Klart for budsjettforhandlinger

Sentrumspartiene har gitt uttrykk for at de er misfornøyd med miljøprofilen og den sosiale profilen på Solberg-regjeringens budsjettforslag.

afp000598636-3WuBhbfYO3.jpg
  • Solveig Ruud

Klokken ni mandag formiddag møtes Høyres Svein Flåtten, Frps Gjermund Hagesæter, KrFs Hans Olav Syversen og Venstres Terje Breivik til første forhandlingsmøte om neste års statsbudsjett. Det skjer i den såkalte statsrådssalen på Stortinget. Hver av de finanspolitiske talsmennene har også med seg her sin rådgiver.

Går forhandlingene som de skal, vil det kun være disse finanspolitikerne som skal forhandle. Men dersom situasjonen tilspisser seg, vil det være aktuelt å løfte forhandlingene over på et høyere nivå — altså til de parlamentariske lederne.

I utgangspunktet tror ikke innsidere i sentrumspartiene at årets forhandlinger blir blant de vanskeligste. Det forklarer de dels med at partene nylig har sittet sammen i sonderinger i Nydalen og blitt enige om en samarbeidsavtale, og dels med at alle fire kan bli skadelidende om det blir for mye dramatikk allerede den første høsten de ikke-sosialistiske partiene skal forsøke å bli enige om et budsjett.

Les også

Regjeringen stopper 11 måneders studiestøtte

Onsdag i neste uke skal finanskomiteen avgi sin innstilling om budsjettet. I god tid før den dagen, 20. november, må sentrumspartiene og regjeringspartiene komme til enighet. I praksis har de bare denne uken til rådighet.

Samsnakket, men ikke samordnet

Ifølge kilder i de to sentrumspartiene har de ikke samkjørt seg før forhandlingene, men det understrekes at de ofte er mer enige om budsjettpolitikken enn om f.eks. enkelte verdispørsmål — og de har «snakket sammen».

I forrige uke la Venstre frem sitt alternative statsbudsjett - altså et alternativ til det budsjettet Stoltenberg-regjeringen la frem. KrF har valgt en annen strategi. Partiet har ikke lagt frem sitt eget alternativ, men bare presentert en prioritert liste om hvilke endringer de ønsker i Høyre/Frp-regjeringens fremlagte forslag.

Les også

Venstre: - Dette er for svakt

Sentrumspartienes første reaksjoner på Solberg-regjeringens forslag, er at blant annet at fattigdomssatsingen og miljøprofilen er for dårlig. Venstre har dessuten sterkt påpekt behov for mer til kollektivtrafikk og KrF har fremmet krav om mer til bistand og mer til både engangsstønad ved fødsel og økt kontantstøtte til ettåringene. Begge partier er skuffet over at Høyre og Frp dropper forslag om økt støtte til studentene og at de opprettholder forrige regjerings forslag om å droppe skatteklasse to for ektepar.Sentrumspartienes utfordring er imidlertid at alle deres forslag om påplusninger bør følges av kutt andre steder, og det er nettopp uenighet om kutt som kan bli en utfordring i forhandlingene. Ikke minst Frp og sentrum har ofte vært uenige om hvor det skal kuttes.