Navarsete: Jeg er innstilt på å gå av

Det har stormet rundt ledelsen i Senterpartiet de siste dagene. Lørdag sier leder Liv signe Navarsete at hun er innstilt på å gå av.
  • Solveig Ruud
  • Jeg tror det er partiets beste, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete, som mener partiet bør velge ny ledelse på et ekstraordinært møte i april.

— Jeg er innstilt på å gi stafettpinnen videre.

Denne overraskende beskjeden fikk utsendingene på Buskerud Sps Kongsberg-konferanse av partileder Liv Signe Navarsete i dag.

— Mange er slitne av at oppmerksomheten bare er rettet mot personstrid, indre uro og støy. Det er partilederen også. Jeg mener jeg nå best tar ansvar ved å råde partiet til å kalle inn til ekstraordinært landsmøte, sa hun.

Aftenposten får opplyst at dette møtet vil bli avholdt i april.

- Jeg mener hele arbeidsutvalget bør stille sine plasser til disposisjon. Det innebærer ikke at alle skal gå. Det er opp til partiet, sier hun.

Hun fortalte at hun mener sentralstyret bør møtes i Oslo førstkommende tirsdag for å vedta at partiet skal innkalle til et slikt ekstraordinære møte.

Også Borten Moe bør ut

— Det er veldig trist at hun går, men ikke uventet, sier Sps stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Hordaland.

— Vi har ikke behandlet henne pent. Det er ikke vakkert dette her, sier hun.

Ola Borten Moe sier selv at han ikke er noen lederkandidat.

Sps stortingsrepresentant i Buskerud, Per Olaf Lundteigen sier til Aftenposten at Ola Borten Moe også bør gå av.— Det er helt åpenbart.

Navarsete selv vil ikke kommentere om nestleder Borten Moe også bør forlate sitt verv.

— Det har jeg ingen kommentar til. Det er det ikke jeg som bestemmer. Partiet bestemmer det, sier hun.

Borten Moe: - Jeg er ikke lederkandidat

Lederen i Finnmark Senterparti Tore-Jan Gjerpe sa til Aftenposten i går at et argumentet for å ha et ekstraordinært landsmøte i vår er at man da kan bytte ut Ola Borten Moe som nestleder.

- Kanskje vi får en dyktigere partileder hvis hun slipper å ha med seg Ola Borten Moe. Det har vært veldig vanskelig for Liv Signe Navarsete å være leder med ham som nestleder, sa Gjerpe.

Fylkesleder Ola Smeplass i Nordland mener også det vil være naturlig at Borten Moe går av som nestleder.

— Jeg sier ikke at han bør trekke seg, men det ville vært litt rart hvis han blir sittende. Men jeg er åpen for det også. Man snakker om at man vil starte med blanke ark, og stiller spørsmål ved om det er blanke ark med Borten Moe, sier han til Aftenposten.

Ola Borten Moe mener at den andre nestlederen i partiet, Trygve Slagsvold Vedum, bør overta som partileder.

- Lederspørsmålet er langt på vei avgjort, det må bli Trygve, sier Ola Borten Moe til VG.

Borten Moe sier at han ikke er kandidat til å overta som leder av Senterpartiet, men at han vil fortsette som nestleder.

Krevende tid

Navarsete sier hun uansett hadde bestemt seg for ikke å ta gjenvalg på Sps planlagte landsmøte i Haugesund våren 2015.

— Dette er noe jeg har tenkt på over tid, sier hun og opplyser at konklusjoen hennes er et resultat av en samlet vurdering.

Ola Borten Moe og flere andre Sp-politikere peker på Trygve Slagsvold Vedum som ny leder for partiet.

Hun innrømmet at den siste tiden har vært veldig krevende, og sier at hun har kommet frem til konklusjonen om å trekke seg fordi hun tror det er det eneste som kan skape ro i partiet.— Det er viktig for partiet å få ro. Det er alt for mye skurr i partiet.

Navarsete understreket at hennes utspill i dag «ikke er noen impulshandling», men en nøye gjennomtenkt beslutning.

Uønsket resultat

Navarsetes besluting om ekstraordinært landsmøte er i strid med ønsket til mange fylkesledere og til både nestleder Ola Borten Moe og Per Olaf Lundteign.

De to nestlederne har de siste dagene bedt folk i partiet roe seg ned og advart mot å fremskynde prosessene. Men Navarsete sier hun følger seg trygg på sin beslutning.

— Som leder har jeg et ansvar for å gi det rådet jeg mener er rett, sier hun.

Selv om hun innrømmer at det har vært krevende tider, sier hun at hun er en fighter og antyer at hun hadde krefter til å stå på videre.

— Men som leder har man et ansvar for å tenke lenger enn rundt egen person. Jeg tror dette er til partiets beste.

Les også:

Les også

Navarsete mener Frp står bak bråket om E16

Flere fylkesledere Aftenposten har snakket med, mener det er riktig å Navarsete å av.

-Jeg føler det var en riktig beslutning. Hun satte partiet foran seg selv. Det var en voksen beslutning, tøft gjort og den eneste utveien slik det utviklet seg nå, sier fylkesleder i Rogaland Bjarne Undheim.

Rødgrønn allianse i 2017

Navarsete ble møtte med støtteapplaus da hun ankom konferansen lørdag formiddag. I Buskerud har Navarsete tydelig mer støtte enn nestleder Borten Moe.

Navarsete holdt et langt foredrag som på et vist blir et avskjedsforeldrag.

Hun understreket at Sp vil bruke grunnlovsjubileet til å markere motstanden mot EU-medlemskap.

— Jubileumsåret er et godt år for å si nei til å overføre mer suverenitet til EU, sa hun.

Hun påpekte også at «Sp ikke kan verne seg til mer mat» og at partiet skal være et jordnært grønt parti.

— Men vi må gjenvinne tilliten til Sp som et grønt parti, sa hun.

Hun mente også at Sps avstand til Høyre er større nå enn på 90-tallet, og slo fast at hun ikke ser for seg noe annet regjerigsalternativ for Sp ved neste korsvei enn det rødgrønne.

- Jeg er helt sikker på at den alliansen vil være like opplagt i 2017 som i 2005, sa hun.

Les også:

Les også

Navarsetes mann inhabil i veisaken

— Hakker til høna er død

En av veteranene på Kongsberg-konferansen, Dag Fossen, er svært irritert over den debattkulturen som nå hersker i Senterpartiet. Han er overrasket over alt folk i sentrale posisjoner i fylker og på Stortinget har latt seg sitere på de siste ukene. Før Navarsete kunngjorde sin egen avgang, kom man med følgende karakteristikk av det han mener skjer i partiet:

— Når høna mister en fjær, hakker de helt til høna er død.

Han mener den gjengse Sp-politiker er sllik han karakteriserer seg selv: idealist, stabeis og motstrøms. Nå mener han at folk i partiet må sette seg ned og slipe ned argumentene sine og så stå sammen om det man kommer frem til.

— Nå er det bare rør og tull, sier han.