Støre: Færre forlik med Høyre og Frp fremover

– Vi kommer til å være mer tilbakeholdne med å inngå forlik i neste periode. Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre, som mener regjeringspartiene Høyre og Frp ikke har fulgt opp forlikene godt nok.

Jonas Gahr Støre takket sine støttespillere gjennom valgkampen og ba dem alle se fremover på oppgaven som opposisjonsparti.

I talen til landsstyret tirsdag stilte Støre flere kritiske spørsmål til partiets saker og gjennomføring av valgkampen:

  • Har Arbeiderpartiet vært for kompromissvennlig i Stortinget?
  • Håndterte vi rollen som kritikere av Regjeringens økonomiske politikk riktig da pilene begynte å peke i riktig retning?
  • Fikk vi godt nok frem hvorfor det er nødvendig å øke fellesskapets inntekter?

Etterpå utdypet han overfor Aftenposten hvorfor Ap skal bli «tøffere» i opposisjon.

– Ap skal være konstruktiv og kritisk i opposisjon. Men vi må stille spørsmål ved om balansen er riktig. Det er også et spørsmål om i hvilken grad våre partnere, regjeringspartiene, har fulgt opp, sier han.

Det er i første rekke asylforliket, forsvarsforliket og politireformen Støre har i tankene. Årsaken er signaler om at Ap og Høyre er enige i mange viktige saker, og at velgerne har problemer med å skjelne dem fra hverandre.

Listhaug undergraver forlik

Når det gjelder asylforliket, mener Ap at innvandringsminister Sylvi Listhaug aldri har tatt forlikets ånd på alvor, men i stedet brukt enhver anledning til å skape støy og konflikt rundt alle spørsmål knyttet til flyktninger, innvandring og integrering.

Politireformen ble aldri den «nærreformen» Ap ønsket, og forsvarsforliket førte til velgerflukt ikke bare på Andøya og i Nord-Norge, men også på Vest- og Østlandet.

Skyggen fra Andøya

– Nedleggelsen av flystasjonen på Andøya har gått som en farsott langs hele kysten. Jeg møter motstand mot den også blant våre medlemmer på Kjeller i Akershus, sier Fellesforbundets leder Jørn-Henning Eggum.

Aps nestleder Trond Giske sier at Støre har stilt et godt spørsmål.

– Aps rolle er å være ansvarlig. Forlik er å gi og ta. Men det er alltid et spørsmål om hvordan de blir fulgt opp. Fikk vi ansvar for ting som vi ikke forutså da forliket ble inngått, spør Giske.

– Vi skulle være en kritisk og konstruktiv opposisjon – var vi for konstruktive, spurte Støre landsstyret.

Eggum er ikke i tvil om at Ap har vært for medgjørlig med Solberg-regjeringen.

– Vi trenger ikke overoppfylle det å være ansvarlig, sier han lakonisk.

– Jeg er også skuffet

Møtet åpnet med en video som åpenbart var laget i tro på at partiet skulle feire en valgseier. Applausen som møtte lederen, var først litt nølende. Så reiste salen seg i applaus.

Ap-lederen sa at han delte den kollektive skuffelsen, og han lovet at partiets evaluering av katastrofevalget skal være åpen og ærlig.

Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon, sa Jonas Gahr Støre i Folkets Hus tirsdag.

Indirekte ba Støre også partifellene vurdere hans forvaltning av egen økonomi med spørsmålet om «ledelsen i partiet levde opp til forventningene».

– Det er en invitasjon til å vurdere hele min person og mitt virke som politiker, sier Støre.

Bommet med skattepolitikken?

Løftet om å øke skattene med 15 milliarder kroner – for folk med over 600.000 kroner i inntekt – ble også i mange lavtlønnedes ører tolket som et signal om skatteøkning. Feiltolkningen kan ha kostet partiet mange stemmer i tradisjonelle industri- og serviceyrker.

– Vi hadde tabeller som viste at de ville fått en bedre deal med vårt opplegg. Det er en av erfaringene vi må evaluere, sier Støre.

Sviktet av arbeidere?

Fellesforbundets leder sier at 52 prosent av deres medlemmer svarte at de ville stemme Ap i mai. Men så skjedde det noe i løpet av sommeren.

– Vi har grunn til å tro at mange ikke gjorde det, sier Eggum, som avventer forklaringen inntil LOs medlemsundersøkelse foreligger i begynnelsen av oktober.

Giske sier at skatteøkninger alltid er krevende, og at det er lett «å skape bekymring også hos dem som ikke blir truffet».

– Betyr det Ap går til neste valg uten løfter om skatteøkninger?

– Vi skal vinne 2021-valget, men ikke ved å gjøre 2017-valget om igjen, sier Giske.

– Venstresiden fortsatt størst

Støre stilte også spørsmål ved om partiet klarte å slå seg nok løs etter åtte år i regjering, og om Ap i siste periode opptrådte for ansvarlig. Han formante den nye stortingsgruppen: Hver dag skal den være en konstruktiv, men kritisk opposisjon.

Han minnet om at målt i antall stemmer, er venstresiden fortsatt størst, og at Regjeringens svekkede parlamentariske grunnlag gir muligheter for et Ap i opposisjon.

Kurerer gruff: Jonas Gahr Støre valgte seg en kopp kaffe før talen i Folkets Hus.

Konkrete forslag

Applaus til og fra podiet i Folkets Hus i Oslo tirsdag.

I sin vel halvtimelange tale varslet han ikke noen jakt på regjeringsmakt, men slo fast at Ap i opposisjon vil kjempe for sin egen politikk.

Konkret varslet han forslag om utvidelse av pappaperm til 14 uker, forslag om statlige penger til å rehabilitere sykehjem og omsorgsboliger, og om modernisering av arbeidsmiljøloven. Det siste betyr også å fjerne bruken av tidsbegrenset utleie av arbeidskraft.

– Vi er partiet for trygghet i arbeid og for arbeid. Vi skal være i front på alle temaer i arbeidslivet, slo Støre fast og understreket at Aps nære og konstruktive forhold til LO skal fortsette. Han takket LOs ledelse og forbundene spesielt for innsatsen i valgkampen.

– Målt i antall stemmer er vår side den største. Det snakkes om et sosialdemokrati i krise. Vårt parti er fortsatt blant de sterkeste, minnet Ap-lederen om.

Den videre debatten på landsstyremøtet etter Støres åpningstale skjer bak lukkede dører.