Innskjerper kravet om skatt på tips

Tips til ansatte må fra neste år innrapporteres til skattemyndighetene på lik linje med ordinær lønn, foreslår regjeringen i statsbudsjettet.

I dag må ikke tips innrapporteres på linje med annen lønn. Det vil Regjeringen endre.

Innrapporteringen vil også innebære at det må betales arbeidsgiveravgift av lønn i form av tips.

– Regjeringen mener arbeidstakerne bør få samme rettigheter til sykepenger og pensjon fra folketrygden uavhengig av om de får betalt i form av tips eller ordinær lønn. Derfor foreslår vi å endre skattereglene for tips, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringen viser i sitt forslag til at tips er skattepliktig inntekt, men at arbeidsgiver ikke er pliktet til å innrapportere tips og at den derfor ikke har vært skattlagt i praksis.

Jensen mener at endrede skatteregler for tips vil styrke arbeidstakernes rettigheter. Samtidig vil det føre til likebehandling av lønn mellom ulike bransjer.

Skattedirektoratet foreslo tidligere i år at arbeidsgivere fra 2019 må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift på alle tips som mottas av ansatte.

NHO Reiseliv frykter at konsekvensen av forslaget kan bli tipsforbud i deler av bransjen.

– Resultatet blir mindre penger til de ansatte og mye mer avgifter og byråkrati for bedriftene, sier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.