Regionreformen reddet: KrF og regjeringspartiene enige om oppgavene

KrF og regjeringspartiene er enige om hvilke oppgaver de nye regionene skal få overført fra staten. Dermed kan håpet være ute for Finnmark og motstanderne av Viken-regionen.

KrF, her ved partileder Knut Arild Hareide (t.h.), er blitt enig med regjeringspartiene om hvilke oppgaver de nye regionene skal få. Regionreformen vil dermed ikke bli opphevet. Heller ikke sammenslåingen av Finnmark og Troms, samt den nye Viken-regionen, vil oppløses.

Avtalen ble lagt frem mandag ettermiddag, på en pressekonferanse på Stortinget.

– Vi i KrF er veldig glade for at det er enighet om en betydelig oppgaveoverføring og at strukturen som det gamle og det nåværende Stortinget har vedtatt, nå står fast, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er bare starten. KrF vil fortsette å overføre nye oppgaver til fylkene og nærmere folk, sier Ropstad.

Han fastholder også at det nå er flertall for tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms.

Finnmark har kjempet for å oppheve sammenslåingen med Troms. Fylket har satt sin lit til at KrF ville snu. Det vil ikke skje, ifølge Ropstad.

I Viken-fylkene Akershus, Østfold og Buskerud har Frp og Arbeiderpartiet tatt til orde for at også Viken-sammenslåingen må reverseres – hvis Finnmark fikk viljen sin.

– Jeg er glad og fornøyd med at vi får avklart en situasjon mange har følt som ganske usikker, sa kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Hun minner om at fylkene skal være slått sammen 1. januar 2020 og at det dermed bare er tiden og veien igjen for fylkene.

Nordområde-ansvar til Finnmark og Troms

Sammenslåingen av Finnmark og Troms sukres med at det nye gigantfylket skal få betydelig større ansvar og en mer sentral rolle i utforming og gjennomføring norsk nordområdepolitikk. En forutsetning for en slik overføring av ansvar er at Finnmark og Troms slår seg sammen.

De fire partiene bak kommunereformen oppfordrer i avtalen også om at det tas «vesentlig mer» hensyn til Finnmark og Vadsø i fordeling av arbeidsplasser i det nye sammenslåtte Troms og Finnmark.

Kommunalminister Monica Mæland (H) sender oppgavemeldingen over til Stortinget 19. oktober. Den vil inneholde avtalen som ble presentert mandag. De fire partiene kan gjøre endringer i avtalen under stortingsbehandlingen av saken bare dersom alle fire partier er enige om det.

Det var KrF og Venstre som fikk Høyre og Frp med på en regionreform i forrige periode. KrF støttet Regjeringens kommunereform mot at Regjeringen samtidig gikk med på en regionreform, med overføring av makt og myndighet fra staten til et regionalt folkevalgt nivå.