Bergstø langet ut mot økende forskjeller og skatteflyktninger

I sin første tale som partileder i SV langet Kirsti Bergstø ut mot høyresiden og tok til orde for en «exit-skatt» for dem som flytter formuene sine ut av Norge.

Sv-leder Kirsti Bergstø ble gjentatte ganger møtt av applaus sine egne på landsmøtet.

Bergstø sendte en klar melding om hvor hun står som SVs nye leder da hun søndag talte til partiets landsmøte på Gardermoen. Økt støtte til dem som rammes av sykdom, arbeidsledighet og fattigdom. Økte pensjoner, trygd og arbeidsledighetstrygd og en beskjed til Arbeiderpartiet om at den tradisjonelle arbeidslinjen må vike.

– Vi er alle enige om at arbeid og aktivitet er bra, men den såkalte arbeidslinjen er blitt ei fattigdomsfelle, sa Bergstø.

Hun refererte også til at høyere rente og sa at sosiale ytelser ble kraftig redusert under regjeringen til Erna Solberg.

Den nye SV-lederen kritiserte de rike som den siste tiden har flyttet sine formuer ut av Norge. Rikdom skapt i Norge, ved hjelp av norsk arbeidskraft og ressurser fra norsk natur, fremhevet partilederen og kalte det unorsk at alle skulle bidra til samfunnet unntatt de aller rikeste.

Ba Røkke ryke og reise

– Røkke ranet kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryk og reis for min del! sa Bergstø til rungende applaus fra sine egne.

– Derfor må vi få på plass en Exit-skatt, en utflytter-skatt. Vi må sørge for at samfunnskontrakten ikke revner, sa Bergstø videre.

Bergstø trakk frem partiets kjerneverdier om miljø og sosial fordeling. Hun roste og takket Fosen-aksjonistene for demonstrasjonene foran regjeringskontorene.

– Takk for at dere har tvunget storsamfunnet til å se at der noen kan se norsk, urørt natur, vil andre se samiske bruksområder, sa partilederen.

Åpner for nytt samarbeid med Ap og Sp

Det grønne skiftet skal skje med vindmøller til havs og CO₂-lagring, til gode for norske industriarbeidsplasser, mener SV. Bergstø fremholdt at klimaaktivistene og norske fagarbeidere har felles interesser i den grønne omstillingen.

Gjentatte ganger langet Bergstø ut mot høyresiden og viste til stigende oppslutning for Erna Solberg og Høyre. Partilederens egen konklusjon på Høyres popularitet var derimot ikke et økt ønske fra velgerne om mer høyrepolitikk, men et uttrykk for et savn av sosialdemokratisk styring fra den sittende regjeringen.

Den nye partilederen gjentok nok en gang invitasjonen til regjeringspartiene om fortsatt og utvidet samarbeid.

– Sjøl om jeg er stolt over at vi fra Stortinget, i opposisjon, driver frem viktige velferdsreformer, så skal Jonas og Trygve vite en ting: Min dør er alltid åpen, sa Bergstø.

Kontroll over strømmen

SVs landsmøte har i helgen hatt en debatt om strøm, som også er knyttet opp om at Norge er underlagt EUs regler. Det er foreslått flere tiltak for å endre dagens strømmarkedet i Norge.

– Den verdifulle kraften vår kan ikke behandles som en hvilken som helst vare på et marked. Vi må ta politisk kontroll over kraften!, sa Bergstø.

Hun fremholdt at støtte til Ukraina, også med våpen, internasjonal solidaritet og bistand til den globale klimaforandringene er alle viktige områder for SV.