Kristelig Manneparti og Mannegruppa Venstre

Andelen kvinnelige Venstre-representanter på Stortinget er halvert. Nå er Trine Skei Grande den eneste. – Ikke bra nok, slår lederen av Venstrekvinnelaget fast.

16 representanter. Tre kvinner. Venstre og KrF kommer dårligst ut hvis en ser på kjønnsbalansen i stortingsgruppene.

Iselin Nybø var Venstres førstekandidat i Rogaland. Men da stemmene var talt opp, manglet det 2415 stemmer for å få et mandat. Dermed ble ikke Nybø gjenvalgt.

Etter å ha vippet over og under sperregrensen, kom Venstre til slutt over og fikk åtte representanter på Stortinget. Men med Nybø ute, er kvinnenandelen i Venstre halvert.

Partileder Trine Skei Grande er den eneste kvinnelige stortingsrepresentanten for Venstre.

I KrF er dobbelt så mange kvinner representert som i Venstre. Det er Torild Roland Bransdal fra Vest-Agder og Olaug Bollestad fra Rogaland.

KrF mistet ett mandat fra forrige stortingsvalg, og går fra tre til to kvinner.

Det er ikke nødvendigvis partienes feil. Før hvert valg bestemmer partiene hvem som skal stå på listene i de ulike fylkene. Personen som står øverst på listen har størst sjanse for å komme inn på Stortinget.

I noen partier er det regler som sørger for at rekkefølgen er annenhver kvinne og mann. Men til syvende og sist er det velgerne som avgjør.

Venstre: – Det er ikke bra nok

Naomi Ichihara Røkkum leder Norges Venstrekvinnelag. Hun slår fast med en gang:

– Det er ikke bra nok slik det er.

Men fordi partiet i stor grad er avhengig av utjevningsmandater for å få inn førstekandidaten, holder det ikke å plassere kvinnene på andre plass når fylkeslistene lages, mener hun.

– Det som må til, er et systematisk arbeid for å sikre kvinner førsteplassen rundt om i landet. Det tok jeg opp på landsmøtet i april. Heldigvis har vi mange dyktige kvinner å ta av, men det er det systematiske arbeidet vi må få på plass, sier Røkkum.

– Vi har tross alt en stolt kvinnehistorie. Eva Kolstad var den første kvinnelige partilederen og verdens første likestillingsombud. Med en slik historie skulle det bare mangle at Venstre hadde en bedre fordeling i stortingsgruppen. Vi i kvinnelaget vil gjøre vår del, men hele partiet må ta likestillingsarbeidet på alvor.

KrF: – For dårlig

Heller ikke Ann Kathrine Skjørshammer, leder av KrFs kvinnegruppe, er fornøyd med fordelingen.

– Jeg synes den er for dårlig. I KrF har vi et mål om 50 prosent kvinner og menn, sier hun.

Med det sagt trekker hun også frem valgresultatet som en medvirkende årsak. Partiet hadde kvinner på topp i Finnmark, Nordland, Oppland, Østfold og Nord-Trøndelag, som ikke kom inn på Stortinget.

– Det vi gjør, er at vi pleier å nominere annenhver kvinne og mann. Og da sier det seg selv at hvis menn kommer øverst på listen med dette valgresultatet, er det stort sett menn som blir valgt inn.

– Henriette Holden, førstekandidat i Østfold, tapte mandatet med 145 stemmer. Det hadde hjulpet på fordelingen hvis hun kom inn. Du kan si at denne gangen ble det litt tilfeldig, men vi har stor oppmerksomhet på det.

Senterpartiet har flere kvinner enn menn

Senterpartiet, som ble valgets vinner med en fremgang på 4,8 prosentpoeng nasjonalt, er det eneste partiet på Stortinget med flere kvinner enn menn.

Leder i Senterkvinnene, Beate Marie Dahl Eide, er naturlig nok fornøyd.

– Det hører med at Senterpartiet er det eneste partiet som hadde et flertall av kvinner på topp til stortingsvalget, sier Eide.

Beate Marie Dahl Eide er leder for Senterkvinnene.

Hun sier Senterkvinnene har vært svært aktive, og at dette er resultatet av et bevisst arbeid over lengre tid.

– Over tid har vi hatt mange profilerte kvinnelige politikere, vi har brukt tid på å bygge et nettverk rundt kvinnelige politikere i partiet og vi har en politikk som appellerer til kvinner.

Arbeiderpartiet er nest best med 24 kvinner og 25 menn. De lå lenge an til å få det siste utjevningsmandatet i Oslo. Fremskrittspartiet har 20 menn og syv kvinner og dermed en kvinneandel på drøyt 26 prosent.

For ordens skyld: I år er det satt ny rekord i antall kvinner på Stortinget, med 69 kvinnelige representanter.