Nå får anklagede Høyre-folk vite om varslene mot seg

Høyre har flere sanksjonsmuligheter som de benytter overfor dem det er varslet om. De aller fleste som har fått varsel på seg i Høyre, skal nå være konfrontert.

Generalsekretær John-Ragnar Aarset har konfrontert alle det er varslet om i Høyre.

Nesten alle varslerne i Unge Høyre har nå gått med på at «deres historie deles» med den det er varslet mot. Dette gjelder alle varslerne, bortsett fra dem som varslet om tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

– Flere varslere har gått fra nei til ja etter å ha tenkt seg nøye om og blant annet snakket med psykolog og mottatt juridisk bistand, som vi har stilt til disposisjon. Varslerne har ønsket at saken skal få en konsekvens, sier John-Ragnar Aarset, generalsekretær i Høyre.

Frem til nå er det kommet inn 25 varsler, hvorav 11 på Riise. 14 varsler er rettet mot 14 andre personer.

Varslene går fra dags dato og tilbake til 2012.

– Vi har fått lov til å konfrontere nær sagt alle det er varslet om, men vi har ikke fått mulighet til å dele alle detaljer eller alle navn, sier Aarset.

Alkoholforbud eller tap av verv

– Varslene varierer fra det svært alvorlige til mindre alvorlig. Vi har derfor ulike sanksjoner, sier Aarset.

Han forklarer at det kan være alt fra en advarsel, å holde seg borte fra arrangement, at de må holde seg borte fra alkohol, tap av verv og posisjoner, suspensjon i en periode, til at forhold avsluttes.

– Hva med de ansatte?

– Der slår arbeidsmiljøloven inn. Samtidig har de andre krav til seg i forhold til tillit, men jeg ønsker ikke å kommentere om det er kommet varsler på ansatte, sier Aarset.

– For tidlig å snakke om ytterligere sanksjoner mot Riise

Flesteparten av varslene mot Riise vil også bli delt med Riise. Men ikke alle. Noen få tviholder fortsatt på sin anonymitet.

– Det er for så vidt greit for oss, for Kristian har saken allerede fått den konsekvens at han gikk av som Unge Høyre-leder. Og det er på nåværende tidspunkt, før sakene er konkludert, for tidlig å snakke om om ytterligere sanksjoner mot Riise, som er stortingsrepresentant, sier han.

Aarset sier noen varsler allerede er håndtert, med full kontradiksjon, og med en tydelig sanksjon, uten at han vil si hva slags represalier hver enkelt kan ha fått.

Flere fornøyde varslere

Aftenposten har snakket med flere varslere som skryter av Høyres håndtering, og som uttrykker stor tillit til personene i Høyre som har tatt imot varslet.

– Jeg er blitt møtt med åpenhet og respekt. Jeg ønsket i utgangspunktet å være anonym, men snudde etter å ha lyttet til Høyres argumenter, sier en kvinne.

En annen beskriver seg som en «nølende» varsler, fordi hun fryktet at Aarset & co sto for nær, var for gode venner, med den det ble varslet mot - og at sanksjonen ville bli deretter.

– Da jeg vaklet og vurderte å trekke varslet, så forsøkte de intenst å stoppe meg. De ville virkelig at dette skulle få en konsekvens for den det ble varslet på. Da ble jeg overbevist om at de mente alvor.

John-Ragnar Aarset sier han håper de har klart å trå varsomt og å være kloke i møtet med varslerne.

Høyrepolitiker Tina Bru: – Mange føler en kollektiv skyld

Fikk kritikk for anonymitet

Høyre fikk massiv kritikk for å love varslerne anonomyitet, blant annet av advokater. Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, kalte håndteringen for «hjemmesnekret».

Det avviser Aarset at den er.

– Det er lenge vært del av det etiske regelverket i Høyre at man kan varsle anonymt. Uten at vi hadde lovet varslerne full anonymitet, hadde vi trolig ikke fått inn halvparten av varslene vi nå har fått. Det er jeg ganske sikker på, sier Aarset i dag.

Aarsets strategi har altså vært å få «alt på bordet». Samtidig har de appellert, «men ikke presset», det fåtallet av varslere som ønsket full anonymitet om å vurdere å varsle under fullt navn.

– Vi har argumentert for at både vi, og varsleren, i utgangspunktet ønsker at varslet skal få en konsekvens, at den det varsles mot eventuelt må stoppes, slik at ikke flere utsettes for seksuell trakassering, sier Aarset.

I hele prosessen har de hatt advokatfirmaet Wiersholm med seg som rådgiver. Samtidig har andre advokater blitt benyttet for å støtte varslerne.

Tøffere enn vi trodde

Aarset innrømmer at det har vært noen tøffe dager på jobb siden saken sprakk, og Høyre overtok mediehåndteringen og varsleransvaret.

– Vi forsto hverken omfanget av antall varsler eller hvor vondt det ville være å høre historiene vi har blitt fortalt, sier Aarset.