavisen hva som vil skje hvis han blir samferdselsminister, juni 2013.

Nå: «Det var altså 16 pst. av velgerne som ville ha et parti som skal kjempe imot bompenger ... vi skal ha en mindre bompengeandel.»

Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Stortinget, oktober 2013.

Om lovfestet rett til sykehjemsplass

Før: «Vi må lovfeste retten til eldreomsorg. Staten må overta finansieringsansvaret».

Partileder Siv Jensen til TV2, juni 2013.

Nå: «Det er denne regjeringens ambisjon å løfte eldreomsorgen».

Partileder Siv Jensen er fornøyd med Regjeringen vil utrede lovfesting av retten til heldøgns pleie og omsorgs med sikte på innføring i perioden.

Om løpende opptak til barnehage

Før : «Det er en skam at foreldre må planlegge fødselen for å være sikret barnehageplass».

Familiepolitisk talsmann i Frp Solveig Horne til Avisenes Nyhetsbyrå august 2013.

Nå: «Det som var viktig for denne regjeringen i budsjettarbeidet ... var å få på plass større fleksibilitet til familiene ved å øke fellesandelen på foreldrepermisjonen, og ikke minst ved å øke kontantstøtten».

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, i Stortinget januar 2014.

Om norsk landbrukspolitikk

Før: «Kommunisme på norsk».

Sentralstyremedlem Sylvi Listhaug (Frp) beskriver norsk landbrukspolitikk i en kronikk i E24.

Nå: «Mitt fokus nå er på regjerngsplattformen».

Landbruksminister Sylvi Listhaug på Slottsplassen oktober 2013.

Om Lofoten og Vesterålen

Før: «Nå må det åpnes for en massiv leteboring og utbygging av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja».

Stortingsrepresentant Per Willy Amundsen, november 2012.

Nå: «Det er ingen hemmelighet at dette punktet smerter oss».

Partileder Siv Jensen kommenterer at det ikke skal åpnes for aktivitet, oktober 2013.

Les mer om

  1. Politikk