Politikk

Dette er de viktigste endringene i budsjettavtalen - og her skal de ta pengene fra

Klimaavtrykket på årets statsbudsjett er blitt tydeligere. KrF har fått mer til barnefamiliene. Det er flere nye skatter og avgifter som skal sørge for inndekningen i budsjettet.

 • Veslemøy Hedvig Østrem
  Veslemøy Hedvig Østrem

Vel 7 milliarder kroner flyttes i det nye budsjettet.

 • Tiltak som styrker utdanning, omstilling og arbeidsliv styrkes med 1,3 milliarder kroner.
 • Tiltak innen «Familie, trygghet og velferd» styrkes med 1,7 milliarder kroner.
 • Klima- og miljøsatsinger får 2,6 milliarder ekstra.
 • Innenfor budsjettet for internasjonal bistand omdisponeres 700 millioner kroner.
 • Vel 600 millioner går til å styrke distriktene på ulike måter.
 • Forsvarets langtidsplan styrkes med 300 millioner kroner.

Klimaendringer:

 • Det opprettes et Co2-fond for å styrke næringslivets arbeid med å redusere utslipp.
 • Miljøvennlige biler skal bli billigere.
 • Det skal innføres en flat Co2-avgift.
 • Det vil bli stilt krav om 20 prosent innblanding av biodrivstoff.
 • Norge skal også utvilke en forbedret klimalov etter modell fra Storbritannia.
 • Alle de store havnene i Norge skal ha landstrøm for cruiseskip.
 • Det vil bli satset mer på karbonfangst- og lagring (CCS).
 • Du får mer vrakpant for fossile biler dersom du erstatter den med en miljøbil.
 • Forbud mot nydyrkning av myr.

Slik styrkes barn, familie og skole

Både Venstre og KrF har fått gjennomslag for flere endringer i arbeidet for barn, utdanning og studiestøtte.

 • En halv milliard kroner bevilges til innsats mot vold mot barn.
 • Statsbudsjettet inneholder 500 nye studieplasser innen IKT og 300 nye studentboliger.
 • Etterforskningen av vold mot barn styrkes med 50 mill. kroner.
 • 15 mill. kroner øremerkes til medisinske undersøkelser av volds- og overgrepsutsatte på barnehusene.
 • Det settes av 25 mill. kroner mer til Kriposseksjon for seksuallovbrudd, internettrelaterte overgrep mot barn og unge.
 • Skolehelsetjenesten vil bli styrket med 150 millioner kroner.
 • Barnehagene styrkes, for å få på plass flere ansatte, det er en økning på over 400 mill. kroner.
 • Det blir økt lærertetthet fra 1.-4. trinn fra 1. januar 2017. Dette er en økning på 460 mill. kroner.
 • Kampen mot barnefattigdom vil også bli styrket, både med friske midler og forsøksprosjekter med gratis barnehage/SFO i én eller flere kommuner.
 • Flere barnehagelærere, styrking av barnevernet og midler til å forsterke etterforskningen av vold mot barn er viktige tiltak som vil gi barn bedre oppvekstvilkår.
 • Engangsstønaden for foreldre som får barn uten å ha opptjent rett til foreldrepenger økes med 25 prosent til 61.120 kroner per måned.
 • Kontantstøtten økes til 7500 kroner per måned for alle ettåringer.

Her tas pengene fra

Den viktigste inndekningspotten kommer via økte utbytter og reduserte kostnader på ulike poster. Dette skal sørge for en inndekning på 6,4 milliarder kroner.

Det som kalles «grønt skift» består av nær 5,3 milliarder kroner i endringer.

1,5 milliarder kroner ekstra inn i skatt- og avgiftsøkninger, 1,2 milliarder i skatt- og avgiftskutt, og 2,6 milliarder i såkalte grønne utgiftsøkninger.

Dette er noen av dem som vil måtte betale:

 • Innvandring, integrerings- og asylkostnadene blir ikke så store som budsjettert med, og dette innebærer at 1,5 milliard kroner kan brukes på andre formål.
 • Flere får kuttet i sine driftsbudsjetter, blant annet Fiskeridirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.
 • Det vil bli tatt ut mer utbytte fra flere av de statseide selskapene, blant annet vil det bli tatt ut mer utbytte fra Mesta, Siva, Argentum og Avinors utbytter.
 • Flere samferdselsprosjekter utsettes eller kostnadsskjerpes.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Statsbudsjettet