Politikk

Riksrevisjonen skal granske Stortingets kostnadssprekk. Stortingspresidenten skylder på entreprenøren.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) er glad for at byggesprekken på Stortinget skal granskes av Riksrevisjonen. Men han er uenig i hovedkritikken fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Stortinget melder at kostnaden for å bygge en ny tunnel og postanlegg til Stortinget sprekker. På et år er nå prisen økt med 350 millioner kroner. Totalt er prosjektet nå beregnet til 1,8 milliarder kroner. Foto: Olav Olsen

  • NTB

– Vi vil ikke ta endelig stilling til årsakene til disse voldsomme overskridelsene før Riksrevisjonen har tatt tak i saken. Men det er ingen tvil om hvor ansvaret ligger i denne saken, nemlig hos byggherren, altså Stortingets presidentskap og administrasjon, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til NTB.

Sprekk etter sprekk

Rehabiliteringen av Stortingets kontorbygg i Prinsens gate 26 og bygging av ny innkjørsel til stortingsgarasjen har gått på sprekk etter sprekk. Nå er kostnadsanslaget på 1,8 milliarder kroner.

Dette er 350 millioner kroner mer enn hva som ble varslet i statsbudsjettet for 2016, 660 millioner over det som ble varslet i budsjettet for 2015 og 1,1 milliarder kroner mer enn forventet kostnad i beslutningsgrunnlaget fra mai 2013.

Tirsdag avga kontroll- og konstitusjonskomiteen en innstilling om saken. Det er her Stortingets presidentskap kritiseres.

Thomessen enig i at Riksrevisjonen kobles inn

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) er glad for at byggesprekken skal granskes av Riksrevisjonen. Men hovedkritikken fra kontrollkomiteen, deler han ikke.

– Dette er en stor og alvorlig sak som ikke utelukkende bør behandles av Stortinget selv, sier Thommessen til NTB.

Presidentskapet mener entreprenøren Multiconsult er å klandre for at prosjektet er blitt så mye dyrere enn forutsatt og har saksøkt selskapet.

Kontrollkomiteen: Kritikkverdig av presidentskapet

I budsjettinnstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen stemples det som «kritikkverdig» at presidentskapet først få dager før 2017-budsjettet kom, opplyste komiteen om den seneste overskridelsen på 350 millioner kroner.

– Budsjettoverskridelsene er svært beklagelige og det er byggherren selv som har ansvaret, står det i innstillingen. Byggherre i saken er Stortingets presidentskap.

Thommesen: Har orientert de parlamentariske lederne

Men Thommesen opplyser at Stortings presidentskap har forholdt seg til de parlamentariske lederne og holdt dem løpende orientert om utviklingen.

– Det hadde ikke vært naturlig for oss å holde komiteen orientert underveis, sier han.

  • – Vi trodde arbeidet var i de beste hender, uttalte stortingspresident Olemic Thommesen i oktober da den siste budsjettsprekken ble kjent.

Ber om særskilt undersøkelse

Riksrevisjonen foretar en gjennomgang av saken, men uavhengig av dette går en enstemmig komité inn for at Riksrevisjonen setter i gang en særlig undersøkelse av saken i sin fulle bredde.

Hvor vidt saken vil kunne få konsekvenser for stortingspresident Olemic Thommessen (H) eller presidentskapets øvrige medlemmer, ville ingen tirsdag si noe om.

– Det er ikke noe vi berører i denne innstillingen. Vi forstår presidentskapets intensjon om at det blant annet av sikkerhetsgrunner var nødvendig å gjøre disse byggearbeidene, men beklager de voldsomme overskridelsene, sier Kolberg.

Lundteigen: Uforståelig

Når Riksrevisjonen har sluttført sin gransking, kan spørsmålet om presidentskapet på noen måte skal stå til ansvar, bli reist på nytt. Rapporten ventes å komme i løpet av neste halvår.

– Jeg oppfatter ikke dette som en mistillit til presidentskapet, men kritikken må plasseres der den hører hjemme, sier Kolberg.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen har vært en av de argeste kritikerne av byggesaken. Han mener det er uforståelig at Stortinget valgte seg selv som byggherre fremfor å bruke Statsbygg.

– Det er avgjørende viktig å få frem hvorfor det er gjort så slett arbeid som har ført til så store kostnadsoverskridelser, sier Lundteigen.

Var det nødvendig?

Høyres Michael Tetzschner sier Riksrevisjonen må forsikre seg om at samme fremgangsmåte er fulgt som Stortinget selv forventer av underliggende etater i tilsvarende saker.

– Det alvorlige er at man står overfor en utgift på 1,8 milliarder og hvor det stilles spørsmålstegn ved om dette i det hele tatt var nødvendig, sier han.

Les mer om

  1. Riksrevisjonen
  2. Stortinget
  3. Politikk