Leder i Sps ordførernettverk: Skulle ønske vi hadde hatt energiministeren

– At Sp ikke fikk energiministeren var vel det jeg reagerte mest på da regjeringskabalen ble lagt. Det sier Sp-ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold.

Saxe Frøshaug, leder i Sps ordførernettverk, krever nye tiltak før strømprisutvalget leverer sin rapport.

Fredag åpner Sps landsmøte i Trondheim. Stikkordene for debatten blir strømpriser, energi og nasjonal kontroll.

Sp-veteran Per Olaf Lundteigen fra Buskerud er knallhard i dommen over regjeringens strømpolitikk:

– Tilliten svikter under beina våre. Dagens politikk betyr tyske strømpriser i Norge. Situasjonen vil ikke gå over. Tvert imot. Den vil bli vanskeligere med det grønne skiftet i Tyskland.

– Vi har en statsminister som ønsker tyske strømpriser i Norge. Han har bare litt tungt for å si det klart, sier han.

Ved kommunevalget i 2019 fikk Sp 14,4 prosents oppslutning og 138 ordførere.

Situasjonen i dag er mindre lystig: På Norstats marsmåling for Aftenposten og NRK fikk partiet 9,1 prosents oppslutning. Og på grasrota er mange frustrert over at regjeringen ikke innfrir forventningene om «rikelig og rimelig kraft» til både husholdninger og næringsliv.

– Dette er storpolitikk, sier Per Olaf Lundteigen, som ikke tør spå om det blir strømoprør på Sp-landsmøtet.

Elefanten i rommet

Saxe Frøshaug leder Sps ordførernettverk, men uttaler seg på egne vegne om landsmøtet. Frøshaug er ikke i tvil om at strømprisene blir den viktigste saken.

– Det er den store elefanten i rommet: Hvordan vi skal håndtere de galopperende strømprisene. Det er ingen tvil om at strømkrisen har ødelagt for partiene som sitter i regjering. Jeg har forventninger til at vi får rettet oppmerksomheten mot dette på landsmøtet og at møtet klarer å stake ut en god vei videre, sier Frøshaug.

Rogaland Sps leder Vidar Nedrebø vil ha tiltak for å hindre at utenlandskablene ut fra region påvirker strømprisen i fylket. Erlend Haugen Herstad, leder i Sogn og Fjordane Sp, sier at krafteksporten er alt for stor.

– Vi vil ha begrensninger, sier han.

Saxe Frøshaug etterlyser «løsninger for fremtiden som sikrer oss som nasjon konkurransefortrinn med rimelig strøm».

– Dette er allerede meislet ut i Hurdalsplattformen, men vi har ikke fått på plass virkemidlene, hverken på kort eller lang sikt. Vi trenger langsiktige grep som sørger for tilgang på nok og rimelig kraft tilgriser som reflekterer kostnadene med å produsere det, sier Frøshaug.

Krever raske tiltak

Regjeringens svar har i tillegg til strømprispakkene vært oppnevnelse av to utvalg: Først Energikommisjonen som leverte sin innstilling i februar. Deretter strømprisutvalget som skal levere utredningen innen 15. oktober. Men det er ikke raskt nok for Frøshaug.

– Nei, innstillingen fra strømprisutvalget kommer for sent. Regjeringen må derfor jobbe aktivt på egen hånd. Det er viktig at det kommer på plass flere tiltak før valget, mener han.

Problemet for Sp er at Ap og Sp er uenige om viktige sider av energipolitikken. Sp var blant annet sterk motstander av utenlandskabler, Norges tilslutning til EUs energibyrå Acer og tredje energimarkedspakke.

Og Ap fikk statsrådspostene både i Olje- og energidepartementet og næringsdepartementet. Det gir Ap kontroll over regjeringens håndtering av strømpriskrisen uten å utfordre EU.

Saxe Frøshaug sier at «dette er ikke noen ønskesituasjon».

– At Sp ikke fikk energiministeren var vel det jeg reagerte mest på da regjeringskabalen ble lagt. Energipolitikken er et ekstremt viktig område for Sp. Var det noe jeg ville hatt annerledes, så var det at vi hadde statsråden i olje- og energidepartement, sier han.

– Vil Sp fortsette i regjeringen perioden ut?

– Det har jeg ikke lyst til å svare på nå, slutter Frøshaug.

Vil ha makspris på 70 øre

Buskerud Sp har foreslått overfor landsmøtet at staten skal foreta en nedskriving av strømprisen til 70 øre for alle brukere. I praksis vil det virke som en makspris på 70 øre.

Fylkespartiet har også foreslått at det ikke skal være netto strømeksport i en definert tidsperiode når fyllingsgraden i norske vannkraftmagasin nærmer seg mediannivå. Selv mener Lundteigen forslaget er «veldig beskjedent».

– Men selv dette forslaget er slaktet av politisk ledelse i Olje- og energidepartementet, sier Lundteigen. Han tror ikke at en Sp-statsråd i oljedepartementet ville endret mye.

– Det hadde vært en fordel. Men det er Støre og Vedum som styrer de store linjene.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad er enig i at energipolitikken blir viktig på landsmøtet.

– Regjeringen jobber aktivt med strømsituasjonen og har gjennomført betydelige tiltak, senest ved å gjøre strømstøtten bedre og mer varig. I dette arbeidet forholder vi oss til Hurdalsplattformen som sier at vi skal ha stabile, forutsigbare og konkurransedyktige priser, akkurat som Lundteigen etterlyser, sier hun.

Arnstad viser til at Lundteigens forslag er ett av de tiltakene som strømprisutvalget skal gjennomgå. Hun synes det er «unødvendig å komme med den type personkarakteristikker som Lundteigen gjør».

– Dette handler ikke om enkeltpersoners synspunkter. Vi står samlet i ønsket om å oppfylle målsettingene i Hurdalsplattformen om strømpolitikken, sier hun.