Kontrollkomiteens saksordfører: Huitfeldts varsellamper burde blinket lenge før

– Det undrer meg at Anniken Huitfeldt først 6. august tar opp aksjehandelen med ektemannen. Det sier Venstres Grunde Almeland. Han er saksordfører for Stortingets gjennomgang av habilitetssakene.

Venstres Grunde Almeland mener utenriksminister Anniken Huitfeldt burde reagert tidligere på ektemannens aksjehandel.

Kortversjonen

Onsdag ble det kjent at utenriksministerens ektemann har gjennomført rundt 100 aksjetransaksjoner i ca. 40 selskaper siden Huitfeldt ble utenriksminister.

Blant selskapene er Kongsberg Gruppen, flyselskapet Norwegian og flere lakseselskaper.

Huitfeldt fremholder at hun ikke var klar over ektemannens aksjehandler og at hun uansett ikke har gitt ham ulovlig innsideinformasjonulovlig innsideinformasjonInnsidehandel er kjøp og salg av børsnoterte aksjer basert på fortrolige opplysninger om selskapet, som kan få vesentlig betydning for kursen.Innsidehandel er forbudt. Kilde: SNL – hverken direkte eller uforvarende.

Grunde Almeland (V) er kontrollkomiteenskontrollkomiteensKontroll- og konstitusjonskomiteen er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ. Komiteens arbeidsområder er er blant annet kontroll med at regjeringen og forvaltningen gjennomfører de vedtak som fattes i Stortinget. Komiteen kan foreta egne undersøkelser i forvaltningen for å kontrollere om regjeringens politikk er i overensstemmelse med Stortingets vedtak og intensjoner. Kilde: Stortinget.no saksordfører for habilitetssakene. Han sier at «fortsatt gjenstår mange spørsmål» til Huitfeldt. Han reagerer særlig på at det går vel to uker fra statsråd Ola Borten Moes avgang 21. juli – på grunn regelstridig aksjehandel – før Huitfeldt spør ektemannen om hans aksjevirksomhet.

– Hun spør først lenge etter at statsrådene Tonje Brenna og Ola Borten Moes saker kom opp. Refleksen i regjeringen etter den første avsløringen burde vært at nå tar vi en skikkelig gjennomgang. Hvis det er flere saker skal vi rydde opp.

– Dette dreier seg jo om tilliten til sakene som behandles i regjeringen. Når varselslampene heller ikke blinker når det kommer opp habilitetssaker som også omhandler aksjehandel, så stiller jeg meg undrende til det, sier Almeland.

Les også

Test din habilitet som statsråd!

Flere habilitetssaker i sommer

Venstres kritikk mot Huitfeldt forsterkes av at statsminister Jonas Gahr Støre 23. juni ba alle departement lete etter habilitetsfeil.

Det kom i kjølvannet av de to første av sommerens habilitetsskandaler:

– Ikke oppfylt plikten

Støres stabssjef Kristine Nordenson Kallset skrev da til Aftenposten:

– I lys av det som er kommet frem denne uken, har vi bedt departementene om at de gjør en grundig gjennomgang av saker der habilitet kan være tema. De må forsikre seg om at det ikke er saker hvor det har skjedd feil, skrev hun.

Huitfeldt sa onsdag at hun «også før jeg ble statsråd vært kjent med at mannen min eide noen aksjer».

– Da det denne sommeren har vært flere saker som handler om habilitet for statsråder, spurte jeg mannen min 6. august om hans kjøp og salg av aksjer. Under samtalen får jeg vite at han har kjøpt og solgt aksjer i et langt større omfang og verdi enn det jeg hadde trodd, sa hun.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er den fjerde statsråden som i sommer har vært i habilitetsbråk.

Ap: Første sak om ektefeller

Onsdag sa Støre at han nå skjerper reglene for kjøp og salg av aksjer for politikere i regjeringsapparatet. En statsråd skal nå ha en plikt til å skaffe seg oversikt over hvilke aksjer nære familiemedlemmer har.

– Hvis politikerne har aksjer når de tiltrer, kan de velge mellom å selge dem, «fryse» eierskapet eller få noen andre til å forvalte aksjene, sa Støre.

Kontrollkomiteen vedtok i slutten av juli å åpne en kontrollsak om de fire tilfellene av habilitetsbrudd i Støre-regjeringen de siste månedene.

Aps Frode Jacobsen, medlem i kontrollkomiteen, sier at det er bra at utenriksministeren på eget initiativ legger frem informasjonen.

– Dette er første sak der spørsmålet er om i hvilken grad en statsråd har plikt til å skaffe seg opplysninger om sin ektefelle eller samboers eierinteresser. Det er jo en ny problemstilling i habilitetsdiskusjonene som det er naturlig at vi går nærmere inn i, sier Jacobsen.

– Alvorlig sak

Kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) sier at de må gå gjennom Huitfeldts habilitetsbrudd. Deretter vil komiteen «konkludere om alvorlighetsgraden og konsekvenser».

Hva konsekvensen kan bli vil han ikke spekulere i nå.

Høyres Peter Frølich leder kontrollkomiteen på Stortinget.

– Det gjenstår å se. Hun har selv brukt ordet «alvorlig». Det er lett å si seg enig i. Saken er er nok et tegn på et system som ikke fungerer og regler som ikke følge, sier Frølich.

Økokrims sjef Pål Lønseth har erklært seg inhabil. Han var statssekretær i i Justisdepartementet i 2009–2013 og samarbeidet med Huitfeldt i flere saker.

Frps medlem Carl I. Hagen reagerer mot at Økokrim så raskt sier at de ikke vil etterforske Huitfeldt-saken.

– Den er veldig lik Borten Moe-saken. Huitfeldt burde fått samme behandling som Borten Moe. Nå reises mistanke om at sjefen i Økokrim, tidligere Ap-statssekretær, beskytter sine egne.

– Han har meldt seg inhabil?

– Mistanken vil alltid være der. Derfor er det fornuftig at de setter i gang etterforskning, sier Hagen.

Sps medlem i komiteen, Nils T. Bjørke, forventer at Økokrim har gjort en grundig vurdering og at de håndterer sakene likt.

Komiteen har åpnet sak og varslet at flere statsråder og tidligere statsminister Erna Solberg vil bli innkalt til høring. Kontrollkomiteen skal på studietur til Colombia i september. Høringen om de fire statsrådene og Solberg-regjeringen holdes derfor først i november.